Содержание материала

 КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОДО ОКРЕМИХ ПОЛОЖЕНЬ ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЕНЕРГІЄЮ

1. Запитання та відповіді до розділу 1 ПКЕЕ „Загальні положення”

Запитання 1. Вимагає приведення у відповідність з прийнятті 16.01.2003р. Цивільним кодексом (ЦК) України п. 1.2 чинної редакції ПКЕЕ, оскільки: Дані у n. L2 ПКЕЕ визначення договору про приєднання не відповідає викладеному у ч. 1 cm. 634 ЦК України, а договору про постачання електричної енергії — ч. 1 cm. 714 ЦК України. Тому у п. 1.2 ПКЕЕ визначення договору про приєднання та договору про постачання електричної енергії слід викласти у таких редакціях:
„договір про, приєднання — угода укладена електропередавальною організацією (основним споживачем) та замовником, умови якої встановлюються електропередавальною організацією, що може бути укладена лише шляхом приєднання замовника до запропонованої електропередавальною організацією угоди в цілому, якою регулюються відносини з приводу отримання та виконання технічних умов енергопостачання".
„договір про постачання електричної енергії — угода укладена постачальником електричної енергії за регульованими тарифами та споживачем, за якою постачальник електричної енергії зобов'язується передавати споживачу електричну енергію, а споживач зобов’язується оплачувати її вартість, дотримуватись передбаченого договором режиму використання, а також забезпечувати безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання".
Відповідь. Цивільним кодексом України визначені основні види договорів, такі як договір приєднання, договір поставки, договір купівлі» продажу, договір міни тощо. Не потрібно змішувати такі поняття як вид договору і назву договору, що пропонується в даному випадку. При конкретному застосуванні договорів якогось виду, наприклад у електроенергетиці, можуть застосовуватися свої назви договорів, а відноситися ці договори можуть до одного із видів основаних типів договорів, наведених у ЦК України, або бути змішаним. Наприклад, Договір про постачання електричної енергії відноситься до договорів купівлі продажу, оскільки відповідно до Закону України „Про електроенергетику" електрична енергія визначена як товар. Договір про приєднання до електричних мереж відноситься до договорів про надання послуг або до змішаного виду договору: про надання послуг та про підряд (якщо договором передбачено виконання частини робіт однією із сторін договору).
Запитання 2.   Потребують    додаткового   роз'яснення    поняття договірної та граничної величин споживання електроенергії та потужності.
Відповідь. У Законі України "Про електроенергетику" є посилання на договірні величини постачання електричної енергії та потужності, при цьому в Законі  не   передбачено Порядок їх визначення   чи   встановлення.
Підзаконним актом, постановою КМУ від 24.03.99 № 441 (із змінами та доповненнями) визначається порядок встановлення чи визначення граничних величин  споживання електричної енергії та потужності в залежності від рівня обсягу оплати електричної енергії за розрахунковий період. Граничні величини споживання електричної енергії та потужності, розраховані відповідно до рівня здійснених споживачем платежів, доводяться Постачальником електричної енергії до споживача як договірні величини. споживач може скорегувати ці договірні величини в сторону збільшення шляхом проведення попередньої оплати необхідних додаткових обсягів електричної енергії.
У разі здійснення споживачем попередньої оплати електричної енергії, попередньо оплачений обсяг електроенергії є пропозицією споживача щодо договірної величини споживання і повинен бути прийнятий постачальником як граничний рівень споживання електроенергії, незалежно від рівня споживання та оплати попереднього періоду (при відсутності з боку споживача заборгованості за спожиту електричну енергію).
Запитання 3. Не зрозуміло   чи   має   право   споживач   укладати договіp на    технічне    забезпечення    електропостачання    з    основним
споживачем,  коли, на наш погляд, "Правилами.." передбачено укладення між цими   сторонами договору про спільне використання технологічних електромереж основного споживача.
Відповідь. У новій редакції ПКЕЕ передбачено два види відносин між основним
споживачем, субспоживачем та постачальником електричної енергії. Перший вид передбачає, що субспоживач укладає два договори: договір про постачання електричної енергії з постачальником електроенергії регульованим тарифом (обленерго) та договір про спільне використання технологічних електричних мереж з основним споживачем. Відповідно до договору про постачання електричної енергії субспоживач сплачує Постачальнику вартість електричної енергії за роздрібними тарифами класу напруги, до якого належить основний споживач. Відповідно до договору про спільне використання технологічних електричних мереж субспоживач основному споживачу вартість використання його мереж.
Другий вид відносин тільки запроваджується відповідно до постанови НКРЕ від 30.07.2002 № 830 і передбачає укладання субспоживачем двох договорів: договору з постачальником електричної енергії та договору про технічне забезпечення електропостачання з основним споживачем, відповідно до договору про постачання електричної енергії субспоживач сплачує постачальнику вартість електричної енергії за роздрібними тарифами того класу напруги, на якому субспоживач приєднаний до мереж основного споживача. Відповідно до договору про технічне забезпечення електропостачання субспоживач може сплачувати основному споживачу послуги за перетікання реактивної електроенергії, інших платежів цей договір не передбачає. При цьому постачальник електричної енергії сплачує основному споживачу вартість використання його мереж для передачі електричної енергії субспоживачу. Ці умови додатково передбачаються у договорі про постачання електричної енергії між постачальником електричної енергії та основним споживачем.
Така схема відносин буде існувати до повного переходу протягом 2003-2006 років всіх субспоживачів з першої схеми відносин (яка існує на сьогодні) до другої схеми. Цей перехід має супроводжуватися розрахунком та уточненням вартості використання технологічних мереж основних споживачів для врахування цих витрат в тарифах на передачу місцевими (локальними) електромережами обленерго, що детально передбачено постановою НКРЕ від 30.07.2002 № 830 "Про затвердження плану заходів ; щодо переходу постачальників електричної енергії за регульованим тарифом до формування єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію для всіх споживачів та субспоживачів, розташованих на закріпленій території".
Запитання 4. Пункт 1.2., стр. 6 абз. 2 Що це за проміжок часу між процедурами коригування? (плановий період - проміжок часу між: процедурами коригування (які завершують планові періоди) обсягів оплати відповідно до фактично спожитої електричної енергії на підставі показів розрахункових засобів обліку).

Відповідь. Це  визначення  суперечить  іншим  положенням  ПКЕЕ
(визначенням   -"остаточний   розрахунок"   та   "плановий   платіж"), за
роз'ясненнями НКРЕ — цим визначенням можна ігнорувати. У подальшому це визначення буде скореговане або вилучене.
Запитання 5. Не зрозуміло, чи є операції по розрахунках за реактивну електроенергію операціями з продажу товарів (робіт, послуг) у визначенні Закону про ПДВ.
Відповідь.    Визначення,   до   чого   відносити   оплату   реактивної
електроенергії, до товарів, робіт, послуг чи збитків енергокомпанії, немає ні в одному    нормативному    чи    законодавчому    документі,    крім    Правил користування електричною енергією у редакції 2002 року. Тому відповідно до п. 1.2 визначення плати за перетікання реактивної електроенергії, оплата реактивної   енергії   є    послугою,    яка надається    енергопостачальною організацією споживачу і підлягає оподаткуванню ПДВ.
Запитання 6. Який механізм обмеження кількості субабонентів (орендарів) офісів та базарів (кіосків)? Існує проблема інвентаризації таких споживачів та укладання договорів у відповідності до нових ПКЕЕ.
Відповідь. На це питання немає однозначної відповіді у нормативних документах. На мою думку, необхідно керуватися таким принципом: у офісу чи ринку є власник. Тобто це певна юридична особа, яка надає в оренду її місця, площі тощо, визначаючи при цьому умови здачі цих окремих об‘єктів в оренду. Для повного врегулювання питання необхідно звернутися НКРЕ про розробку та затвердження окремого розділу до Правил користування електричною енергією, який би регулював питання відносин постачальника електричної енергії, орендодавця та орендарів; постачальника електроенергії, власника багатоповерхового житла та мешканців; постачальника електроенергії та садових кооперативів тощо.
 Запитання 7. Питання орендарів? (відсутність обліку електроенергії, текучість власників, відсутність можливості вимкнення окремо кожного).
Відповідь. Енергопостачальна організація  постачає електроенергію споживачам, які звернулись до першої, уклали з нею договори та виконали технічні умови, незалежно від того чи є вони власниками приміщень, споруд об‘єктів споживання) чи орендарями. Отже, за борги по спожитій електроенергії відповідає Споживач, який виступає стороною по договорах щодо постачання електроенергії на об'єкт споживання, незалежно від того, є у нього орендарі чи немає, і не залежно від стану їх взаємовідносин і взаєморозрахунків між собою. Орендар  може  нести  відповідальність  перед  енергопостачальною організацією за спожиту електроенергію і бути відключеним окремо, якщо він став споживачем (субспоживачем), тобто звернувся до енергопостачальника, виконав технічні умови, які передбачають окремий облік, та уклав договір з постачальником   і   в   необхідних   випадках   договір   про   спільне використання    технологічних    електричних    мереж,    чи    про    технічне забезпечення електропостачання споживача.
Щодо можливості розрахунків орендарями за споживача, і які не є
самостійними споживачами, то в даному випадку можна використовувати  договори поруки (слід відмітити, що НКРЕ заперечує таку можливість, посилаючись на ЗУ, “Про електроенергетику", що є спірним).
При   зміні   власників   об'єктів   споживання,   енергопостачальним організаціям  необхідно переукладати  з  ними договори  по  постачанню електроенергії. Такі „нові" власники не несуть відповідальності за боргові зобов'язання „старих" власників, якщо інше не було обумовлено в договорі про відчуження об'єкта споживання від „старого" до „нового" власника,
Щодо  врегулювання  всіх  питань,  які  виникають  при  постачанні електроенергії  на   об'єкти,   які   є   орендованими,   необхідно   керуватися роз‘ясненнями НКРЕ. Враховуючи, що це питання досить різноманітне, можливо, необхідно звернутися до НКРЕ з проханням обмежити кількість варіантів,  або підготувати для НКРЕ пропозиції закріпити ці варіанти нормативно шляхом внесення змін до Правил.