Для знаходження місця пошкодження на кабельних лініях необхідно розробити практичний, найбільш ефективний метод і отримати кінцевий алгоритм для реалізації цього методу.

  1. Перед початком виконання випробування кабельних ліній високою напругою, згідно з ГКД 34.20.302-2002 «Норми випробування електрообладнання», необхідно виконати вимір опору ізоляції мегомметром на напругу 2,5 кВ протягом 1хв. Але в даній роботі пропонується першочергово зробити ехограму, для отримання інформації щодо кабеля перед виконанням вимірювань та випробувань і занести її в пам'ять локаційного пристрою (якщо є така можливість).
  2. Якщо при вимірюванні опору ізоляції мегомметром визначено що опір ізоляції нижче норми наведеної в діючих нормативних документах, то виконується локалізація місця пошкодження, в іншому разі – виконується випробування ізоляції кабельної лінії підвищенною напругою.
  3. Випробування виконуються напругою постійного струму. Величина випробувальної напруги для кабелів різного класу напруги регламентовані в діючих нормативних документах.

Якщо при випробуванні було виявленне пошкодження ізоляції кабеля то подальшим етапом є локалізація місця пошкодження, яка починається з зняття ехограми методом відображеного імпульсу. При цьому визначити відстань до місця пошкодження можна лише у випадку низькоомного пошкодження. Якщо пошкодження низькоомне, то за допомогою пошукової електромагнітної котушки та генератору високої частоти та (або) акустичного пристрою і установки «удару» виконується пошук місця пошкодження на місцевості.
При багатоомних пошкодженнях необхідно перетворити його на низькоомне, створивши струм прожигу такої величини, щоб в місці пошкодження виникла струмоведуча дорожка з малою величиною опора. Це необхідно для того щоб можна було локалізувати місце пошкодження за методом відображення імпульсу (найбільш зручний метод). При багатоомних пошкодженнях цим методом цього зробити неможливо тому, що при цьому використовується напруга невеликої величини (декілька Вольт).
Перетворивши високоомне пошкодження на низькоомне пошук точного місця пошкодження виконується таким же чином, як було вказано раніше.
Якщо цього досягти невдається то локалізувати місце пошкодження можна за допомогою методу «імпульсної (ударної) локалізації» або методом «локалізації перекриттям дугою». Цей метод більш складний і потребує більшої витрати часу. Якщо за допомогою цих методів вдається це зробити то в подальшому, знову таки, потрібно більш точно визачити місце пошкодження. Це можна зробити за допомогою «ударної» установки та пошукової електромагнітної котушки та акустичного пристрою.
Якщо за цими двома методами визначити відстань до місця пошкодження  не вдається, треба знову спрбувати перетворити високоомне пошкодження на низькоомне.
Алгоритм випробування та пошуку місць пошкодження на кабельних лініях буде мати вигляд:

Алгоритм випробування та пошуку місць пошкодження на кабельних лініях

 

 

Високовольтні випробування.

Спираючись на опит практики можна сказати що частіше зустрічаються пошкодження кабельних ліній «жила - оболонка», менше – «жила - жила». Отже для випробування кабельних ліній можна застосовувати такі схеми випробування:
три жили разом та заземлена оболонка;
дві жили разом з заземленою оболонкою та іншою жилою (два випробування).

Для якістного випробування кабельної лінії достатньо зробити три випробування за схемами наведеними на рисунку.

три випробування кабеля

Рисунок – схеми підключення при випробуванні кабельної лінії підвищенною напругою.

Для пошуку місця пошкодження на кабельних лініях пропонується використовувати такі засоби:
При низькоомних пошкодженнях:

  1. генератор високої частоти та пошукова електромагнітна котушка;
  2. ударна установка та акустичний прилад;
  3. локаторна установка (метод відображеного імпульсу).

При високоомних пошкодженнях:

  1. ударна установка та пошукова електромагнітна котушка;
  2. ударна установка та акустичний прилад;
  3. локаторна установка (метод «імпульсної (ударної) локалізації» або метод «локалізації перекриттям дугою»)

При підключенні ударної установки до кабелю, процес пошуку місця пошкодження основується на прослуховуванні звуку, який виникає при пробої ізоляційного матеріалу кабеля в місці пошкодження. В пересувній електролабораторії встановлені конденсаторні батареі, які заряджаються а потім короткочасно підключаються до струмоведучих частин пошкодженної ділянки і розряджаються, пробиваючи пошкоджену ділянку ізоляції кабеля. При знаходженні персоналу в припустимому районі пошкодження кабеля, за допомогою крісталичного мікрофона та навушників (рідкокристаличного табло) акустичного приладу, знаходиться місце з найбільш потужним сигналом від пробою ізоляції кабеля навіть при прокладці його в землі.  
Найбільшої уваги та навичок потребує пошук траси та місця пошкодження кабеля за допомогою високочастотного генератора та пошукової електромагнітної котушки. Цей метод найбільш часто застосовуєтся тому розглянемо проблемні питання які виникають при пошуку місцць пошкоджень.

Для зручності пошуку місця пошкодження в багатожильних кабельних лініях бажано перетворювати схему зєднання пошукового генератора таким чином щоб магнітне поле мало вигляд як при одножильному кабелі. При цьому пошук місця пошкодження значно полегшується за місцем пошкодження сигнал буде відсутній.