ПРОГРАМА
цільового обстеження
щодо готовності до роботи в осінньо - зимовий період 2007-2008 рр. та в умовах надзвичайних ситуацій
ВАТ «***обленерго»
(повна назва електропередавальної організації)

 

1. Загальні положення

1. Програма цільового обстеження електропередавальної (енергопостачальної) організації (далі - Програма) складена на підставі:
Закону України "Про електроенергетику";
Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р.
№ 929 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.02.2006р. № 131 (далі - Положення про Державний енергетичний нагляд);
Порядку постачання електричної енергії споживачам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 411 із змінами і доповненнями (далі - Порядок постачання електроенергії споживачам);
Порядку обмеження електроспоживання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання або повного припинення їм електропостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 року № 93 (далі - Порядок обмеження або припинення електропостачання);
Положення про порядок накладення на суб'єктів господарської діяльності штрафів за порушення законодавства про електроенергетику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 1999 року № 1312 (далі - Положення про накладення штрафів);
ДСТУ 13109-97. Державний стандарт України № 13109-97, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 18 червня 1999 року № 354;
ПКЕЕ. Правила користування електричною енергією, затверджені постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 31.07.96 № 28, у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 №910, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18.11.2005 за № 1399/11679;
ПКЕЕН. Правила користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357 із змінами та доповненнями;
ПТЕЕСіМ. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила, затверджених наказом Мінпаливенерго України від 13.06.2003 № 296 зі зміною № 1;
ПБЕЕ. Правила безпечної експлуатації електроустановок. Друге видання зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Комітету по нагляду за охороною праці України № 26 від 25.02.2000 р. і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 6. 04. 2000 р. за № 213/4434.
ГКД 34.20.503-97. Методические указания по организации системы эксплуатационного обслуживания воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-20 кВ, трансформаторных подстанций напряжением 6-20/0,4 кВ и распределительных пунктов напряжением 6-20 кВ;
СОУ - Н МПЕ 40.1.20.576:2005 Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільчих мереж напругою 0,38 — 20 кВ з повітряними лініями електропередачі, затверджені наказом Мінпаливенерго України від 03.02.2005 № 60 (далі - Методичні вказівки з обліку та аналізу);
Положення про спеціальну підготовку і навчання з питань технічної експлуатації об'єктів електроенергетики, затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 9 лютого 2004 року № 75 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2004 року за № 418/9017 (далі положення про спецпідготовку);
Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів, затвердженого наказом Мінпаливенерго України від 21 червня 2003 року № 322 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 липня 2003 року за № 565/7886 (далі - Положення про експертизу);
Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також застосування протиаварійних систем зниження електроспоживання, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від 18 червня 2001 року
№ 270, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.07.2001 за № 561/5752 (далі - Інструкція про складання і застосування графіків);
Правил застосування системної протиаварійної автоматики запобігання та ліквідації небезпечного зниження частоти в енергосистемах, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 1 грудня 2003 р. № 714, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 18 грудня 2003 р. за № 1177/8498;
Інструкції з організації проведення обстежень електричних, тепловикористовуючих установок, теплових мереж, та оформлення їх результатів, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 24 грудня 2004 року № 817, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 20 січня 2005 року за № 71/10351 (далі - Інструкція з проведення обстежень);
Інструкції про порядок складання акта екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживача, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 19 січня 2004 року № 26 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 року за № 154/8753 (далі інструкція про складання акта);
ГКД 34.20.574-2000 Положення про порядок оцінки готовності об’єктів електроенергетики до роботи в осінньо-зимовий період.
СОУ - Н МПЕ 40.1.08.551:2004 Розслідування і облік технологічних порушень на об'єктах електроенергетики і в об'єднаній енергетичній системі України. Інструкція, затвердженої наказом Мінпаливенерго України від 29.12.2004 № 832 (далі - Інструкція з обліку порушень);
Тимчасового положення про організацію планування обстежень (перевірок) та звітності підрозділів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, затвердженого розпорядженням Держенергонагляду від 25 жовтня 2004 року № 14 (далі - Положення про планування);
Тимчасового положення про організацію планування обстежень електропередавальних (енергопостачальних) організацій та звітності за їх результатами, затвердженого розпорядженням Держенергонагляду від 30.12.2005 № 27 (далі - Положення про обстеження).

2. Мета обстеження

Встановлення достатності та виконання комплексу заходів із забезпечення надійної роботи електричної мережі та допоміжних об’єктів енергопостачальника в осінньо-зимовий період та в умовах надзвичайних ситуацій, та прийняття необхідних заходів з приведення організації роботи енергопостачальника з цих питань до вимог чинних нормативних документів.

3. Напрямки перевірки електропередавальної (енергопостачальної) організації

3.1.Наявність та відповідність вимогам чинних нормативних документів наказу енергопостачальника щодо підготовки до проходження осінньо – зимового максимуму навантаження, наявність відповідних наказів (розпоряджень) в структурних підрозділах.
Виконання наказу та заходів енергопостачальника щодо підготовки об’єктів до роботи в ОЗП.
Перевірка здійснюється шляхом вибіркового обстеження об’єктів енергопостачальника, на яких планувалось та (або) проводилось виконання робіт передбачених заходами щодо забезпечення стійкої роботи електричної мережі в ОЗП, планами капітального ремонту електричної мережі, графіками випробувань обладнання електричної мережі, план – графіками планово – попереджувального ремонту електроустановок допоміжних об’єктів та перевірки відповідної технічної та виконавчої документації, яка стосується цих робіт.

  • Наявність та достатність заходів щодо забезпечення стійкої роботи розподільчої електричної мережі напругою до 35 кВ включно в ОЗП, виходячи із комплексної якісної та кількісної оцінки її технічного стану.
  • Укомплектованість робочих місць оперативним та оперативно – виробничим персоналом, який пройшов навчання та перевірку знань.
  • Забезпечення територіальних підрозділів енергопостачальника інструкціями з експлуатації обладнання, що обслуговується, посадовими та виробничими інструкціями у відповідності до затверджених переліків та розпорядчих документів Мінпаливенерго України (перевіряється виробничо – технічна та оперативно – диспетчерська групи).
  • Наявність багаторічних та на поточний рік планів капітального ремонту та графіків технічного обслуговування електричної мережі, їх відповідність комплексній якісній оцінці технічного стану електричної мережі. Стан виконання плану капітальних ремонтів, реконструкції та модернізації електроустановок об’єктів, якість ведення ремонтної документації (вибірково). Стан виконання річного графіка технічного обслуговування та випробувань пристроїв релейного захисту і протиаварійної автоматики, якість ведення документації (вибірково).
  • Наявність план – графіків планово – попереджувального ремонту електричних та теплових установок допоміжних об’єктів, їх відповідність вимогам чинних нормативних документів. Стан роботи з персоналом з питань експлуатації електричної мережі, електроустановок допоміжних об’єктів, забезпеченість робочих місць відповідною технічною документацією (вибірково).
  • Наявність та відповідність вимогам чинних нормативних документів багаторічних та річних графіків профілактичних випробувань обладнання електричних та теплових мереж, кабельних ліній електропередавання та трансформаторного масла. Стан виконання річного графіка профілактичних випробувань обладнання електричних мереж та трансформаторного масла, якість ведення документації (вибірково).
  • Організація планування та проведення роботи щодо забезпечення виконання встановлених Мінпаливенерго України завдань на розробку графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності (далі – ГО), графіків аварійних відключень споживачів (далі – ГАВ), спеціальних графіків аварійних відключень (далі – СГАВ) та залучення споживачів під дію автоматичного частотного розвантаження (далі – АЧР) і спеціальної автоматики відключення навантаження (далі – САВН). Відповідність обсягів розроблених спеціальних графіків аварійних відключень, обсягів АЧР та САВН на наступний період встановленим завданням. При цьому вибірково перевіряється фактичне навантаження на приєднаннях, залучених під дію ГАВ, СГАВ, АЧР, САВН, положення накладок в ланцюгах автоматики на приєднаннях залучених під дію АЧР, САВН.
  • Наявність у відповідних структурних підрозділах енергопостачальника розроблених та погоджених з місцевими органами виконавчої влади графіків обмеження споживання електричної енергії та потужності, графіків аварійних відключень, їх відповідність вимогам чинних нормативних документів, а також повідомлень споживачів про участь їх струмоприймачів у цих графіках.
  • Наявність відповідних додатків у договорах про постачання електричної енергії у споживачів, які залучені до ГО, ГАВ, СГАВ.
  • Наявність на диспетчерському пункті переліків споживачів особливої групи I категорії та І категорії з надійності електропостачання і списків споживачів, з якими складені акти екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання.
  • Наявність списків споживачів, залучених під дію автоматичного частотного розвантаження. Наявність заходів щодо забезпечення надійного електропостачання споживачів особливої групи I категорії та І категорії, інших об’єктів життєзабезпечення, підприємств централізованого водо- теплопостачання і водовідведення, освітніх, дошкільних, медичних закладів у разі відключення від центрів живлення при застосуванні оперативно- диспетчерських заходів. Відповідність гарантованого договорами про постачання електричної енергії рівня надійності електропостачання споживачів вимогам категорійності їх струмоприймачів (споживачі особливої групи I категорії та 1 категорії – в повному обсязі, інші споживачі – вибірково).
  • Виконання енергопостачальником приписів Держенергонагляду щодо приведення схем зовнішнього електропостачання споживачів до вимог їх категорійності з надійності електропостачання.
  • Відповідність організації роботи щодо збору оперативної інформації щодо величин навантаження, напруги в контрольних точках електричної мережі та обсягів надходження електричної енергії в електричну мережу вимогам чинних нормативних документів.
  • Відповідність організації роботи енергопостачальника вимогам чинних нормативних документів щодо:
 • проведення аналізу споживання електричної енергії та потужності, вжиття заходів енергопостачальником для дотримання встановлених йому граничних величин електроспоживання;
 • проведення щомісячних контрольних вимірів навантаження на лініях, залучених у ГАВ, СГАВ, САВН та верхніх черг АЧР;
 • заходи, які застосовувались енергопостачальником до споживачів за порушення встановлених їм режимів електроспоживання та до споживачів – боржників за спожиту електричну енергію.
  • Наявність документів, що визначають обсяги та схему розстановки на об’єктах енергопостачальника засобів обігріву обладнання та розрахункових лічильників електричної енергії. Робота обігріву шафів приводів комутаційних апаратів, розрахункових лічильників електричної енергії, приладів та засобів диспетчерсько-технологічного керування (вибірково).
  • Наявність документів з організації контролю за автономними джерелами живлення, встановленими у споживачів:
 • перелік автономних джерел живлення, встановлених у споживачів, які мають електричний зв’язок з електричною мережею енергопостачальника;
 • однолінійні та оперативні схеми електричних з’єднань автономних джерел живлення, своєчасність їх перегляду;
 • оформлені у встановленому порядку списки оперативного персоналу споживачів, які мають право на ведення оперативних переговорів з черговим диспетчером територіального підрозділу енергопостачальника щодо пуску та останову резервного джерела живлення споживача.
  • Наявність на мнемосхемі чергового диспетчера територіального підрозділу енергопостачальника символів автономних джерел живлення та їх схеми приєднання до електричної мережі (в повному обсязі), поопорних (вибірково), однолінійних (вибірково), оперативних (вибірково), та на схемах нормального режиму роботи (вибірково) відповідних ліній електропередавання, трансформаторних пунктів.
  • Відповідність Актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів щодо:
  • визначення екологічної броні електропостачання споживачів у відповідності до Переліку споживачів та їх обладнання, для якого має бути встановлена екологічна броня електропостачання;
  • аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів переліку споживачів особливої групи 1 категорії та 1 категорії з надійності електропостачання (вибірково).
  • Наявність Актів екологічної, аварійної та технологічної броні електропостачання споживачів зі споживачами, які залучені енергопостачальником до графіків обмеження споживання електричної енергії або потужності та графіків аварійних відключень.
  • Забезпеченість необхідними засобами індивідуального та колективного захисту, інструментом, такелажем, знаряддями (вибірково).
  • Наявність, справність та відповідність вимогам чинних нормативних документів технічних засобів для виконання аварійно – відновлювальних робіт.
  • Укомплектованість аварійного запасу матеріалів і устатковання для виконання аварійно-відновлювальних робіт в електричній мережі та на допоміжних об’єктах у відповідності до затверджених у встановленому порядку норм.
  • Виконання інвестиційної програми щодо розвитку, модернізації, повної заміни об’єктів електричної мережі та електроустановок допоміжних об’єктів.
  • Фактичне виконання порядку оформлення та видачі замовникам технічних умов приєднання до електричних мереж вимогам чинних нормативних документів, та погодження їх інспекцією Держенергонагляду.
  • Відповідність вимогам нормативних документів порядку технічного огляду та оформлення акту допуску у разі приєднання нових електроустановок, збільшення електричної потужності електроустановки внаслідок реконструкції чи модернізації та таких, що протягом місяця були знеструмлені.
  • Участь представників інспекції Держенергонагляду в комісіях з перевірки знань працівників, які оформлюють акти допуску на підключення електроустановок споживачів до електричної мережі, проводять обстеження технічного стану енергоустановок споживачів, а також виконують інші роботи, пов’язані з експлуатацією енергоустановок споживачів.
  • Виконання вимог приписів за результатами попередніх обстежень.

Керівник обстеження –
начальник інспекції
Держенергонагляду у
*** області