Паливо низькосортне - тверде паливо, що характеризується високою зольністю і/чи вологістю, з нижчою теплотою згоряння менше ніж 3500 ккал/кг (15 МДж/кг).