Содержание материала

ПАСПОРТ  —  ПРОТОКОЛ                                                                                                                        прийомопередавача   типу   ПВЗ                                                                                                                              і високочастотного каналу захисту                                                                                                                                

F передачі ____________________                                                                                                                             

 F прийому  ____________________                                                                      

 

Обсяг перевірок прийомопередавача типу ПВЗ :

Н - налагоджування

К1 - перший профілактичний контроль

В - відновлення

К - контроль

Пункти перевірок згідно з протоколом

Н

К1

В

К

2

+

+

+

 

3

+

+

+

+

4

+

+

+

 

5

+

+

   

6

+

+

+

+

7

+

+

   

8

+

+

+

+

9

+

+

+

 

10

+

+

+

 

11

+

+

+

 

12

+

+

+

 

13

+

+

+

+

14

+

+

+

 

15

+

+

+

 

16

+

+

   

17

+

+

+

+

18

+

+

   

19

+

+

   

20

+

+

+

+

Примітка. Перевірки по пунктах 9,10,11 в обсязі  “К1” і “В”  проводити у випадках відхилення вхідного опору або характеристик чутливості приймача від значень установлених в процесі наладки.

Усі схеми, наведені у паспорті - протоколі відповідають підключенню прийомопередавача по неурівноваженій схемі до лінії з опором 75 Ом 

Прилади, що застосовані для вимірювань, наведені у Додатку 1.

1.Паспортні дані :

Заводський номер

Рік випуску

Частота передачі, кГц

Частота прийому, кГц

Напруга живлення, В

Тип захисту

           

2. Стан перемичок у вузлах прийомопередавача :

Вузол

АК

ГЕН

ПРМ

УЛФ

БП

ВС

Установлені перемички

           

3. Перевірка зовнішнього огляду технічного стану блоків та елементів пристрою.

Результати огляду і відмітка про усунення недоліків :
______________________________________________________________________

4. Перевірка ізоляції.

Перевірка  електричної  міцності  ізоляції  повинна  проводитись  перемінною напругою згідно з таблицею протягом 1 хвилини. При проведенні техобслуговування в обсязі “В” дозволяється випробування електричної міцності мегаомметром 1000 (500) В згідно з таблицею. Перевірку проводити при ввімкненому тумблері “БАТ” у вузлі БП.

Перевірені кола

Кола з’єднані перемичкою

U випр., В

R вим., МОм

 Коло живлення            Х5:2  - Х5:3

Х1:1, Х1:2, Х4:1, Х4:2, Х5:5, Х6:1, Х6:2, Х6:3, Х6:4, Х6:5, корпус

1000

 

Коло попереджувальної сигналізації 

Х5:5 - Х6:1

Х1:1, Х1:2, Х4:1, Х4:2, Х5:2, Х5:4, Х6:2, Х6:3, Х6:4, Х6:5, корпус

1000

 

Коло сигналізації пошкодження          

Х6:2 -  Х6:3

Х1:1, Х1:2, Х4:1, Х4:2, Х5:2, Х5:4, Х5:5, Х6:1, Х6:4, Х6:5, корпус

1000

 

Коло виводу захисту    Х6:4 - Х6:5

Х1:1, Х1:2, Х4:1, Х4:2, Х5:2, Х5:4, Х5:5, Х6:1, Х6:2, Х6:3, корпус

1000

 

Коло безінерційного пуску

Х4:1, Х4:2

Х1:1, Х1:2, Х5:2, Х5:4, Х5:5, Х6:1, Х6:2, Х6:3, Х6:4, Х6:5, корпус

1000

 

Вихідне коло

Х1:1, Х1:2

Х4:1, Х4:2, Х5:2, Х5:4, Х5:5, Х6:1, Х6:2, Х6:3, Х6:4, Х6:5, корпус

500

 

Oпір  ізоляції  повинен  бути  не  менше  20 МОм.

5. Перевірка шкали вимірювального приладу вузла УЛФ.

Схема вимірювань показана на Мал.1. Вихід ПВЗ навантажити на внутрішній резистор 75 Ом. Запустити прийомопередавач кнопкою “ПУСК”. Зняти показ контрольного вольтметра Uвих. і розрахувати величину струму за формулою :

Зняти показ вимірювального приладу  вузла  УЛФ   Івим.  при натиснутих кнопках “ПУСК”  і  “ТОК ЛИНИИ”. Шкала приладу - 1 А. Розрахувати похибку приладу за формулою:

U вим., В

I розр., А

I вим., А

D, %

       

Похибка приладу не повинна перевищувати 10%.

резистор R43 вузла УЛФ

Регулювання показів вимірювального приладу виконується резистором R43 вузла УЛФ.

6. Перевірка вихідних рівней вузла БП.

Перевірити рівень напруги на контактах роз’ємів вузла БП відносно контакта Х3:1 “ОБЩИЙ” за допомогою комбінованого приладу Ц4315 та вимірювального пристрою вузла УЛФ.

  Напруга

Напруга на контактах роз’ємів Х2 та Х3, В

живлення

+УМ (Х3:2)

+24В (Х3:3)

+5В (Х3:4)

+ ПРМ (Х2:А5)

5В ПРМ (Х2:А6)

 

В

поділка

В

поділка

В

поділка

            В

 

            В

 

0,8 Uном

                   

Uном

                   

1,1 Uном

                   

Норма

22  5

24  2

5  0,6

90  5

5  0,6

7. Перевірка дії захисту вузла БП від перевантаження і к.з.

7.1. Закоротити контакти Х2:3 “24 В” та Х2:4 “ОБЩИЙ” на задній панелі прийомопередавача через резистор 5 Ом. Індикатор “ПЕРЕГРУЗКА” вузла БП повинен світитись.

7.2. Закоротити контакти  “5 В” та  “ОБЩИЙ” на фронтальній панелі вузла АК. Індикатор “ПЕРЕГРУЗКА” вузла БП повинен світитись.

7.3. Відключити прийомопередавач від лінії, або зняти еквівалент 75 Ом. Натиснути кнопку “ПУСК”. При цьому повинен засвітитись індикатор “ПЕРЕГРУЗКА” вузла БП.

8. Вимірювання частоти та потужності передавача.

Зібрати схему згідно з Мал.2. Вихід передавача навантажити на резистор 75 Ом. З’єднати перемичкою контакти  “Н.ПУСК” та “ОБЩИЙ” на фронтальній панелі вузла ВС і виміряти частоту передачі і напругу на контакті Х4:3  задньої панелі прийомопередавача відносно корпусу. Розрахувати потужність за формулою :

Такі ж виміри провести з прийомопередавачем, який підключений до лінії. При цьому вимірювати  струм лінії треба за допомогою амперметра або пристрою вузла УЛФ. Шкала пристрою - 1А. Розрахувати потужність за формулою:

Зняти перемичку “Н.ПУСК” - “ОБЩИЙ” і виміряти залишкову напругу на виході незапущеного прийомопередавача.

Напруга

Навантаження 75 Ом

Лінія

живлення

Fпер,кГц

Uвих,В

Iвих,А

Pвих,Вт

Uост,В

Fпер,кГц

Uвих,В

Iвих,А

Pвих,ВА

Uост,В

 

0,8 Uн

                     

                     

1,1Uн

                     

Норма

номінал

 38,8 В

 0,52 А

 15 Вт

 10 мВ

номінал

38,8 В

 0,52 А

 15 Вт

 10 мВ

 

УРОВ ПРД вузла БП

Регулювання вихідної потужності виконується  резистором “УРОВ ПРД” вузла БП.

9. Перевірка частотної характеристики лінійного фільтра.

При вимірюванні частотної характеристики лінійного фільтра, вузол ПРМ треба витягнути з роз’єму.

Зібрати схему згідно з Мал. 3. Змінюючи  частоту генератора від номінальної частоти передачі до частот на 10% вищих і нижчих від неї (при незмінній напрузі Uвх), виміряти значення напруги Uвих. При цьому знайти величини частот, при котрих  значення напруги Uвих становить 0,707 від значення Uвих при номінальній частоті передачі. Різниця цих частот є шириною зони пропускання DF лінійного фільтру.

Зона пропускання лінійного фільтру повинна знаходитись в межах:

D F = 3,5   0,3 кГц у діапазоні частот від 36 до 60 кГц ;

D F = 5,0   0,5 кГц у діапазоні частот від 60,5 до 120 кГц ;

D F = 10,0  1,0 кГц у діапазоні частот від 120,5 до 250 кГц ;

D F = 20,0  2,0 кГц у діапазоні частот від 250,5 до 400 кГц ;

D F = 25,0  2,5 кГц у діапазоні частот від 400,5 до 600 кГц.

Згасання фільтру  розрахувати за формулою:

F ген., кГц

             

U вх., В

             

U вих., В

             

А, дБ

             

Зона пропускання фільтру D F = ___________ ,кГц

фільтр

10. Перевірка вхідного фільтра.

 При вимірюванні характеристик вхідного фільтра треба зняти перемички 13 - 14 та  15 - 16 у вузлі ПРМ.

Зібрати схему згідно з Мал.4. Змінюючи  частоту генератора від номінальної частоти прийому, провести вимірювання аналогічно п.9.

Ширина зони пропускання вхідного фільтра повинна знаходитись у межах :

1,3 кГц  D F  1% F прийому

Згасання фільтра розрахувати за формулою:

F ген, кГц

             

Uвх, В

             

Uвих, В

             

А, дБ

             

Резонасна частота фільтра (при Uвих max)                             Fрез = _________ ,кГц

Нижня межа зони пропускання (на рівні Арез - 3 дБ)             Fн    = _________ ,кГц

Верхня межа зони пропускання (на рівні А рез + 3 дБ)           Fв    = _________ ,кГц

Зона пропускання фільтра                                                                          D F    = _________ ,кГц

Середня частота фільтра ( [Fв -Fн]/2)                                         Fсер = _________ ,кГц

Відхілення середньої частоти ( [Fрез - Fсер] x 100/Fрез)            D    = __________ ,%

 ПРМ