• Загальні дані. Технічна характеристика
  • Оливні вимикачі типу ВМГ належать до класу малооб’ємних горшкових високовольтних вимикачів, в яких олива є тільки газогенеруючим дугогасним середовищем і, частково, ізоляцією між розімкнутими контактами.

Малооб’ємний вимикач типу ВМГ є триполюсним апаратом, призначеним для роботи в закритих розподільчих установках напругою 10(6) кВ змінного струму частотою 50 Гц.
Управління вимикачем може здійснюватись за допомогою електромагнітного або пружинного привода. При цьому ввімкнення вимикача відбувається з допомогою енергії привода, а вимкнення – за допомогою енергії вимикаючих пружин самого вимикача.

  • Технiчнi данi вимикачів типу ВМГ наведено в табл. 1:

Таблиця 1


Основні характеристики

ВМГ-133-І

ВМГ-133-ІІ

ВМГ-133-ІІІ

ВМГ-10

Номінальна напруга, кВ
Найбiльша робоча напруга, кВ
Номінальний струм, А
Найбільший наскрізний струм, кА

 • ефективне значення
 • амплітудне значення

Струм термічної стійкості, кА

 • для проміжку часу 1 с.
 • для проміжку часу 4 с.
 • для проміжку часу 5 с.
 • для проміжку часу 10 с.

Струм вимкнення, кА

 • при напрузі 10 кВ
 • при напрузі 6 кВ

Час ввімкнення вимикача з приводом, с.
Власний час вимкнення вимикача з приводом, с.
Маса вимикача (без оливи), кг
Маса оливи, кг

 

600

 

 

 

 

11,6

 

 

170
5

10
11,5
600

30
52

30
-
20
14

20
20
0,23

0,1
190
10

 

1000

 

 

 

 

20

 

 

200
10

10
12
630/1000

20
52

-
20
-
-

20
20
0,3

0,10-0,12
140/145
4,5

Дану інструкцію розглядати разом з паспортом і заводською інструкцією з монтажу і експлуатації вимикача.

 

 • Будова та робота вимикача
  • Вимикач типу ВМГ-10.

На рамі, яка є основою вимикача, на кожну пару опорних ізоляторів підвішений полюс. Основною частиною полюса є металевий циліндр 1 (рис. 1). Циліндри вимикачів на номінальний струм 630 А виготовлені зі сталі і мають поздовжній немагнітний шов. Циліндри вимикачів на номінальний струм 1000 А виготовлені з латуні. Циліндр кріпиться до ізоляторів за допомогою скоб 8.  Кожух 2 з оливовказівником 3 і оливоналивною пробкою 6 створює додатковий розширювальний об’єм. Через жалюзі 5 оливовідділювача 4 гази, що утворюються при вимкненні вимикача, виходять з полюса. Між ізоляційними циліндрами 9 і 13 встановлена дугогасна камера 11. Циліндр електрично зв'язаний з нерухомим розетковим контактом 12 і ізольований від рухомого контактного стержня за допомогою прохідного ізолятора 7 з бакелітовою трубкою 10.


Полюс вимикача ВМГ-10
Рис. 1. Полюс вимикача ВМГ-10.

Приводний механізм вимикача складається з вала і важелів, приєднаних до вала зварюванням. Три пари важелів мають по два плеча. До малих плечей крайніх полюсів прикріплені вимикаючі пружини, до середнього – буферна пружина. Великі плечі важелів з ізоляційного матеріалу, з’єднані кожен за допомогою серги з контактним стержнем, служать для передачі руху від вала вимикача до контактного стержня всередині прохідного ізолятора. Важелі з роликами на кінцях обмежують ввімкнене і вимкнене положення вимикача. При ввімкненні один з роликів підходить до болта упора, інший при вимкненні рухає шток оливного буфера. Вимикач приєднується до привода за допомогою важелів.

  • Вимикач типу ВМГ-133.

Вимикач ВМГ-133 складається з таких конструктивних елементів:

 • рами з приводним механізмом;
 • буферних пристроїв;
 • ізоляторів;
 • циліндрів (горшків) з розміщеними в них контактами і дугогасними пристроями;
 • струмопровідної системи.

Зварна рама вимикача виготовлена із профільної сталі . В верхній частині рами розміщена частина деталей приводного механізму. Вал приводного механізму виведений консольно по обидві сторони рами для встановлення приводного важеля, який за допомогою тяг з’єднується з приводом вимикача. Вал привода з'єднаний з сигнально-блокувальним контактами типу КСА.
Ввімкнення вимикача здійснюється приводним механізмом при повороті валу на кут 52-54º. Для визначення ввімкненого і вимкненого положення вимикача на передніх кутниках рами встановлений щиток з прямокутним вікном з відповідними написами.
В верхній частині рами кріпиться пружинний буфер, а в рамі – оливний буфер, призначені для пом’якшення ударів при роботі вимикаючого механізму.
В нижній частині рами встановлюються шість опорних ізоляторів (по два на кожен циліндр). Циліндри вимикача навішуються на ізолятори.
Ізоляція струмопровідних частин вимикача між собою і від землі здійснюється за допомогою фарфорових опорних ізоляторів, прохідних апаратних ізоляторів і ізоляційних тяг. Для ізоляції внутрішніх струмопровідних частин всередині горшків вимикача використовуються бакелітові трубки і циліндри.
Вимикач ВМГ-133 має три (відповідно до кількості фаз) циліндри. Конструкція і матеріал цилнідрів залежать від величини номінального струму і потужності вимкнення вимикача.
Циліндр вимикача ВМГ-133-I (рис. 2, а) має простішу, ніж у ВМГ-133-II і             ВМГ-133-III (рис. 2, б), конструкцію оливовідділювача і дугогасного пристрою: бачок не має додаткового резервуара.
Циліндр вимикача ВМГ-133-II і ВМГ-133-III має додатковий резервуар 3, з'єднаний з циліндром за допомогою зворотнього клапана 2. Додатковий резервуар дозволяє збільшити об'єм оливи, а клапан дозволяє безперешкодно проходити оливі з додаткового резервуара в циліндр. Внутрішня порожнина 6 резервуара 3 з'єднана з дугогасною камерою. При вимкненні струмів короткого замикання і збільшенні при цьому тиску в циліндрі клапан закривається, завдяки чому додатковий резервуар захищений від дії високого тиску.
Надкамерна порожнина циліндра не заповнена оливою і з'єднана з зовнішнім середовищем через оливовідділювач 9, приварений до верхньої частини циліндра. Олива, що потрапляє в оливовідділювач, стікає назад в циліндр через відповідний отвір.
Всередині сталевого циліндра вимикача розміщені бакелітові циліндри 5 і 8. Бакелітовий циліндр 5 фіксує відстань між дугогасною камерою 17 і розетковим контактом 4, а циліндр 8 ізолює внутрішні стінки металевого циліндра 16 від струмопровідного рухомого контакту 12 і притискає зверху камеру 17.
Сталевий циліндр вимикача закритий кришкою з заармованим в ній прохідним ізолятором 11. В верхній частині сталевого циліндра розміщена пробка 10 для заливання оливи, а в дні  циліндра – пробка 1 для спускання оливи. Рівень оливи в циліндрі котролюється за допомогою вказівника рівня оливи 7, встановленого в середній частині металевого циліндра або додаткового резервуара 3.
Для усунення небезпеки високого тиску всередині циліндра при вимкненні вимикачем струму короткого замикання у вимикачах ВМГ-133-I передбачений кульковий клапан у вказівнику рівня оливи, а у вимикачах ВМГ-133-II і   ВМГ-133-III – зворотній (кульковий) клапан між дугогасною камерою і додатковим резервуаром.
При вимкненні вимикачем струмів навантаження і, особливо, струмів короткого замикання між контактами виникає електрична дуга. Гасіння електричної дуги здійснюється за допомогою дугогасної камери, вбудованої в нижній частині циліндра в місці розриву контактів.

вимикача ВМГ-133
Рис. 2. Розріз циліндра вимикача ВМГ-133-I (а), ВМГ-133-II, ВМГ-133-III (б).
1 – пробка для зливання оливи; 2 – зворотній клапан; 3 – додатковий резервуар; 4 – розетковий контакт; 5 – бакелітовий циліндр; 6 – внутрішня порожнина; 7 – вказівник рівня оливи; 8 – бакелітовий циліндр;  9 – оливовідділювач; 10 – пробка для заливання оливи; 11 – прохідний ізолятор; 12 – контактний стержень; 13 – контактний кутник; 14 – гнучкий зв'язок; 15 – контактна колодка; 16 – металевий циліндр; 17 – дугогасна камера.
Струмопровідна система вимикача типу ВМГ-133 (рис. 2) складається з розеткового контакту 4, розміщеного на дні циліндра, струмопровідного рухомого контактного стержня 12, контактного кутника 13 і гнучкого зв’язку 14, з’єднаного з контактною колодкою 15. Кінець контактного стержня, що входить в розетковий контакт, має знімний наконечник. Розетковий контакт складається з шести сегментів, що утворюють отвір циліндричної форми, в який входить струмопровідний стержень. Сегменти, завдяки контактним пружинам, щільно притискаються до контактного стержня і створюють в місці дотику надійний контакт. Сегменти розеткового контакту легко змінюються при сильному оплавленні електричною дугою.

 

 • Експлуатація вимикача

Під час експлуатації вимикачів типу ВМГ необхідно здійснювати зовнішній огляд вимикачів, під час якого перевірити:

 • рівень оливи в циліндрах вимикача, а також відсутність підтікання оливи; особливу увагу необхідно звернути на відсутність слідів оливи на пробці для спускання оливи, на оливовказівнику, на хвостовій частині розеткового контакту в місці виходу з циліндра;
 • стан ізоляторів;
 • відсутність слідів сажі і бризків металу на шинах, фланцях і інших частинах вимикача;
 • відсутність слідів викиду оливи;
 • відсутність нагрівання зовнішніх контактних з’єднань;
 • стан механічної частини вимикача і привода, їх з’єднання між собою;
 • відповідність вказівників положення вимикача (“Ввімк”, ”Вимк”) дійсному положенню;
 • стан вторинної комутації та заземлення.

Експлуатація вимикачів передбачає їх технічне обслуговування і середній ремонт.
Поточний ремонт вимикача ВМГ включає тільки огляд і очищення деталей:

 • огляд і очищення опорних і прохідних ізоляторів, а також фарфорових тяг за допомогою ганчірок, змочених бензином;
 • іржа з поверхні ізоляторів усувається за допомогою соляної кислоти;
 • перевірка цілісності ізоляторів і огляд стану армувальних швів;
 • дрібний ремонт вказівників рівня оливи в циліндрах;
 • доливання оливи в циліндри;
 • очищення рами вимикача і корпуса привода від бруду, перевірка цілісності зварних з’єднань;
 • перевірка і підтягування всіх кріплень вимикача і привода;
 • очищення і змазування тертьових поверхонь;
 • перевірка ходу контактного стержня;
 • перевірка цілісності заземлення.

Під час поточного ремонту циліндри вимикача не розбирають.
Середній ремонт вимикача ВМГ включає:

 • всі операції поточного ремонту;
 • розбирання вимикача;
 • ремонт контактів;
 • очищення або заміну ізоляторів;
 • ремонт дугогасного пристрою;
 • ремонт приводного механізму вимикача;
 • очищення циліндрів вимикача і корпуса привода від бруду та іржі, фарбування;
 • збирання і регулювання вимикача і привода.

Після закінчення середнього, поточного ремонту вимикача необхідно:

 • виміряти швидкісні характеристики вимикача та перехідні опори струмопровідних контурів і довести їх до нормативних величин згідно значень, вказаних в вказаних в табл. 2;
 • провести високовольтні випробування та вимірювання в обсягах, визначених відповідними нормативними документами.

Таблиця 2


№  з/п

Основні контрольні параметри

ВМГ-10

ВМГ-133

1

Повний хід рухомих контактів, мм

210±5

250±5

2

Хід рухомих контактів в нерухомих, мм

45±5

40±5

3

Різночасність розмикання і замикання контактів, не більше, мм

5

2

4

Опір постійному струмові струмопровідного контура, мкОм

630 А

75

100

1000 А

70

5

Власний час вимкнення, не більше, с.

0,1-0,12

0,1

6

Власний час ввімкнення, не більше, с.

0,3

0,23

Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.


Технічний акт

проведення _______________________ ремонту вимикача ____________________
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
диспетчерська назва приєднання _____________________ заводський № ________
(дисп. назва приєднання)
______________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції)

    • __________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

   (середній, поточний)

    • Додатково виконані роботи ___________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

    • Результати вимірів та випробувань:

№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

ВМГ-10

ВМГ-133

ф “А”

ф “В”

ф “С”

1

Повний хід рухомих контактів, мм

210±5

250±5

 

 

 

2

Хід рухомих контактів в нерухомих, мм

45±5

40±5

 

 

 

3

Різночасність розмикання і замикання контактів, не більше, мм

5

2

 

 

 

4

Опір постійному струмові струмопровідного контура, мкОм

630 А

75

100

 

 

 

1000 А

70

5

Власний час вимкнення, не більше, с.

0,1-0,12

0,1

 

 

 

6

Власний час ввімкнення, не більше, с.

0,3

0,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Заходи безпеки

Налагодження та експлуатація вимикача повинні виконуватись з урахуванням вимог безпеки до заземлення обладнання, опору та міцності електричної ізоляції відповідно до таких документів:

 • “Правила улаштування електроустановок” ПУЕ-2009р.;
 • “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”

ГКД 34.20.507-2003;

 • “Правила безпечної експлуатації електроустановок”

ДНАОП 1.1.10-1.01-97.
При огляді вимикача у ввімкненому положенні слід мати на увазі, що полюси перебувають під напругою.
Увага! Корпус вимикачів ВМГ-133 перебуває під напругою.
Ремонт вимикача можна проводити лише при повній відсутності напруги на ньому і підведених шинах. Обов’язковим є додаткове вимкнення ділянки схеми роз’єднувачами з обох сторін з видимим розривом електричного кола і накладанням захисного заземлення.
Під час ревізії вимикача необхідно пам’ятати, що буферна пружина має велике зусилля попереднього натягу.
Вогневі роботи на рамі чи вимикачі виконувати тільки при знятих та розібраних полюсах і злитій оливі полюсів.