Содержание материала

1.3. Системи розробки на шахті.

         На шахті ім. К.А. Рум’янцева у даний час застосовується система розробки довгими стовпами по падіння та довгими стовпами по простиранню. Ці системи розробки характеризуються незалежним веденням очисних та підготовчих робіт у межах виймального поля. На момент початку очисної виробки всі підготовчі виробки, що поєднують вибій з системою відкаточних та вентиляційних виробок шахти, повинні бути пройдені на всю довжину.

        

Підготовчі виробки розташовуються у не розробленому масиві вугілля, а їх дільниці, котрі у результаті очисних робіт опиняються у виробленому просторі, як правло, гасяться і тільки у рідких випадках одна з виробок утримується для цілей вентиляції або для повторного використання Очисні забої при стовпових системах мають прямолінійну форму та тільки при розробці крутих пластів з використанням відбійних молотків вибоїв придають стеля уступної форми. Напрямок руху очисного вибою при стовпових системах розробки орієнтують по падінню, воставанню, простиранню або діагонально до лінії простирання пласту.

ВСТУП.

Гірничі підприємства отримують електроенергію, як правило від районних підстанцій енергосистем та тільки за рідкими випадками – від місцевих електростанцій.
Схеми електрозабеспечення підприємств повинні забезпечувати постійне, якісне та економічне живлення їх електроенергією. Побудова схем та їх характеристики залежать від багатьох факторів, із котрих основні: потужність підприємства та його розташування, розміщення електричних навантажень на території підприємства, число та потужність трансформаторних підстанцій та розташування їх на поверхні та у підземних виробках; потужність електроприводів основних силових установок; значення напруги на шинах установки; значення напруги на шинах найближчої районної підстанції енергосистеми або місцевої електростанції.
Системи електропостачання шахт проектують з урахуванням вводу в експлуатацію та можливості послідуючого збільшення та перспектив розвитку на строк не менш 10 років.
Електроспоживання гірничих підприємств залежить від промислової потужності шахти, рівня механізації та автоматизації, прийнятої технології гірничих робіт, кількості води та інших горногеологічних факторів.
У цілях підвищення надійності роботи системи електропостачання шахти використовується автоматика.
До основних техніко економічних показникам, що характеризують рівень електрифікації шахт та ефективність використання електроенергії, відносять:

  1. електроозброєнніть труда,
  2. витрата електроенергії на одиницю продукції, т.е. на 1т видобутого вугілля .
  3. собівартість 1т вугілля по витратам на електроенергію,
  4. реактивна потужність на вході ГПП та її порівнювання до заданого значення.

У числі важливіших задач входить економія паливно-енергетичних ресурсів. Найбільш ефективно ця задача вирішується нормуванням витрати електроенергії, т.е. встановлення планового заходу її споживання. Він забезпечує використання техніко-економічних обґрунтованих прогресивних норм витрати електроенергії для її економії, раціонального розподілення та найбільш ефективного використання.

5. Висновки автору з дипломного проекту.

Проектування     та    розрахунок     електрообладнання  ГПП  шахти  ім. К.А.Рум’янцева виконан виходячи з потужності шахти по добутку вугілля згідно з правилами ПБ та ПУЕ та іншими нормативними документами розрахованим методикам розрахунку та вибору електрообладнання.
Схема електропостачання розроблена на тім обґрунтуванні, що на районній підстанції "Узловая" маються напруги 110, 35 та 6 кВ, а також, що на шахті є споживачі І категорії.
Проектом передбачене надійне та постійне електропостачання  введенням в дію АПВ вводів та АВР секційних роз’єднувачів.

        

Безпечна експлуатація електрообладнання ГПП, а також захист людини від ураження електрострумом виконується виконанням організаційних та технічних заходів, забезпечуючи безпечність робіт.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ГОРЛІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ

 

 

                                                                                        До захисту допущено:
Зав. відділенням
___________________
"___" _________2008р.

 

 

 

Дипломний проект

Тема: Реконструкція та проектування головної підстанції на поверхні шахти ім. К.А.Рум’янцева в.о."Артемвугілля"

 

Пояснювальна записка:
ДП 5.090310.000.000.15ПЗ

 

 

                                                                  Розробив студент  
Моромієць А.Є.
Групи  1ЕГО-08з

 

                                                        Керівник дипломного проекту
Філімонова В.В.
Оцінка__________

 

 

 

Горлівка
2008 р.