Содержание материала

 

Додаток 3
до підпункту 1.7.6 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

 

 

 

Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями

 

 

Номер і дата видачі 

Місце проведення і зміст роботи 

Заходи безпеки 

Особа, яка віддала розпоряд-
ження (посада, прізвище, ініціали), підпис 

Прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи (керівник робіт, наглядач) 

Прізвище, ініціали, розряд членів бригади 

Робота розпочата (дата, час) 

Робота закінчена (дата, час) 

наряду 

розпоряд-
ження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


Примітка. У разі виконання робіт за нарядами заповнюються тільки колонки 1, 8, 9; у разі виконання робіт за розпорядженнями заповнюються колонки 2 - 9.
 


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 

 

Журнал обліку та зберігання засобів захисту

______________________________________________
(найменування засобів захисту, тип)


Інвен-
тарний номер 

Дата випро-
бування 

Дата наступного випробування 

Дата періодичного огляду 

Результат періодичного огляду 

Прізвище, ініціали, підпис працівника, який проводив огляд 

Місце знаходження засобу захисту 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  


Примітка. У разі видавання протоколу про випробування стороннім організаціям номер протоколу зазначається у графі "Примітка".
 


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 

 


Додаток 5
до підпункту 5.5.10 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

Журнал
обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв

_____________________________________________
(назва підприємства, підрозділу)


Назва вантажо-
підіймального механізму, пристрою, такелажних засобів 

Інвен-
тарний номер 

Ван-
тажо-
підйом-
ність, кг 

Дата останнього випро-
бування 

Причина випро-
бування, огляду 

Відомості про проведені ремонти із зазна-
ченням дати 

Технічне опосвідчення 

Дата та результат випро-
бування, огляду 

Дата наступного технічного опосвід-
чення 

Голова комісії або працівник, який проводив випробування, огляд 

огляд 

статичне випро-
бування 

динамічне випро-
бування 

прізвище, ініціали 

підпис 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


 


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 

 


Додаток 6
до підпункту 6.4.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

Журнал приймання та огляду риштувань та помостів

_____________________________________________
(назва підприємства, підрозділу)


Місце установлення риштувань або помосту, їхня висота та назва організації, що їх установила 

Тип риштування, помосту, ким затверджено проект 

Дата приймання або огляду риштувань, помосту та номер акта приймання 

Висновок про придатність риштувань або помосту до експлуатації 

П. І. Б., посада працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту та назва організації 

Підпис працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту 

  

  

  

  

  

  


 


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко