• Загальні дані. Технічна характеристика
  • Вимикач призначений для комутації електричних кіл при нормальних та аварійних режимах, а також для роботи в циклах АПВ в мережах трифазного змінного струму з частотою 50 Гц з номінальною напругою 110 кВ.

Вимикач виготовлений в кліматичному виконанні УХЛ категорія розміщення 1 згідно ГОСТ 15150-69;70 і застосовується для експлуатації на відкритому просторі в районах з помірним, холодним кліматом при таких умовах:

 • навколишнє середовище – невибухонебезпечне, без вмісту агресивних газів та парів в конструкціях, що руйнують метали та ізоляцію;
 • верхнє значення температури навколишнього середовища +40ºС;
 • нижнє значення температури навколишнього середовища -60ºС;
 • відносна вологість повітря при температурі -20ºС – 80%;
 • вимикач нормально працює в умовах ожеледі, при товщині льоду до 20 мм та при швидкості вітру 15 м/с., а при відсутності ожеледі – при швидкості вітру до 40 м/с.;
 • висота встановлення над рівнем моря не більше 1000м;
 • натяг проводу в горизонтальному напрямку, перпендикулярно площині вимикача, прикладений до виводів –  не  більше  981Н.
  • Вимикач відповідає по довжині шляху витоку зовнішньої ізоляції категорії Б (ГОСТ 9920-75).
  • Технічні дані вимикача типу ВМТ-110Б-25/1250-УХЛ1

Номінальна напруга, кВ
Найбільша робоча напруга, кВ
Номінальний струм, А
Номінальний струм вимкнення, кА
Параметри наскрізного струму к.з.:

 • найбільший пік, кА
 • струм термічної стійкості, кА
 • час протікання струму термічної стійкості, с.

Параметри стуму ввімкнення:

 • найбільший пік, кА
 • початкове діюче значення  періодичної складової, кА

Ємнісний струм навантаження  ліній, що вимикається без повторних пробоїв, А
Власний час вимкнення, с.
Повний час вимкнення, с.
Власний час ввімкнення, с.
Робочий тиск газу (азоту чи повітря) в дугогасних камерах, мПа
Номінальна напруга постійного струму електромагнітів керування, В
Номінальний струм допоміжних кіл, А
Потужність двигуна заводки вмикаючих пружин, кВт
Час заводки вмикаючих пружин, не більше, с.
Маса з приводом (без оливи), кг
Маса оливи, кг

110
126
1250
25

65
25
3

65
25

0-150
0,035 -0,005
0,06 +0,005, -0,01
0,13 -0,003
0,5-1

110; 220
10
0,55
10
1700
250

  • Операції і цикли вимикача:
 • вимкнення (вимк);
 • ввімкнення (ввімк);
 • ввімкнення-вимкнення (ввімк-вимк), а також без витримки часу між операціями (ввімк) і (вимк);
 • вимкнення-ввімкнення (вимк-ввімк) при будь-якій безструмовій паузі (tбт);
 • вимкнення-ввімкнення-вимкнення (вимк-ввімк-вимк);
 • при відсутності надлишкового тиску газу всередині колон чи при зниженні тиску газу нижче допустимого вимикач виконує операції вимкнення у всьому діапазоні струмів аж до номінального струму вимкнення, але не гарантується нормальна робота вимикача при ввімкненні на струм к.з., а також при циклі АПВ. При зниженні тиску нижче допустимого не дозволяється вимикати ненавантажені ПЛ та конденсаторні батареї.
  • Допустима для кожного полюса вимикача без огляду та ремонту дугогасних камер сумарна кількість операцій (ресурс комутаційної стійкості) для вимикачів ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1:
 • при струмах в діапазоні від 60 до 100% номінального струму вимкнення – 8 операцій;
 • при струмах в діапазоні від 30 до 60% номінального струму вимкнення – 18 операцій;
  • Показники надійності та довготривалості:
 • ресурс   механічної  стійкості до капітального ремонту – 5300 циклів;
 • середній час служби до першого середнього ремонту – 10 років з моменту виготовлення вимикача;
 • середній час служби до першого капітального ремонту – 20 років з моменту виготовлення вимикача;
 • середній час служби до списання – 28 років.
 • Будова та робота вимикача
  • Вимикачі серії ВМТ відносяться до електричних комутаційних апаратів високої напруги, в яких дугогасним середовищем є трансформаторна олива.
  • В основу конструкції вимикачів покладено однорозривний дугогасний пристрій (модуль) на напругу 110 кВ.
  • В вимикачах ВМТ-110Б із струмами вимкнення 25; 40 кА три полюси встановлені на спільну  раму  та  керуються  одним  пружинним  проводом  ППрК-1400.
  • Принцип роботи вимикача базується на гасінні електричної дуги потоком газооливної суміші, яка утворюється в результаті інтенсивного розкладання трансформаторної оливи під дією високої температури дуги. Цей потік дістає певний напрям у дугогасній камері, що розміщена в зоні горіння дуги.

Вимкнення вимикача виконується за рахунок енергії вимикаючих пружин вимикача, заведення яких відбувається в процесі ввімкнення.

  • Для надійної роботи вимикача без повторних пробоїв в режимі ввімкнення ненавантажених ліній оливонаповнені колони гермитизовані та знаходяться під постійним надлишковим тиском газу (азоту чи повітря), що забезпечує більш високий рівень електричної міцності внутрішньої ізоляції незалежно від зовнішніх умов.
 • Заходи з усунення причин відмов вимикачів
  • Забезпечити дотримання правил зберігання вимикачів до їх монтажу згідно вимог заводських інструкцій, а також, у випадках необхідності довгого зберігання вимикачів, виконати:
 • заміри електричної міцності трансформаторної оливи;
 • заміну оливи, якщо електрична міцність нижча 40 кВ; при значеннях електричної міцності нижче 40 кВ необхідно замінювати оливою з електричною міцністю не менше 45 кВ;
 • забезпечити надлишковий тиск 0,2 МПа в кожній колоні шляхом закачування азоту на весь час зберігання.
 • виконувати огляд опорних ізоляторів та ізоляторів дугогасних пристроїв вимикачів після їх доставки на місце монтажу; при виявленні тріщин в фарфорі або підтікання оливи ізолятори необхідно бракувати та замінювати.
  • Не допускати експлуатацію вимикачів без підігріву колон та приводів при низьких температурах навколишнього середовища (регламент вводу в дію підігріваючих пристроїв, встановлений заводськими інструкціями з експлуатації вимикачів). В випадках вимушених перерв у роботі підігріваючих пристроїв (через зникнення напруги, перегоряння нагріваючих пристроїв і т.п.), вживати заходів щодо:
 • заборони виконання вимикачем операцій ввімкнення та вимкнення (в тому числі від ключа управління);
 • виводу вимикача з роботи шляхом розбирання первинної схеми приєднання і вимикання роз’єднувачів з обох сторін вимикача з метою виявлення причин неробочого стану підігріву.
  • Не допускати експлуатацію вимикачів в режимі ручного керування (перемикач “SA4” режимів роботи привода в положенні “Ручное управление”). З цією метою перед кожним вводом вимикачів в експлуатацію (після монтажу та ремонту) здійснювати обов’язковий контроль відповідності положення перемикача “SA4” вимогам інструкції (повинен знаходитись в положенні “автоматическое управление”, а сигнальна лампа “Автоматика завода пружин отключена” не повинна горіти).
  • Контролювати цілісність заводського пломбування болтів-упорів, що розщепляють ведучі та ведені важелі проводів ППрК перед налагодженням вимикачів (після монтажу та ремонту). При виявленні відсутності пломб на вимикачах, що експлуатуються, необхідно вжити заходів щодо виводу з роботи та виконання спеціальної перевірки робочого стану в таких обсягах:
 • виміряти висоту Д болта-упора, розчеплювача, важелів та зазор Г між пружинами-приймачами та верхніми торцями робочих пружин;
 • встановити мінімальний вмикаючий натяг робочих пружин шляхом збільшення зазору Г на 35 мм;
 • опробувати вимикач виконанням 2-3 операцій ввімкнення (при цьому ввімкнення вимикача повинно бути з “посадкою на защіпку” і обов’язковим розчепленням ведучого та веденого важелів привода);
 • зменшити натяг пружин ще на 5 мм (збільшити зазор Г на 40 мм) та подати команду на ввімкнення (при цьому вимикач не повинен зафіксуватися у ввімкненому положенні, а розчеплення важелів може відбутися – отже, висота болта-упора, мінімальний та нормальний натяги пружин були встановлені правильно).
  • Обов’язково контролювати роботу сигнальних ламп, покази амперметра в колі вимикача при виконанні ним операції ввімкнення від ключа керування. При цьому повинні виконуватися такі правила:
   • Якщо лампа “Ввімкнено” не загорілася і не загорілася лампа “Пружини не заведені”, а лампа “Вимкнено” не погасла, що вказує на не проходження команди або її невиконання електромагнітом ввімкнення, слід повторити команду на ввімкнення. У випадку невиконання повторної команди – виявити і усунути причину.
   • Якщо лампа “Вимкнено” погасла, лампа “Ввімкнено” не загорілася (або загорілася та погасла), а амперметр показує наявність струму в колі вимикача, що вказує на недоввімкнений стан вимикача та нерозчеплення важелів привода, необхідно подати команду на вимкнення вимикача та вести спостереження за показами амперметра протягом 15с. або до погасання лампи “Пружини не заведені”. При цьому:
 • Якщо струм в колі вимикача продовжує протікати, необхідно вжити заходів щодо його знеструмлення. В цьому випадку наближатись до несправного вимикача до зняття з нього напруги заборонено!
 • Якщо протікання струму в колі вимикача припинилося, загорілася лампа “Вимкнено” та погасла лампа “Пружини не заведені”, необхідно вивести вимикач з роботи (шляхом розбирання первинної схеми і вимкненням роз’єднувачів з обох сторін вимикача), перевірити кола сигналізації ввімкненого положення, а при їх справності – виявити причину недоввімкнення вимикача та усунути її.

В обох випадках повторне ввімкнення вимикача під навантаженням до встановлення та усунення несправності недопустиме.
Для запобігання відмов в роботі вимикача, якщо він не працює періодично, необхідно один раз на три місяці виконати три операції “Ввімкнено” і “Вимкнено” без струмового навантаження в головному колі.

  • Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.

Технічний акт

проведення _______________________ ремонту вимикача ____________________
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
диспетчерська назва приєднання _____________________ заводський № ________
(дисп. назва приєднання)
______________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції)

    • __________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

   (середній, поточний)

    • Додатково виконані роботи ___________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

    • Результати вимірів та випробувань:

№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ф “А”

ф “В”

ф “С”

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Безпечна експлуатація

При ремонтах та монтажі, налагоджувальних роботах і експлуатації вимикача необхідно суворо дотримуватися ПБЕЕ при роботі в діючих електроустановках, ПТЕ.
При огляді вимикача, під час експлуатації необхідно пам’ятати, що полюси знаходяться під високою напругою. Заборонено наближатись на мінімально допустимі відстані згідно норм і правил ПБЕЕ.
Контрольно-профілактичні роботи проводити тільки при відсутності напруги на всіх виводах вимикача.
Роботу на полюсах вимикача виконувати у вимкненому положенні вимикача і при заблокованому від вмикання приводі.