Содержание материала

7.10. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті в безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій) споруд, будівель тощо з використанням верхолазного спорядження

7.10.1. Загальні вимоги

7.10.1.1. Роботи на висоті в безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій) споруд, будівель тощо з використанням верхолазного спорядження проводяться за нарядами. За рішенням осіб, яким надано право видачі нарядів, до нарядів додаються ПВР або технологічні карти.
7.10.1.2. Для створення безпечних умов праці на висоті в безопорному просторі, крім заходів, передбачених пунктом 1.5 цих Правил, необхідно:
забезпечити застосування верхолазного спорядження, що відповідає вимогам безпеки й характеру виконуваних робіт;
забезпечити раціональне використання методів і технологій виконання робіт у безопорному просторі.
7.10.1.3. Роботи в безопорному просторі виконуються бригадою чисельністю не менше 2 чоловік, один із яких, як правило, призначається відповідальним виконавцем робіт. Працівники, що виконують роботи в безопорному просторі, повинні знати специфіку та особливості виконання таких робіт (способи й методи забезпечення безпеки), порядок правильного використання верхолазного спорядження та страхувальних засобів.
7.10.1.4. Відповідальним виконавцем робіт призначається працівник не молодше 21 року, що пройшов спеціальне навчання й має стаж виконання таких робіт не менше трьох років.
7.10.1.5. Щодня перед початком робіт відповідальний керівник робіт разом з відповідальним виконавцем робіт зобов'язані:
перевірити в членів бригади наявність, комплектність і справність верхолазного спорядження, у тому числі аварійного, інших засобів індивідуального й колективного захисту;
перевірити стан і відповідність наряду (ПВР) місць кріплення (опор) страхувальних і опорних канатів;
забезпечити захист канатів від механічних ушкоджень (тертя, защемлення тощо), а також від впливу відкритого вогню, хімічно активних речовин й інших небезпечних виробничих факторів;
відгородити місця кріплення опорних і страхувальних канатів для виключення доступу до них сторонніх осіб, з вивішенням на огорожі відповідних знаків та плакатів безпеки;
провести членам бригади цільовий інструктаж з питань безпечних способів і методів виконання робіт на висоті й пересування в безопорному просторі (на конструкціях) з використанням верхолазного спорядження, з указівкою опор, за які необхідно закріплювати стропи, страхувальні, опорні (допоміжні) канати.
7.10.1.6. Під час виконання роботи відповідальний керівник робіт періодично перевіряє умови праці на об'єкті й дотримання бригадою вимог безпеки.
7.10.1.7. Члени бригади при роботі зобов'язані виконувати вимоги, зазначені в пункті 1.13 цих Правил.
7.10.1.8. При виконанні робіт у безопорному просторі робочі місця обладнуються двома канатами: опорним - для виконання робіт й пересування по вертикальних площинах й страхувальним - для забезпечення безпеки працівників (страхування, самострахування). Канати закріплюються за окремі, не залежні один від одного опори.
7.10.1.9. Опори, як правило, розташовуються вище рівня голови працівника й повинні відповідати вимогам пункту 7.10.2.2 цих Правил.
7.10.1.10. При виконанні робіт на висоті забезпечення безпеки працівника здійснюється з використанням стропа, страхувального каната або запобіжного верхолазного пристрою.
7.10.1.11. За наявності гострих крайок на елементах конструкції, за які має здійснюватися страхування (самострахування) працівника, застосовуються металеві зачепи, стропи з ланцюга або металевого каната.
7.10.1.12. Після завершення спускання (піднімання) у зону виконання робіт працівник повинен закріпитися стропом ПЛ за опору й, при потребі, зафіксувати своє тіло в зручному робочому положенні технологічним стропом, приєднаним до одного з бокових вузлів зачеплення ПЛ.
7.10.1.13. Кожний працівник, що виконує роботи в безопорному просторі, повинен мати свій, закріплений до окремої (самостійної) опори, страхувальний канат.
Не дозволяється використання одного страхувального каната двома й більше працівниками одночасно, за винятком випадків проведення робіт з евакуації працівників.
7.10.1.14. При підніманні (спусканні) працівника по опорному канату забезпечення його безпеки здійснюється шляхом закріплення стропа за страхувальний канат за допомогою вузла, що самозатягається, або затискачів відповідної конструкції, вимоги до яких зазначені в пункті 4.7.5 цих Правил.
7.10.1.15. Якщо є потреба в проведенні робіт з відхиленням опорного й страхувального канатів від робочого вертикального положення в зоні виконання робіт більше ніж на 1 м, необхідно передбачити в ПВР додаткові заходи безпеки: створення додаткових опор, установку відтягнень для опорного й страхувального канатів, використання технологічних стропів.
7.10.1.16. При виконанні робіт у безопорному просторі не дозволяється:
використовувати опори й кріплення, не зазначені в ПВР або технологічних картах (нарядах);
робити спуск по опорному канату без застосування захисних рукавиць;
виконувати газоелектрозварювальні роботи, роботи із застосуваннями механічного й електричного різального інструменту, гарячих бітумних мастик з використаннями неметалічного стропа й без виконання додаткових заходів захисту працівника, опорних і страхувальних канатів, робочого сидіння;
застосовувати не за призначенням, несправне, яке не пройшло чергового випробування, верхолазне спорядження, а також засоби захисту, що не відповідають вимогам, зазначеним у пункті 4 цих Правил;
застосовувати не передбачені ПВР (технологічними картами) прийоми (методи) виконання робіт;
вести роботи під незакріпленими конструкціями, устаткуванням та ін.
7.10.1.17. Між працівниками, що виконують роботи на висоті, забезпечується постійна взаємодія за допомогою надійних засобів сигналізації й зв'язку, які, по змозі, повинні бути малогабаритними, у міцному корпусі, простими в користуванні та мати автономне живлення.

7.10.2. Порядок установки опорних і страхувальних канатів

7.10.2.1. Місця закріплення опорних і страхувальних канатів визначаються ПВР (нарядом).
7.10.2.2. Опорні й страхувальні канати закріплюються із застосуванням вузлів або зачепів за надійні й міцні елементи конструкцій і споруджень - основні опори.
За відсутності поблизу місця проведення робіт основних опор використовуються штучні (природні) допоміжні опори, які повинні мати коефіцієнт запасу міцності не менше 9 (якщо припустиме розрахункове навантаження на допоміжні опори не зазначене в технічній документації).
Допоміжні опори блокуються (з'єднуються) між собою за допомогою металевих канатів, синтетичних стрічок (петель із срічок) або відрізків плетених шнурів з технічними характеристиками не гірше, ніж тих, що мають опорні (страхувальні) канати.
Придатні для використання допоміжні опори визначаються в наряді (ПВР, технологічних картах).
7.10.2.3. Якщо до основної опори кріпиться більше одного каната, то така опора повинна витримувати навантаження не менше 15 кН х N, де N - кількість канатів.
7.10.2.4. Доступ до місць закріплення канатів повинен бути безпечний, зручний і забезпечувати можливість їхнього огляду. При невиконанні цієї умови передбачаються додаткові заходи безпеки, які слід зазначити в ПВР (наряді), - установка додаткових страхувальних канатів або опор для кріплення стропа працівника.
7.10.2.5. Приєднання до опор страхувальних (опорних) канатів й іншого верхолазного спорядження здійснюються за допомогою вузлів, наведених у табл. 7.1 цих Правил, якщо конструкцією спорядження не передбачений інший спосіб кріплення.
7.10.2.6. Закріплення за опори опорних (страхувальних) канатів виконується одним з таких способів:
кінець каната зав'язується за опору вузлом "вісімка" або "булинь"; при цьому в місці можливого тертя каната з елементами будівельної конструкції під час виконання робіт на висоті канат слід захищати запобіжником;
за елемент конструкції (опору) будівельної споруди кріпиться карабін типу "провушина"; на кінці каната вузлом "вісімка" зав'язується петля, що кріпиться за карабін;
за елемент конструкції (опору) будівельної споруди кріпиться карабін типу "гак", до кільцеподібного отвору якого за допомогою вузла "вісімка" приєднується (одним кінцем) канат;
навколо опори зав'язується петля вузлом "зустрічна вісімка" або "грейпвайн", за яку карабіном кріпиться опорний (страхувальний) канат. Якщо елементи опори мають гострі крайки, слід застосовувати запобіжники або виконану зі сталевого каната петлю.
Способи закріплення канатів повинні унеможливлювати самовільне або випадкове їхнє від'єднання (розв'язання).
7.10.2.7. Вузли, що застосовуються при виконанні робіт на висоті з використанням верхолазного спорядження й страхувальних засобів, поділяються на три основні групи:
вузли для закріплення працівників, опорного й страхувального канатів до опор;
вузли для зв'язування канатів;
допоміжні вузли.
Кожний вузол має бути правильно зав'язаним та використовуватися за призначенням.
Перелік вузлів, що застосовуються під час виконання робіт на висоті, наведений в табл. 7.1.

 

Таблиця 7.1


Назва 
вузла

Графічні схеми й порядок зав'язування вузлів 

Призначення й коротка характеристика вузлів 

Вузли для закріплення опорного й страхувального канатів 

Булинь 

 вузли 

А - в'язання вузла "булинь" одним кінцем для кріплення опорного, страхувального канатів.
Б - в'язання вузла "булинь" для проміжного закріплення опорного каната.
В - в'язання вузла "булинь" петлею для одержання здвоєної петлі "подвійний булинь".
Кріплення опорних і страхувальних канатів до опори. Кріплення страхувального каната до працівника. Використовується з контрольним вузлом. Легко розв'язується після зняття навантаження 

Вісімка
 

 вузли 

Кріплення опорного й страхувального канатів до опори. Кріплення страхувального каната до ПЛ працівника.
Можна зав'язати петлею з подальшим кріпленням петлі через карабін до опори або одним кінцем безпосередньо навколо опори. Робочий кінець каната завжди повинен бути верхнім шлагом. Легко розв'язується після зняття навантаження 

Авст-
рійсь-
кий про-
відник

 вузли 

Кріплення канатів за проміжні опори. Устаткування відтягнення за додаткову опору без використання додаткових канатів.
Зав'язується тільки всередині каната, між опорами.
Надійно, без зсуву вузол тримається на опорі при докладанні навантаження з обох боків від опори. Легко розв'язується після зняття навантаження 

Спря-
мована 
вісімка

 вузли 

Кріплення опорних і страхувальних канатів за дві опори, розташовані на різних рівнях.
Застосовується для кріплення канатів за дві опори з подальшим регулюванням довжини плечей і кута між ними 

Подвій-
на вісім-
ка 

 вузли 

Кріплення опорних і страхувальних канатів за дві опори, розташовані на одній горизонтальній прямій 

Вузли для зв'язування двох канатів 

Шко-
товий 

 вузли 

Зв'язування двох канатів однакового діаметра.
Використовується тільки з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Легко розв'язується після зняття будь-якого навантаження 

Брам-
шко-
товий 

 вузли 

Зв'язування двох канатів різного діаметра. Канат меншого діаметра (на малюнку - світлий) обмотується навколо каната більшого діаметра. Чим більше різниця в діаметрах канатів, тим більше оборотів каната меншого діаметра необхідно зробити навколо каната більшого діаметра.
Використовується тільки з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані). Легко розв'язується після зняття будь-якого навантаження 

Грейп-
вайн 

 вузли 

Зв'язування двох канатів однакового й різного діаметра (припустима різниця в діаметрах канатів, що зв'язують, не більше 2 мм). Зв'язування петель і відтягнень.
Простота конструкції, відсутність контрольного вузла. Висока міцність і надійність 

Зуст-
річна вісімка

 вузли 

Зв'язування двох канатів однакового й різного діаметра (припустима різниця в діаметрах канатів, що зв'язують, не більше 2 мм).
Зв'язування петель і відтягнень.
Простота конструкції, відсутність контрольного вузла 

Зустріч-
ний провід-
ник 

 вузли 

Зв'язування двох канатів однакового діаметра. Використовується з контрольними вузлами (на малюнку контрольні вузли не показані).
Зв'язування стрічок. При зв'язуванні стрічок контрольні вузли не застосовуються.
А - зв'язування канатів.
Б - зв'язування стрічок 

Допоміжні вузли 

Прусик 

 вузли 

Вузол, що самозатягається. Застосовується для підйому по опорному канату, організації поліспастів як стропа для кріплення працівника за вертикально встановлені страхувальні канати.
Як строп використовується у вигляді петлі, кінці якої зв'язані вузлом "грейпвайн" або "зустрічна вісімка".
Для зв'язування вузла використовується синтетичний плетений шнур діаметром 6 мм 

Стре-
мено 

 вузли 

Використовується як опора для ноги при здійсненні підйому на опорному канаті. Може застосовуватися як додаткове проміжне кріплення канатів за опори.
При використанні для підйому на опорному канаті зав'язується із синтетичного плетеного шнура діаметром 6 - 8 мм або стрічки 

UIAA 

 вузли 

Використовується як гальмівний елемент для забезпечення безпеки працівника при спуску й підйомі як в опорному, так і в безопорному просторі.
Швидкість руху навантаженого кінця каната (А) регулюється за рахунок тертя в шлагах і перегину каната через карабін 

Простий 
багнет 

 вузли 

Призначений для закріплення канатів, до яких докладаються значні навантаження. Застосовується при закріпленні систем для переміщення вантажів.
Не затягується під будь-якими навантаженнями.
Не застосовується для кріплення опорних і страхувальних канатів 

Маркі-
руваль-
ний вузол 

 вузли 

Призначений для закріплення кілець каната, що замотаний у бухту.
Запобігає заплутуванню бухти каната 

Кара-
бінне гальмо

 вузли 

Використовується для евакуації працівника (потерпілого) з висотного об'єкта, транспортування вантажів.
Використовується при влаштуванні аварійних систем, для дорощування (подовження) опорного каната під навантаженням 

____________
* Контрольний вузол - призначений для унеможливлення самостійного розв'язання певних типів вузлів під навантаженням або за інших умов. Схема зав'язування контрольних вузлів наведена на малюнках вузлів "булинь" і "простий багнет".
З контрольними вузлами використовуються: "провідник", "зустрічний провідник" (крім зв'язування стрічок), "подвійний булинь", "простий багнет", "булинь", "шкотовий", "брамшкотовий".
Без контрольних вузлів використовуються вузли: "вісімка", "дев'ятка", "прусик", "грейпвайн", "зустрічна вісімка", "австрійський провідник", "спрямована вісімка", "UIAA", "карабінне гальмо", "маркірувальний вузол".
** Шлаг - оборот каната навколо каната у вузлі або навколо опори. 

7.10.2.8. Якщо поблизу місця проведення робіт відсутні опори для закріплення за них опорного (страхувального) каната, допускається застосовувати сталевий канат, закріплений за опори, розташовані осторонь від робочого місця. За цей канат карабіном кріпиться опорний (страхувальний) канат. Діаметр і довжина сталевого каната, спосіб і місце його кріплення вказуються у наряді (ПВР).
7.10.2.9. Розрахунок величин навантажень на опори при закріпленні до них опорних (страхувальних) канатів з використанням петель при різних кутах розташування канатів стосовно вертикальної площини наведені в табл. 7.2.
Таблиця 7.2


N
з/п 

Графічне зображення кріплення  

Характе-
ристика кріплення 

Сила, що діє на опору (F) залежно від кута розташування петлі стосовно вертикальної площини (кута), та відхилення навантаження (P1) від вертикальної площини (кута) 

 вузли 

На двох опорах і загальній петлі 

60° 

45° 

30° 

0° 

50° 

0° 

40° 

0° 

30° 

F2/P1 

1,5 

1,3 

1,05 

1,06 

0,82 

0,93 

F1/P1 

1,5 

0,66 

1,05 

0,63 

0,82 

0,61 

 вузли 

На двох опорах і двох самостійних петлях 

60° 

45° 

30° 

0° 

1,0 

0,75 

0,58 

15° 

1,12 

0,87 

0,82 

30° 

1,15 

0,99 

1,0 

У таблиці зазначена величина F2/P1 (F1/P1), що впливає на опору, при різних кутах a і b 

 вузли 

На двох опорах і одній замкнутій петлі 

Для b = 30 - 45°
Незалежно від кута a, маємо:
F1 = F2 = (0,6 - 0,7) P1 

 вузли 

На трьох опорах і одній замкнутій петлі 

45° 

30° 

0° 

15° 

0° 

10° 

F1/P1 

0,29 

0,33 

F2/P1 

0,58 

0,45 

0,44 

0,47 

F3/P1 

0,29 

0,63 

0,33 

0,62 

 петлі 

На трьох опорах і трьох самостійних петлях 

При b = 30 - 45°
незалежно від кута a маємо:
F1 = F2 = F3 = (0,36 - 0,42) P1 

де P1 - величина навантаження на опорному (страхувальному) канаті;
F1; F2; F3 - сили, що діють на опори 


7.10.2.10. Кожний опорний (страхувальний) канат закріплюється за свою окрему, не залежну від інших канатів, опору. Не допускається кріпити за один карабін більше одного каната.
7.10.2.11. Опорні (страхувальні) канати повинні висіти вертикально. Якщо опори канатів перебувають осторонь від необхідної вертикальної площини (робочої зони), застосовуються відтягнення (мал. 3 табл. 7.4 Правил).
7.10.2.12. Міцність відтягнень і надійність їхнього закріплення повинні відповідати міцності й надійності закріплення канатів. Конструкції відтягнень і способи їхнього закріплення до опорного (страхувального) канату визначаються нарядом (ПВР).
7.10.2.13. Після закріплення опорного (страхувального) каната до верхньої опори в метрі від вільно опущеного нижнього кінця каната зав'язується вузол. Канати мають бути закріплені також і на проміжних площадках будівельної споруди (проміжних опорах), якщо ці площадки перебувають у зоні виконання робіт.
7.10.2.14. При куті провисання щодо горизонтальної площини горизонтально закріплених страхувальних канатів до 15° для їх кріплення використовують тільки основні опори (мал. 1 табл. 7.4 Правил), при куті провисання 15° та більше - як основні, так і допоміжні, з'єднані (зблоковані) між собою опори.
7.10.2.15. Розподіл навантажень на опори в залежності від кута між плечима кріплення та способів (схем) з'єднання (блокування) опор наведені в табл. 7.3.
Таблиця 7.3


Тип блокування опор, формула розрахунку навантаження 

кут a° 

15 

30 

45 

60 

75 

90 

105 

120 

135 

150 

165 

180 

 навантаження 
V-подібна схема блокування,
F1 = F/(2cos a/2) 

50 

50 

52 

54 

58 

63 

71 

82 

100 

131 

193 

383 

1146 

 навантаження 
Трикутна схема блокування,
F1 = F/(2 sin(p/4 - a/4)) 

71 

75 

82 

90 

100 

113 

131 

156 

193 

256 

383 

764 

2292 


7.10.2.16. Розподіл навантажень на опори в залежності від кута провисання горизонтально встановленого страхувального (вантажного) каната наведено на мал. 1 табл. 7.4
Таблиця 7.4


N
мал. 

Графічне зображення кріплення 

Характеристика кріплення 

 кріплення 

(До пункту 7.10.2.14 цих Правил).
При горизонтальному закріпленні страхувального (вантажного) каната необхідно враховувати: що менше кут його провисання, то більше буде навантаження в місцях його кріплення (А, В). Так, якщо кут провисання натягнутого каната дорівнює 10°, навантаження в місцях А та В зростають утроє (FA =PL / 2h). (При L = 12 м; h = 2 м; P = 800 Н - маємо:
FA = 800 х 12 / (2 х 2) = 2400 Н).
При такому способі закріплення каната в місцях А та В застосовуються тільки основні опори 

 вузли 

(До пункту 7.10.2.17).
Вертикальне дублювання опор у кріпленні. Кут між опорами А та В має бути не більше 30° 

 кріплення 

(До пункту 7.10.2.11 Правил).
Відтягнення, установлене на канаті, може ковзати, коли опорний канат вільно проходить через карабін відтягнення (а), і може бути фіксованим, коли опорний канат кріпиться в карабін відтягнення вузлом "австрійський провідник" (б). У першому випадку відтягнення навантажується рівнодійною силою натягу каната, а в другому випадку - може довантажуватися ще й частиною навантаження опорного каната, тому що виключена можливість ковзання відтягнення уздовж опорного каната. Це необхідно враховувати при установці відтягнень. Бажано, щоб відтягнення розташовувалась по бісектрисі кута a між напрямками докладання навантажень на опорний канат 

 кріплення 

(До пункту 7.10.2.18 цих Правил).
У разі, коли край (перепад за висотою), через який необхідно спуститися працівникові, гострий (ріжучий) або неміцний, для забезпечення безпечного спуску працівника використовують консоль (запобіжник).
Конструкція консолі повинна забезпечувати плавний перегин опорного каната. Кріплення консолі повинне виключати можливість переміщення її в будь-якому напрямку, після того як працівник займе робоче сидіння, установлене на опорному канаті. Розміри консолі (винесення стріли й товщина дошки, у першу чергу), а також вага вантажу (P1) вибираються з урахуванням величини навантаження на канат (P2) і її розподілення, що залежить від співвідношення довжини плечей а1/а2 = P2/P1 

7.10.2.17. У разі кріплення опорних (страхувальних) канатів за дві опори кут між плечима петель має бути не більше 90° (табл. 7.3 Правил). При цьому навантаження на плечі має розподілятися рівномірно.
У разі кріплення опорних (страхувальних) канатів за дві опори замкнутою петлею (без кріплення петлі за опори) кут між плечима петель має бути не більше 45° (табл. 7.3 Правил). При цьому навантаження на плечі повинно розподілятися рівномірно.
Якщо опорний (страхувальний) канат кріплять тільки за одну з двох опор, друга опора повинна розташовуватися вище першої, а кут між ними має бути не більше 30° (мал. 2 табл. 7.4 Правил).
7.10.2.18. У разі кріплення каната за допомогою консолі розміри консолі й вага вантажу вибираються з урахуванням величини навантаження і її розподілення відповідно до співвідношення плечей а1/а2 = P2/P1 (мал. 4 табл. 7.4 Правил).
7.10.2.19. З метою визначення необхідності установки проміжних опор, застосування протекторів і відтягнень установлені в робоче положення опорний і страхувальний канати перед початком використання перевіряються шляхом контрольного спуску по канатах. При цьому забезпечення безпеки працівника здійснюється за допомогою страхувального каната, закріпленого за верхній страхувальний вузол його ПЛ.

7.10.3. Вимоги безпеки під час пересування на висоті з використанням опорних і страхувальних канатів

7.10.3.1. Роботи у безопорному просторі та на конструкціях (елементах конструкцій) із застосуванням верхолазного спорядження пересування працівника по вертикальній, похилій і горизонтальній площинах виконуються такими способами:
з використанням двох канатів: опорного - для спуску (підйому) і страхувального, із застосуванням вузла, що самозатягається, або затискача - для страхування;
з використанням одного опорного каната за умови забезпечення безпеки працівника іншим членом бригади, що втримує страхувальний канат, закріплений другим кінцем до ПЛ працівника;
з використанням стропа ПЛ працівника, закріпленого за опору, й страхувального каната, утримуваного іншим працівником, - при підйомі (спуску) по елементах конструкцій, споруджень;
з використанням опорного каната й запобіжного верхолазного пристрою (автоблока) - для забезпечення безпеки працівника (самострахування);
із закріпленням стропом ПЛ до страхувального каната, установленого в горизонтальній (вертикальній) площині.
Використання одного зі способів пересування визначаються нарядом (ПВР).
7.10.3.2. З метою запобігання падінню працівника з висоти при виконанні робіт з використанням верхолазного спорядження на горизонтальних площинах і площинах під кутом до 30° включно до площини обрію, застосовуються страхувальні канати.
7.10.3.2.1. Горизонтальні страхувальні канати встановлюються на площині з кутом нахилу до 7° щодо горизонту там, де виключена можливість сковзання по похилій площині.
7.10.3.2.2. Вертикальні страхувальні канати встановлюються на робочих місцях, розташованих під кутом нахилу до горизонту від 7 до 30° включно, а також до 7° там, де не виключена можливість сковзання працівника по нахиленій площині. При цьому вертикальний страхувальний канат має бути закріплений з двох сторін (за верхню й нижню опори).
Не допускається установка здвоєних вертикальних страхувальних канатів.
7.10.3.2.3. При кутах нахилу понад 30° установлюються два канати: опорний і страхувальний.
7.10.3.3. Якщо довжина горизонтально встановленого страхувального каната перевищує 5 метрів, використовують проміжні опори. Довжина каната й кількість проміжних опор визначаються ПВР (нарядом).
7.10.3.4. При виконанні робіт із застосуванням одинарних горизонтально встановлених страхувальних канатів з проміжними опорами на кожній ділянці каната може перебувати тільки один працівник. При цьому для переходу через проміжні опори використовують пояс ПЛ (ПБ) з двома стропами.
7.10.3.5. У разі, якщо робоча площадка має обмежену кількість опор для кріплення горизонтально встановлених страхувальних канатів, допускається установка за ту саму опору двох (здвоєних) канатів. Опори в цьому разі повинні відповідати вимогам, зазначеним у підпункті 7.10.2.3 цих Правил.
На одній ділянці здвоєних страхувальних канатів можуть виконувати роботу не більше двох працівників.
7.10.3.6. Для забезпечення надійної фіксації (зупинки) і вільного переміщення по вертикально встановленому страхувальному канату, кріплення працівника за страхувальний канат виконується за допомогою вузла, що самозатягається, або затискача. При цьому вузол (затискач) завжди знаходиться вище рівня плечей працівника або пристрою для спуску.
7.10.3.7. Дозволяється одночасне виконання робіт уздовж діагоналі похилої площини декількома працівниками за умови:
наявності проміжних опор кріплення страхувального каната;
знаходження кожного члена бригади на своїй, окремій ділянці каната;
коли відстань по горизонталі між працівниками становить не менше трьох метрів, а по висоті - не більше двох метрів.
7.10.3.8. Перехід через проміжні опори на вертикально встановленому страхувальному канаті здійснюють за допомогою двох затискачів або двох вузлів, що самозатягаються.

7.10.4. Вимоги безпеки під час спуску по опорному канату

7.10.4.1. Підготовка працівника до спуску по опорному канату (у зону провадження робіт, на нульову відмітку й інші місця) виконується на безпечній і зручній площадці об'єкта, будівельної споруди тощо, звідки буде виконуватися спуск, з використанням ПЛ з двома стропами.
7.10.4.2. При підготовці до спуску по опорному канату необхідно:
перевірити наявність, комплектність і справність верхолазного спорядження, у тому числі аварійного, засобів індивідуального захисту;
перевірити стан місць закріплення (опор) опорного й страхувального канатів і відсутність на опорному канаті іншого працівника;
забезпечити самострахування, закріпившись одним стропом ПЛ за опору або страхувальний канат;
установити на страхувальному канаті вузол, що самозатягається, або затискач;
установити на опорному канаті пристрій для спуску;
закріпити робоче сидіння за пристрій для спуску;
закріпити другий строп ПЛ за пристрій для спуску;
зафіксувати опорний канат у пристрої для спуску;
установити вузол, що самозатягається, або затискач на опорному канаті нижче пристрою для спуску (з метою забезпечення аварійної зупинки й виключення можливості прослизання опорного каната при зупинці робітника й під час роботи);
переконатися в тому, що муфти всіх карабінів закручені, а карабіни перебувають у такому положенні, при якому опорний канат і строп під час роботи не зможуть розкрутити їх муфти;
відстибнути один строп ПЛ від опори;
навантажити вагою свого тіла пристрій для спуску й опорний канат, стоячи на площадці конструкції, споруди тощо, звідки буде здійснений спуск;
зробити перехід за край площадки (межі перепаду по висоті) з одночасним відкиданням тіла назад й згинанням ніг у тазостегнових суглобах;
установити в разі потреби запобіжники на опорний і страхувальний канати в місцях можливого їхнього тертя з елементами конструкції;
почати спуск по опорному канату зі швидкістю не більше 0,25 м/с.
7.10.4.3. Спуск по опорному канату здійснюється за допомогою пристроїв для спуску з урахуванням вимог, зазначених у підпункті 4.7.4.4 цих Правил.
7.10.4.4. При підготовці до спуску у важкодоступних місцях, де неможливо обладнати опори для кріплення опорних (страхувальних) канатів, використовуються допоміжні пристосування (драбини, петлі, консолі та ін.), закріплені на площадці конструкції, з якої буде виконуватися спуск, таким чином, щоб вони виходили за її край (межі перепаду по висоті) (мал. 4 табл. 7.4 Правил).
7.10.4.5. Фіксація працівника в зоні проведення робіт здійснюється блокуванням пристрою для спуску петлями опорного каната або іншими способами залежно від конструкції пристрою для спуску.
7.10.4.6. Переміщення працівника по робочій площині зигзагом допускається різними методами з використанням:
двох опорних канатів і двох пристроїв для спуску;
одного пристрою для спуску за умови забезпечення безпеки працівника (самострахування) за страхувальний канат, закріплений за незалежну, окрему опору.
7.10.4.7. При виконанні робіт під час спуску працівник забезпечує власну безпеку (самострахування) страхувальним канатом з використанням вузла, що самозатягається, або затискача. При зупинці під час виконання роботи вузол (затискач) фіксується на страхувальному канаті й завжди перебувають вище рівня плечей працівника.
7.10.4.8. Якщо страхування працівника при спуску здійснюється вузлом, що самозатягається, триматися за нього рукою не дозволяється. Вузол має утримуватися двома (трьома) пальцями руки працівника і таким чином здвигатися донизу в процесі спуску.
Після зняття фіксації з пристрою для спуску швидкість спуску не повинна перевищувати 0,25 м/с.

7.10.5. Вимоги безпеки під час підйому по опорному канату

7.10.5.1. Підйом працівника до місця проведення робіт у безопорному та на конструкціях (елементах конструкцій) із застосуванням верхолазного спорядження здійснюється одним з трьох способів:
з використанням технологічних елементів конструкції, спорудження (сходи, трапи та ін.);
шляхом пересування по елементах конструкції, будівлі тощо;
з використанням опорного каната, застосовуючи один зі способів: "нога-нога" за допомогою рук, "коліно-стопа", "нога-груди".
7.10.5.2. Безпечні способи підйому по опорному канату зазначені в табл. 7.5.

Таблиця 7.5


Графічне зображення способів підйому по опорному канату 

Короткий опис способів підйому по опорному канату 

 спосіб підйому 

Підйом способом "нога-нога" за допомогою рук здійснюється з використанням двох затискачів із закріпленими до них стременами, які виконані з синтетичного плетеного шнура діаметром 6 - 8 мм або стрічки шириною не менше 20 мм.
Довжина стремян повинна дозволяти робити у вертикальній площині крок довжиною в 30 - 40 см, при цьому одне стремено має бути на 5 - 10 см довше за інше. Стремена працівник надягає на ноги. Кріплення працівника до опорного каната здійснюється через затискачі стропами, закріпленими за нагрудний страхувальний вузол зачеплення ПЛ.
Стремена кріпляться через карабін безпосередньо до страхувального вузла ПЛ для того, щоб у процесі підйому й при зупинках працівник не відкидався назад й не відхилявся від вертикальної вісі опорного каната 

 спосіб підйому 

Підйом способом "коліно-стопа" здійснюється за допомогою двох затискачів, один з яких кріпиться безпосередньо на стопі однієї ноги, а другий - поблизу коліна іншої на короткому стремені, що охоплює другу стопу працівника.
З метою попередження відкидання працівника назад при такому способі підйому опорний канат кріпиться через карабін безпосередньо до нагрудного страхувального вузла зацеплення ПЛ. 

  

Підйом способом "нога-груди" здійснюється з використанням двох затискачів, один з яких (нижній) кріпиться до нагрудного страхувального вузла зацеплення ПЛ, розташованого на рівні нижньої частини грудної клітки працівника, а другий (верхній) - за допомогою довгого стремені кріпиться за одну чи дві ноги.
Якщо конструкція ПЛ не дозволяє закріпити нижній затискач на рівні нижньої частини грудної клітки, для закріплення затискача використовується спеціальне кріплення. Нижній затискач завжди з'єднується зі страхувальним вузлом ПЛ, а спеціальне кріплення має забезпечувати його фіксацію при переміщенні угору.
При підйомі способом "нога-груди" верхній затискач з'єднується (блокується) коротким стропом з ПЛ працівника 


7.10.5.3. При підйомі працівника з використанням технологічних елементів конструкції, споруди або шляхом пересування по елементах конструкції, будівлі тощо забезпечення його безпеки здійснюється за допомогою одного із способів страхування:
з використанням ПЛ з двома стропами;
страхувального каната, що утримується другим працівником;
стаціонарних систем забезпечення безпеки, установлених на об'єкті;
страхувального каната, закріпленого за елементи конструкції, будівлі тощо.
Вимоги до стаціонарних систем забезпечення безпеки працівників на висоті (страхувальні шини та ін.) і порядок експлуатації їх визначаються нормативно-технічною документацією виробника на конкретний тип системи. Стаціонарні системи повинні мати паспорта з відмітками монтажних організацій щодо вводу систем в експлуатацію та періодичних випробуваннях.
7.10.5.4. Забезпечення безпеки працівника при підйомі по опорному канату способами, наведеними в підпункті 7.10.5.1 цих Правил, здійснюється за допомогою вузла, що самозатягається, або затискача відповідної конструкції, які встановлюються на страхувальному канаті та в процесі підйому повинні завжди перебувати вище рівня плечей працівника.
7.10.5.5. Робоче сидіння кріпиться до опорного каната за допомогою:
вузла, що самозатягається - при підйомі способом "коліно-стопа";
спускового пристрою - при підйомі способами "нога-нога", "нога-груди".
Не дозволяється кріпити робоче сидіння за верхній (ведучий) затискач і виконувати роботу, стоячи на стременах.

7.10.6. Методи забезпечення безпеки працівників під час виконання робіт у безопорному просторі та на конструкціях різного типу із застосуванням верхолазного спорядження і страхувальних засобів

7.10.6.1. Забезпечення безпеки за допомогою другого працівника
7.10.6.1.1. Для забезпечення безпеки працівника, що підіймається (спускається) другим працівником (страхувальник), обладнується незалежна опора, до якої кріпиться гальмівна система (спусковий пристрій, вузол "UIAA", "карабінне гальмо").
7.10.6.1.2. Страхувальний канат заправляється в гальмівну систему. Один кінець страхувального канату кріпиться за допомогою карабіна до страхувального вузла зачеплення ПЛ працівника, а другий кінець страхувального канату закріплюється за опору (опори) і тримається страхувальником.
Схеми різних гальмівних систем, їхні характеристики, співвідношення зусиль, що виникають на страхувальнику і опорах залежно від кутів перегину страхувального канату і зусилля ривка, наведені в табл. 7.6.
Таблиця 7.6.


Схеми гальмівних систем 

Характеристика гальмівної системи 

Співвідношення зусиль у гальмівній системі 

 гальмівна система 

Через одну опору
(карабін) 

При значенні a
від 0° до 30°:
P2 = 0,5 P1
P2 + P1 = Pк = 1,5 P1 

гальмівна система  

Через
дві опори (два карабіни) 

При значенні a1 і
a2 від 0° до 30°:
P2 = 0,25 P1
Pк2 = 0,75 P1
Pк1 = 1,5 P1 

 гальмівна система 

Через дві опори (два карабіни) і пристрій для спуску по канату 

aq = 360° - 420°
При значеннях a
від 0° до 30° і
b від 60° до 120°:
P2 = (0,1 - 0,12) P1
Pк1 = 1,5 P1
Pк2 = (0,6 - 0,62) P1 

 гальмівна система 

Через опору (карабін) і пристрій для спуску по канату "вісімка" 

aq = 360 - 420°
При значеннях b від 60° до 120°:
P2 = (0,1 - 0,12) P1
Pк = 1,5 P1 

Де P1 - зусилля на працівнику, якого тримає страхувальник (зусилля ривка);
P2 - зусилля, що діє на страхувальника;
Pк, Pк1, Pк2 - зусилля, що діють на опори (карабіни);
- сумарний кут охоплення страхувальним канатом опор (карабінів) і пристрою для спуску по канату 


7.10.6.1.3. Якщо як гальмівна система використовується карабін, закріплений за опору, кут перегину страхувального канату через карабін має бути не більше 90°.
7.10.6.1.4. При забезпеченні страхування через карабін страхувальник постійно контролює натяг страхувального канату під час роботи, а також підйому (спуску) працівника та забезпечує постійне втримання працівника без провисання (послаблення) страхувального канату.
7.10.6.1.5. При підйомі з використанням елементів будівлі, спорудження тощо, коли забезпечення безпеки страхувальником здійснюється знизу, працівник, що піднімається, через кожні 2 - 3 м установлює на елементах будівлі, спорудження тощо петлі з карабінами й пропускає через них страхувальний канат. При цьому канат повинен вільно проходити через карабіни.
Як страхувальний канат слід застосовувати динамічні шнури.
7.10.6.1.6. Для забезпечення поступового (плавного) гасіння динамічного навантаження (ривка), що виникає на страхувальній системі в разі падіння працівника, страхувальник повинен спочатку "протравити" канат шляхом вільного пропускання канату через гальмову систему приблизно на довжину, рівну 1/3 висоти очікуваного падіння працівника, а потім вже забезпечити зупинку падіння й утримання працівника.
7.10.6.1.7. Під час забезпечення безпеки працівника, що підіймається (спускається), страхувальник повинен утримувати страхувальний канат двома руками в захисних рукавицях, забезпечувати при цьому власну безпеку й бути уважним, реально оцінюючи ступінь ризику працівника.
7.10.6.1.8. Не дозволяється утримання працівника, що підіймається (спускається), шляхом пропущення страхувального канату через плече, поясницю тощо страхувальника, а також використовувати при страхуванні будь-які технічні пристосування, закріплені до ПЛ (ПБ) страхувальника.
7.10.6.2. Забезпечення безпеки за допомогою запобіжного верхолазного пристрою
7.10.6.2.1. Запобіжний верхолазний пристрій (далі - ЗВП) застосовується як страхувальний засіб в умовах, коли забезпечення безпеки (самострахування) здійснюється самостійно працівником без участі інших членів бригади.
7.10.6.2.2. Для закріплення корпусу ЗВП використовуються опори, що витримують навантаження не менше 15 кН.
7.10.6.2.3. Кріплення страхувального канату ЗВП до працівника, як правило, здійснюється за страхувальний вузол зачеплення ПЛ, розташований на спині. Це унеможливлює випадкове відкріплення (розчіплювання) страхувального канату самим працівником і забезпечує зручність при виконанні роботи.
7.10.6.2.4. При роботі на висоті не допускається відхилення страхувального канату ЗВП з працівником більше ніж на 30° від вертикальної осі, що проходить через точку закріплення (опору) ЗВП.
Опора, до якої закріплений ЗВП, завжди має знаходитися вище рівня голови працівника.
7.10.6.3. Забезпечення безпеки при виконанні деяких видів робіт із застосуванням верхолазного спорядження й страхувальних засобів
7.10.6.3.1. При виконанні робіт на горизонтальній балці (на рівні або вище площини балки) установлюється горизонтально страхувальний канат, за який працівник кріпиться за допомогою стропа ПЛ з амортизатором (наявність амортизатора в страхувальній системі обов'язкова). Додатковим стропом він повинен бути прикріплений до балки.
З метою зниження значення фактора падіння й величини навантаження, що виникає на опорах, страхувальний канат після установки натягується вручну без застосування механізмів і пристосувань (лебідок, талів та ін.).
Вимоги до страхувальних сталевих канатів наведені в пункті 4.4 цих Правил.
7.10.6.3.2. Безпека працівника, що виконує роботи з обрізки дерев, забезпечується за допомогою страхувального канату, що утримується знизу іншим членом бригади.
Страхувальний канат має бути пропущений через карабін з петлею, закріпленою до дерева вище рівня плечей працівника. Як петля може використовуватися металевий строп "чалка" або синтетична стрічка.
При підйомі працівника на дерево як проміжні точки кріплення допускається використовувати закріплені до дерева петлі або спеціальні металеві "вуха".
7.10.6.3.3. Якщо за умовами допустимих максимальних розрахункових навантажень на робочому місці (площадці, елементах конструкції тощо) можливе знаходження тільки одного працівника, а для виконання робіт потрібно два (і більше) працівники, другий працівник повинен працювати із застосуванням опорного і страхувального канатів. При цьому для фіксації робочого положення другого працівника дозволяється використовувати елементи конструкції (будівельної споруди).
7.10.6.3.4. При виконанні робіт під площадками, балконами тощо як технологічний елемент (не виконує функцію страхування), що утримує робоче сидіння працівника в необхідному положенні, може використовуватися сталевий канат діаметром 8 - 10 мм, натягнутий за допомогою талрепа або іншого натяжного пристрою.
Забезпечення безпеки працівника при виконанні таких робіт здійснюється з використанням здвоєного страхувального канату.
Додатково у разі виникнення аварійної ситуації на об'єкті на робочому місці встановлюється за незалежну опору ще один канат (для надання екстреної допомоги працівнику).
7.10.6.3.5. При виконанні робіт на похилих конструкціях страхування працівника (самострахування) здійснюється з використанням страхувального канату, закріпленого у верхній частині конструкції. На другому нижньому кінці страхувального канату в метрі від краю (перепаду по висоті) конструкції зав'язується вузол.
Якщо роботи виконуються під похилою конструкцією, страхувальний канат по всій довжині конструкції повинен мати проміжні кріплення (опори), створені з використанням петель і карабінів, якщо ПВР (нарядом) не передбачений інший спосіб організації кріплень. Відстань між двома сусідніми проміжними опорами (основною та проміжною) має бути не більше 2 м.
7.10.6.3.6. При виконанні робіт з використанням відкритого вогню (електрозварювальних, газозварювальних), різальних, обертових інструментів тощо в наряді (ПВР) передбачають додаткові заходи безпеки:
захист опорних і страхувальних канатів (металевим броньованим шлангом, іншими пристосуваннями). Довжина ділянки канату, що захищається, у зоні проведення робіт має бути не менше 0,5 м залежно від виду виконуваних робіт та визначається нарядом (ПВР);
використання як опорних елементів робочого сидіння сталевого канату діаметром не менше 4 мм;
застосування стропа ПЛ з ланцюга або сталевого канату з амортизатором;
використання у разі потреби додаткових способів забезпечення безпеки працівника із застосуванням верхолазного спорядження.
7.10.6.3.7. При виконанні робіт на висоті 3 м і більше з приставних драбин, які неможливо закріпити за елементи конструкції, спорудження тощо застосовують бокові відтяжки, зачеплені за верхню щаблину драбини (технологічні отвори у верхній частині драбини). Відтяжки розташовують паралельно площини спорудження, під кутом не менше 45° відносно вісі тятиви драбини і кріплять знизу до природних (штучних) опор.
Перед установкою драбини в робоче положення за її верхню щаблину кріпиться страхувальний канат і відтяжки. При підйомі й виконанні роботи з драбини працівник забезпечує власну безпеку (самострахування) за допомогою затискача (вузла, що самозатягається), закріпленого через карабін до страхувального вузла зачеплення ПЛ або за допомогою страхувального каната, що утримується іншим працівником.
7.10.6.3.8. При виконанні робіт на вертикальних конструкціях з допоміжних пристосувань: драбин, підвісних площадок тощо не дозволяється використовувати для кріплення стропа ПЛ опори, до яких приєднані допоміжні пристосування. Строп ПЛ зачіплюється за окрему, незалежну точку кріплення (опору).

7.10.7. Вимоги безпеки під час транспортування вантажів

7.10.7.1. Для транспортування (підйому, спуску, переміщення) вантажу використовують плетені шнури діаметром 6 - 10 мм, що мають відповідне маркування, і призначене для цієї мети верхолазне спорядження.
7.10.7.2. Кількість переміщуваного вантажу і його максимально допустима маса визначаються методами його транспортування й технічними характеристиками верхолазного спорядження, що використовується.
7.10.7.3. Для транспортування вантажів не дозволяється використовувати опорні й страхувальні канати, на яких працюють люди.
Працівники, що виконують транспортування вантажів, забезпечуються необхідними для цієї мети комплектами верхолазного спорядження й страхувальними засобами.
7.10.7.4. Під час виконання робіт з переміщення вантажів із застосуванням верхолазного спорядження працівник кріпиться за окремі опори, що не використовуються для переміщення вантажів, і застосовує верхолазне спорядження й пристосування, зазначені в ПВР (наряді).
7.10.7.5. Спуск вантажу здійснюється із застосуванням таких гальмівних систем:
закріпленого за опору пристрою для спуску по опорному канату;
вузла "UIAA" (табл. 7.1 Правил);
"карабінного гальма" (табл. 7.1 Правил).
7.10.7.6. Під час підготовки до спуску та спуску вантажу слід дотримуватися такої послідовності дій:
підготувати опору для кріплення гальмівної системи (пристрою для спуску по опорному канату);
заправити канат, на якому спускається вантаж, у гальмівну систему й зафіксувати його;
вантаж прикріпити карабіном до канату, муфту карабіна закрутити;
повідомити працівників, що перебувають знизу, про спуск вантажу;
перемістити вантаж за край (межу перепаду по висоті) будівлі;
зняти фіксацію з гальмівної системи, почати спуск вантажу.
7.10.7.7. Спуск вантажу здійснюється в захисних рукавицях.
7.10.7.8. Для підйому вантажу залежно від співвідношення ваги вантажу до тягового зусилля застосовуються поліспастні системи з рухомими або фіксованими блоками, схеми яких наведені в табл. 7.7.


Таблиця 7.7.
 
7.10.7.9. На вантажному канаті вище тягового затискача (вузла, що самозатягається) встановлюється затискач (вузол, що самозатягається) для обмеження зворотного ходу кінця канату, на якому закріплений вантаж.
7.10.7.10. Інструменти й матеріали, що використовуються в процесі виконання робіт, розміщуються таким чином, щоб не знижувати рівень безпеки працівників, забезпечувати зручність користування ними й не заважати пересуванню по опорному канату.
7.10.7.11. Вантажі масою до 10 кг можуть кріпитися безпосереднього до ПЛ працівника за допомогою шнурів діаметром 6 - 8 мм. Дрібний слюсарний, слюсарно-монтажний і будівельний інструмент розміщується в спеціальній сумці, закріпленій на поясі (надягнутій на плече) працівника або на робочому сидінні.
7.10.7.12. Для транспортування інструментів, пристосувань, оснащення, устаткування та ін. масою більше 10 кг, а також, якщо вантажі подаються до місця виконання робіт зверху або знизу другим працівником, використовуються спеціальні допоміжні канати.
Допоміжні канати кріпляться за свої, окремі від опорних і страхувальних канатів точки закріплення (опори), розташовуються на відстані витягнутої руки працівника й не повинні бути пов'язаними з ним.

7.10.8. Вимоги безпеки в разі виникнення небезпечних (аварійних) ситуацій

7.10.8.1. У разі падіння (травмування) працівника, а також в разі виникнення на об'єкті небезпечної (аварійної) ситуації члени бригади, які пройшли навчання й перевірку знань щодо безпечних методів та способів евакуації працівників з висоти, можуть самостійно евакуювати потерпілого з робочої зони.
Під час евакуації потерпілого з висоти, застосовуючи наявне в розпорядженні верхолазне спорядження й страхувальні засоби, при різних обставинах виконується такий порядок дій.
7.10.8.1.1. Порядок самостійних дій потерпілого, який у результаті падіння завис на закріпленому за вертикально встановлений страхувальний канат стропі:
зафіксувати пристрій для спуску по опорному канату;
установити затискач з петлею (вузол, що самозатягається) нижче місця закріплення стропа на вертикально встановленому страхувальному канаті;
навантажити ногою (вагою свого тіла) вузол, що самозатягається;
послабити натяжіння закріпленого стропа, при цьому навантаження перенесеться зі стропа на пристрій для спуску по опорному канату;
зняти зі страхувального канату затискач з петлею (вузол, що самозатягається);
продовжити спуск по опорному канату.
При відсутності затискача з петлею (вузла, що самозатягається) замість другої та третьої дій цього пункту необхідно на страхувальному канаті зав'язати вузол "стремя" і навантажити його ногою (вагою свого тіла).
7.10.8.1.2. Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на робочому сидінні, другим членом бригади - рятувальником, який спускається до потерпілого зверху:
спуститися до потерпілого по додатковому, закріпленому за незалежну опору опорному канату або при відсутності додаткового канату, по страхувальному канату потерпілого;
при проведенні рятувальної операції забезпечення безпеки (самострахування) рятувальника здійснюється за опорний канат потерпілого;
зупинитися біля потерпілого й зафіксувати свій пристрій для спуску;
закріпити потерпілого додатковим стропом до свого пристрою для спуску;
зняти зі страхувального канату строп потерпілого;
розблокувати пристрій для спуску потерпілого й перенести навантаження з його пристрою для спуску на свій;
зняти пристрій для спуску потерпілого з його опорного канату;
розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.
7.10.8.1.3.Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на вертикально встановленому страхувальному канаті, другим членом бригади - рятувальником, який спускається до потерпілого зверху:
спуститися до потерпілого по додатковому опорному канату або при його відсутності по опорному канату потерпілого;
зупинитися біля потерпілого й заблокувати свій пристрій для спуску;
закріпити потерпілого до свого пристрою для спуску додатковим стропом з карабіном, довжина якого має бути мінімальної. При цьому додатковий карабін забезпечить рятувальникові необхідну свободу дій надалі;
зняти з опорного канату пристрій для спуску потерпілого;
навантажити вагою свого тіла страхувальний канат потерпілого шляхом виконання другої, третьої та четвертої дій, зазначених у підпункті 7.10.8.1.1. При цьому вага потерпілого перенесеться з його стропа на пристрій для спуску рятувальника;
послабити й зняти строп потерпілого з його страхувального канату. Якщо зняти строп не вдається, його необхідно обрізати;
розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.
При проведенні рятувальної операції забезпечення безпеки (самострахування) рятувальника здійснюється за страхувальний канат потерпілого.
7.10.8.1.4. Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на робочому сидінні, другим членом бригади - рятувальником, який піднімається до потерпілого знизу:
на затискачах способом "нога-нога" за допомогою рук піднятися до потерпілого по його страхувальному канату. Для забезпечення безпеки (самострахування) закріпитися стропом ПЛ за додатковий страхувальний канат, а при його відсутності - за опорний канат потерпілого;
зупинитися біля потерпілого й закріпити свій додатковий строп за його опорний канат вище рівня голови потерпілого (якщо для забезпечення безпеки використовується опорний канат потерпілого);
змінити напрямок власного руху для цього:
нижче затискачів на канаті, по якому рятувальник здійснював підйом до потерпілого, установити пристрій для спуску й заблокувати його;
закріпити карабіном пристрій для спуску до свого ПЛ;
зняти послідовно, спочатку один, потім другий затискач, за допомогою яких здійснювався підйом, і перенести вагу свого тіла на пристрій для спуску;
закріпити потерпілого додатковим стропом до свого пристрою для спуску;
зняти строп потерпілого з його страхувального канату;
розблокувати пристрій для спуску потерпілого, "протравити" (вільно пропустити) через його опорний канат і перенести вагу його тіла на свій пристрій для спуску. При цьому необхідно чітко контролювати положення свого стропа, закріпленого на опорному канаті потерпілого;
зняти пристрій для спуску потерпілого з опорного канату;
розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.
7.10.8.1.5. Порядок дій під час евакуації потерпілого з висоти, що завис на стропі на вертикально встановленому страхувальному канаті, другим членом бригади - рятувальником, який піднімається до потерпілого знизу.
на затискачах способом "нога-нога" за допомогою рук піднятися до потерпілого по його опорному канату. Для забезпечення безпеки (самострахування) рятувальнику слід закріпитися стропом ПЛ за додатковий страхувальний канат, а при його відсутності - за страхувальний канат потерпілого;
після наближення до потерпілого перемістити свої затискачі вище рівня голови потерпілого;
заблокувати пристрій для спуску потерпілого;
змінити напрямок власного руху для цього:
нижче місця кріплення стропа потерпілого до його страхувального канату встановити пристрій для спуску й заблокувати його;
закріпити карабіном пристрій для спуску до свого ПЛ;
свій строп перенести й закріпити на опорному канаті потерпілого;
перенести вагу свого тіла із затискачів на свій пристрій для спуску. При цьому зменшиться навантаження потерпілого на його строп, а заблокований пристрій для спуску не прослизне вниз по канату стропу потерпілого;
закріпити потерпілого до свого пристрою для спуску додатковим стропом;
зняти строп потерпілого з його страхувального каната;
розблокувати пристрій для спуску потерпілого й перенести навантаження з його пристрою для спуску на свій. При цьому слід контролювати положення свого стропа - місце його закріплення за опорний канат потерпілого має бути не далі довжини витягнутої руки;
зняти пристрій для спуску потерпілого з опорного канату;
розблокувати свій пристрій для спуску, спуститися разом з потерпілим.
7.10.8.2. За наявності на об'єкті інших членів бригади й додаткового верхолазного спорядження безпека потерпілого й рятувальника забезпечуються додатковими страхувальними канатами, закріпленими за окремі, незалежні опори.
7.10.8.3. Якщо причиною виникнення аварійної ситуації сталося руйнування одного з канатів, на яких працював потерпілий, необхідно замість зруйнованого встановити додатковий канат.
7.10.8.4. Під час евакуації потерпілого з підземних споруджень (комунікацій, колодязів тощо), закритих ємностей, а також на висотних будівельних спорудах, коли допомогу потерпілому доцільніше робити шляхом його підйому, ніж спуску, використовують поліспасти або поліспастні системи, наведені в табл. 7.7 Правил.
7.10.8.5. Допускається використовувати для евакуації потерпілого наявні на об'єкті вантажопідіймальні машини (механізми). У цьому разі після спуску (підйому) до потерпілого рятувальник виконує такі дії:
кріпить додатковим стропом ПЛ потерпілого за конструкцію робочої платформи (колиски, люльки) вантажопідіймальної машини (механізму);
переміщує (переносить) потерпілого в робочу платформу (колиску, люльку) вантажопідіймальної машини (механізму);
відкріплює потерпілого від опорного й страхувального канатів;
здійснює спуск (підйом) разом з потерпілим.
7.10.8.6. При защемленні або сплутуванні нижніх кінців канатів, на яких виконує роботу працівник, і неможливості звільнення (розплутування) їх на робочому місці для спуску працівника додатково установлюють інші канати.
7.10.8.7. При ушкодженні опорного канату під працівником звільняють ушкоджену ділянку від навантаження за допомогою вузла "австрійський провідник" і встановлюють для працівника поруч інший опорний канат.
7.10.8.8. При ушкодженні опорного канату над працівником треба передусім забезпечити страхування працівника за допомогою додаткового канату, а потім звільнити від навантаження й видалити з робочого місця ушкоджений канат.
7.10.8.9. У разі захоплення нижніх кінців опорного (страхувального) канату транспортним засобом або яким-небудь іншим механізмом необхідно негайно обрізати канат нижче пристрою для спуску (вузла, що самозатягається, або затискача) та застосувати для спуску потерпілого інші канати.