Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція інженера групи по обробці інформації

Посадова інструкція інженера групи по обробці інформації

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  • Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців” і Положення про РВЕ СО “______енергозбут” (СО “____обленерго”);
  • Посада іменується – інженер групи по обробці інформації СО “____обленерго”.
  • Призначення посади – організація роботи операторів групи по обробці інформації
  • Інженер призначається на посаду та звільняється за наказом голови Правління АК “______обленерго” (обленерго) за поданням начальника РВЕ.
  • Інженер групи по обробці інформації безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ та функціонально – начальнику абонентського відділу, провідному інженеру
  • Інженеру групи по обробці інформації підпорядковуються оператори по вводу та обробці інформації.

Завдання та обов’язки інженера групи по обробці інформації

При виконанні службових обов’язків, передбаченних цією інструкцією, завдань та розпоряджень керівництва РВЕ інженер групи по обробці інформації зобов'язаний:
2.1 Досконало володіти програмою АСРПБ, методами формування звітів, довідок за допомогою програми
2.2 Організовувати роботу групи по обробці інформації
2.3 Своєчасно проводити збір інформації у бригадирів по результатам роботи лінійного персоналу
2.3 Щоденно забезпечувати та контролювати 100% внесення інформації про виконану роботу лінійним персоналом в побутовому секторі в базу даних
2.5 Відповідати за :

 • формування відомостей для контрольного зняття показань електролічильників побутових абонентів по маршрутам та інших відомостей по завданню керівництва
 • формування та друкування попереджень, рахунків для побутових споживачів (згідно графікам контрольного зняття).
  • Після закриття розрахункового періоду формувати звітні данні про проведену роботу персоналом РВЕ в побутовому секторі та передачі їх керівництву.
  • Вносити пропозиції керівництву РВЕ по удосконаленню та розробці звітних форм.

ПРАВА інженера групи по обробці інформації

Інженер групи по обробці інформації має право:

  • Одержувати від персоналу РВЕ необхідну для виконання посадових обов’язків інформацію.
  • Вносити пропозиції, направлені на удосконалення ефективності енергозбутової діяльності РВЕ.

Відповідальність інженера групи по обробці інформації

Інженер групи по обробці інформації несе відповідальність за:

  • Своєчасне, якісне в повному обсязі складання звітності для керівництва, виконання доручень.
  • Недотримання дійсної “Посадової інструкції”.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання “Правил внутрішнього розпорядку” особисто та підпорядкованого персоналу..
  • Недотримання правил технічної безпеки (ПТБ) і технічної експлуатацію електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ) (Правил).
  • За порушення договору - зобов’язання “Про комерційну таємницю обленерго.

Інженер групи по обробці інформаці повинен знати

  • Інженер групи по обробці інформації у своїй роботі повинен знати і керуватися:
 • чинним законодавством України;
 • Закон України “Про електроенергетику”;
 • Постанову КМ “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26.07.99 №1357.;
 • постанову КМ “Правила користування електричною енергією для населення” від 05.05.00 №754;
 • нормативні та інструктивні матеріали Мінпаливоенерго України, Держенергонагляду, Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;
 • накази, вказівки, розпорядження та листи Мінпаливоенерго, Держенергонагляду та НКРЕ;
 • внутрішні нормативні та розпорядчі документи та інструктивними матеріалами АК “______обленерго”;
 • Положення про енергозбут.
 • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

Кваліфікаційні вимоги

  • Інженер групи по обробці інформації повинен мати вищу технічну освіту і стаж роботи в енергетиці не менш одного року.

Взаємовідносини

  • У випадку відсутності інженера заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:__________________________________________________________
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
  • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається майстру для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція інженера групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами   Посадова інструкція інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу >