• Загальні дані. Технічна характеристика

Вимикачі високовольтні триполюсні оливні типу ВТ-35, ВТД-35, ВМ-35, ВМД-35, С-35 призначені для комутації високовольтних кіл змінного струму з частотою 50 Гц номінальною напругою 35 кВ в нормальних режимах, а також для автоматичного вимкнення цих кіл при коротких замиканнях і перевантаженнях, що виникають в аварійних режимах.
Управління вимикачем типу ВМ-35 здійснюється ручним приводом ПРБА, а типу ВМД-35 – електромагнітним приводом типу ШПЭ-11. Управління вимикачами типу ВТ-35, ВТД-35, С-35 може здійснюватись за допомогою пружинного привода типу ПП-67 або електромагнітного привода типу ШПЭ-11, ШПЭ-12.

Технiчнi данi вимикачів наведено в табл. 1:
Таблиця 1


Основні характеристики

С-35              з електро-магнітним (пружинним) приводом

ВТ-35, ВТД-35     з електро-магнітним (пружинним) приводом

ВМ-35, ВМД-35

Номінальна напруга, кВ
Найбiльша робоча напруга, кВ
Номінальний струм, А
Найбільший наскрізний струм, кА

 • ефективне значення
 • амплітудне значення

Струм термічної стійкості, кА
Час протікання найбільшого струму термічної стійкості, с.
Номінальний струм ввімкнення, кА

 • ефективне значення
 • амплітудне значення

Власний час вимкнення вимикача з приводом, не більше, с.
Час вимкнення вимикача з приводом, не більше, с.
Власний час ввімкнення вимикача з приводом, не більше, с.
Мінімальна безструмова пауза при АПВ, с.
Маса вимикача (без оливи), кг
Маса оливи, кг

35
40,5
630

10
26
10

4

10
26

0,05(0,12)

0,08(0,15)

0,34(0,4)
0,7
930
230

35
40,5
630

12,5
31
12,5

4

12,5
31

0,06(0,12)

0,09(0,15)

0,35
0,5
750(991)
300

35
40,5
600

10
17,3
10

5

 

 

0,08

 

- (0,35)

900
300

Дану інструкцію розглядати разом з паспортом і заводською інструкцією з монтажу і експлуатації вимикача.

Умови експлуатації:

 • висота над рівнем моря – до 1000 м;
 • верхнє робоче (ефективне) значення температури навколишнього повітря становить +40ºС ;
 • нижнє значення температури навколишнього повітря становить         -40ºС;
 • навколишнє середовище вибухобезпечне, тип атмосфери II за         ГОСТ 15150.
 • Будова та робота вимикачів

Вимикач типу С-35, ВТ-35, ВТД-35, ВМ-35, ВМД-35 (далі – вимикач) складається з:

 • кришки вимикача з вбудованими в неї механізмами;
 • вводів з трансформаторами струму і дугогасними камерами;
 • баків, підвішених до кришок;
 • каркасу, на якому монтуються полюси вимикача.

Кожен з трьох окремих полюсів вимикача зібраний на окремій кришці еліптичної форми і розміщений в окремому баку. Всі полюси вимикача механічно зв’язані між собою і керуються спільним приводом. Вимикач і привод змонтовані на спільному зварному каркасі.
В кожному полюсі вимикача кришка служить основою, до якої кріпляться всі інші вузли. Кришки трьох полюсів з’єднані між собою в один комплект за допомогою муфт. Ведучий вал середнього полюса виведений назовні.
Під кришкою кожного полюса встановлений приводний механізм, що складається з системи важелів. Механізми всіх трьох фаз з'єднані між собою тягами. Вал ведучого важеля середньої фази виведений назовні і з'єднаний з приводом.
Вводи вимикача встановлені в отворах кришок кожного полюса. Між фланцем вводу і кришкою встановлена ущільнювальна прокладка. Основною частиною вводу є бакелітова втулка конденсаторного типу, через яку проходить струмопровідний стержень. На середній частині втулки встановлений фланець, заармований з фарфоровою покришкою, що служить захистом для верхньої частини вводу. Простір між фарфоровою покришкою і конденсаторною втулкою заповнений мастилом, що запобігає дії вологи на втулку, і закритий зверху кришкою або ковпаком. Ущільнення кришки (ковпака) із струмопровідним стержнем здійснюється за допомогою шайби із оливостійкої резини, затисненої гайкою. Для приєднання зовнішньої ошиновки стержень має різьбу і дві контргайки.
Дугогасна камера із ізоляційного матеріалу підвішується до вводу. В верхній частині камери розміщений нерухомий контакт, з'єднаний з кришкою камери гнучким зв'язком. Контакт відтискається пружиною вниз. Пружина забезпечує надійне контактне з'єднання між рухомим і нерухомим контактами, а також служить буфером для пом'якшення удару рухомого контакту об нерухомий при ввімкненні і надає рухомому контакту прискорення при вимкненні. При розмиканні контактів під дією високої температури електричної дуги розкладається трансформаторна олива і утворюється газова суміш для гасіння електричної дуги.
Трансформатори струму встановлені під кришкою кожної фази по одному на ввід. Конструктивно трансформатор струму – це кільцеве осердя з трансформаторної сталі з накладеною на нього вторинною обмоткою. Первинною обмоткою служить струмопровідний стержень вводу.
Бак з оливою підвішений до кришки за допомогою болтів. В місцях з'єднання кришок з муфтами, а також баків з кришками встановлені ущільнювальні прокладки. Для наповнення баків оливою в кожній кришці вимикачів С-35, ВМ-35, ВМД-35 передбачено отвір з різьбовою пробкою. Для наповнення оливою вимикачів типу ВТ-35, ВТД-35 в кожному баку передбачено кран.
Для відведення газів, що утворюються в баках при вимкненні, до міжфазних муфт приєднані газовідводи. Газовідводи закриті пружинними клапанами, які під тиском газів легко відкриваються. Закриті клапани запобігають попаданню вологи і пилу через газовідводи всередину вимикача.
Баки вимикачів типу ВТ-35, ВТД-35, ВМ-35, ВМД-35 еліптичної форми. Баки вимикача типу С-35 мають форму еліптичного конуса. На кожному баку є оливовказівник і кран. Під дном кожного бака встановлений пристрій для підігріву оливи, що складається з двох трубчатих нагрівачів.
Вимикач монтується на зварному каркасі з кутової сталі. На каркасі встановлена лебідка для піднімання і опускання баків з оливою. Лебідкою можна одночасно піднімати і опускати тільки один бак, для чого на коліщата бака необхідно накинути трос, а потім повертати ручку лебідки.

 

 • Експлуатація вимикача

Під час експлуатації вимикача необхідно здійснювати зовнішній огляд вимикача, під час якого перевірити:

 • рівень оливи в баках  за рівнем у оливовказівному склі;
 • відсутність протікання оливи з кранів баків;
 • відсутність тріску, шуму в баках;
 • стан вводів, чистоту поверхні вводів, відсутність тріщин, сколів, герметичність вводів, підтікання мастики;
 • відсутність слідів викиду оливи через запобіжні клапани;
 • відсутність нагрівання зовнішніх контактних з’єднань;
 • стан механічної частини вимикача і привода, їх з’єднання між собою, роботу підігріву привода в зимовий період;
 • відповідність вказівників положення вимикача (“Ввімк”, ”Вимк”) дійсному положенню.

Експлуатація вимикача передбачає його технічне обслуговування і середній ремонт.
Поточний ремонт вимикача включає:

 • огляд і очищення опорних і прохідних ізоляторів, а також фарфорових тяг за допомогою ганчірок, змочених бензином;
 • перевірка цілісності ізоляторів і огляд стану армувальних швів;
 • дрібний ремонт вказівників рівня оливи в баках;
 • регулювання рівня оливи в баках;
 • очищення рами вимикача і корпуса привода від бруду, перевірка цілісності зварних з’єднань;
 • відновлення забарвлення фаз, диспетчерських найменувань;
 • перевірка і підтягування всіх кріплень вимикача і привода;
 • очищення і змазування тертьових поверхонь;
 • перевірка ходу контактного стержня;
 • перевірка цілісності заземлення.

При середньому ремонті виконуються такі роботи:

 • всі операції поточного ремонту;
 • перевірка кріплення вимикача, огляд фарфорових покришок вводів, внутрішніх ізоляційних частин, обтирання їх полотняною ганчіркою, змоченою бензином;
 • перевірка стану камери;
 • заміна оливи в баках вимикача при зниженні її електричної міцності нижче від допустимої норми;
 • перевірка стану запобіжних клапанів;
 • очищення баків вимикача і корпуса привода від бруду та іржі, фарбування;
 • перевірка робочого стану лебідки.

Після закінчення середнього, поточного ремонту вимикача необхідно:

 • виміряти швидкісні характеристики вимикача та перехідні опори струмопровідних контурів полюсів і довести їх, за необхідності, до нормативних величин згідно значень, вказаних в табл. 2. При цьому:
 • для забезпечення необхідних значень опору струмопровідного кола контактуючі поверхні перед збиранням необхідно протирати органічним розчином;
 • при порушенні олов’яного покриття металокерамічних контактів необхідно їх зачистити дрібним напилком для зняття окисної плівки.
 • провести високовольтні випробування та вимірювання в обсягах, визначених відповідними нормативними документами.

Таблиця 2


№  з/п

Основні контрольні параметри

ВТ-35
ВТД-35

ВМ-35
ВМД-35

С-35

1

Повний хід рухомих контактів, мм

230±10

235+2-10

230+5-10

2

Хід рухомих контактів в нерухомих, мм

9+4-2

12±2

10±1

3

Різночасність замикання контактів полюса, не більше, мм

2

2

1

4

Різночасність замикання контактів різних полюсів, не більше, мм

4

4

4

5

Власний час вимкнення, не більше, с.
- з електромагнітним приводом
- з пружинним приводом

 

0,06
0,12

 

0,08
-

 

0,05
0,12

6

Власний час ввімкнення, не більше, с.
- з електромагнітним приводом
- з пружинним приводом

 

0,35
0,35

 

0,35
-

 

0,3±0,04
0,4

7

Швидкість руху рухомих контактів при вимкненні, м/с.

 • в момент розмикання контактів
 • найбільша з електромагнітн.приводом
 • найбільша з пружинним приводом

 

1,1±0,2
3,1±0,3
2,6±0,3

 

1,1±0,2
2,7±0,2
-

 

1,2±0,2
2,3±0,3
2,3±0,3

8

Швидкість руху рухомих контактів при ввімкненні в момент дотику контактів, м/с.
- з електромагнітним приводом
- з пружинним приводом

 

2,2±0,3
1,8±0,3

 

2,2±0,3
-

 

3,1±0,3
1,5±0,5

9

Перехідний опір струмопровідного контура полюса, мкОм

550

410

310

Позаплановий середній ремонт вимикача виконується в таких випадках:

 • після вимкнення струмів короткого замикання з викидом оливи;
 • після 7 операцій ввімкнення і вимкнення ефективного значення найбільшого наскрізного струму.

При підготовці вимикача до осінньо-зимового періоду необхідно:

 • з баків вимикача випустити конденсат і шлам, що зібрались на дні, і, за необхідності, долити трансформаторну оливу;
 • на вал вимикача з деталями, які не захищає кожух, рівномірно нанести шар мастила;
 • перевірити щільність з’єднання труби, по якій проходять проводи від трансформаторів струму;
 • замінити дефектні гумові прокладки на з’єднувальних трубах приводного механізму;
 • перевірити армувальні шви фланців вводів і, за необхідності, покрити їх лаком чи фарбою.

Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.


Технічний акт

проведення _______________________ ремонту вимикача ____________________
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
диспетчерська назва приєднання _____________________ заводський № ________
(дисп. назва приєднання)
______________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції)

    • __________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

   (середній, поточний)

    • Додатково виконані роботи ___________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

    • Результати вимірів та випробувань:

№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ВТ-35
ВТД-35

ВМ-35
ВМД-35

С-35

ф “А”

ф “В”

ф “С”

1

Повний хід рухомих контактів, мм

230±10

235+2-10

230+5-10

 

 

 

2

Хід рухомих контактів в нерухомих, мм

9+4-2

12±2

10±1

 

 

 

3

Різночасність замикання контактів полюса, не більше, мм

2

2

1

 

 

 

4

Різночасність замикання контактів різних полюсів, не більше, мм

4

4

4

 

 

 

5

Власний час вимкнення, не більше, с.
- з електромагнітним приводом
- з пружинним приводом

 

0,06
0,12

 

0,08
-

 

0,05
0,12

 

 

 

6

Власний час ввімкнення, не більше, с.
- з електромагнітним приводом
- з пружинним приводом

 

0,35
0,35

 

0,35
-

 

0,3±0,04
0,4

 

 

 

7

Швидкість руху рухомих контактів при вимкненні, м/с.

 • в момент розмикання контактів
 • найбільша з електромагнітн.приводом
 • найбільша з пружинним приводом

 

1,1±0,2
3,1±0,3
2,6±0,3

 

1,1±0,2
2,7±0,2
-

 

1,2±0,2
2,3±0,3
2,3±0,3

 

 

 

8

Швидкість руху рухомих контактів при ввімкненні в момент дотику контактів, м/с.
- з електромагнітним приводом
- з пружинним приводом

 

 

2,2±0,3
1,8±0,3

 

 

2,2±0,3
-

 

 

3,1±0,3
1,5±0,5

 

 

 

9

Перехідний опір струмопровідного контура полюса, мкОм

550

410

310

 

 

 

 • Заходи безпеки

Налагодження та експлуатація вимикача повинні виконуватись з урахуванням вимог безпеки до заземлення обладнання, опору та міцності електричної ізоляції відповідно до таких документів:

 • “Правила улаштування електроустановок” ПУЕ-2009р.;
 • “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”         ГКД 34.20.507-2003;
 • “Правила безпечної експлуатації електроустановок”                      ДНАОП 1.1.10-1.01-97.

Каркас вимикача повинен бути надійно заземлений. Силове коло привода необхідно захищати запобіжниками.
Контрольно-профілактичні роботи можна проводити лише за відсутності напруги на всіх вводах вимикача.
При регулюванні вимикача з електромагнітним приводом, для запобігання випадковому вимкненню вимикача, необхідно застопорити вимикаючу собачку привода. При розбиранні вузлів, що мають пружини, необхідно дотримуватись обережності, оскільки пружини можуть мати попередній натяг.
Не можна виконувати оперативне ввімкнення вимикача важелем для ручного неоперативного ввімкнення.
Не можна виконувати під напругою розмикання кола вторинної обмотки вбудованих трансформаторів струму, оскільки при цьому на затискачах розімкнутої вторинної обмотки виникає висока, небезпечна для життя, напруга.
Перед опусканням баків вимикача необхідно вимкнути пристрій підігріву від мережі.
Увага! Під час виконання робіт забороняється робота персоналу на ділянці схеми, яка вимкнена тільки вимикачем. Обов’язковим є додаткове вимкнення ділянки схеми роз’єднувачем з видимим розривом електричного кола і накладанням захисного заземлення.