I. Завдання та обов'язки
Прибиральник службових приміщень повинен:

  • Підтримувати порядок в службових приміщеннях.
  • Прибирати площу, що дорівнює кількості 400 м2.
  • Прибирати та дезінфікувати раковини і туалети.
  • Дотримує санітарно-гігієнічні норми по прибиранню приміщень.
  • Витирати пил, підмітати і мити вручну або за допомогою інших пристосувань підлогу, стіни, віконні рами і скло, підвіконня, дверні блоки, меблі, сейфи та металеві шафи, офісну техніку.
  • Точно і беззаперечно виконувати накази і розпорядження начальника відділу, доручені виробничі завдання та плани робіт.
  • Вміти використовувати засоби, потрібні для виконання завдань, поставлених перед прибиральником.
  • Зберігати спецодяг та інвентар виданий компанією.
  • Дотримувати правила особистої гігієни, стежити за чистотою і охайністю особистого одягу.
  • Прибиральнику службових приміщень під час роботи забороняється:
 • покидати робоче місце, доки не будуть виконані всі завдання поставлені перед ним;
 • відлучатися з робочого місця без дозволу начальника відділу;
 • на роботі вживати спиртні напої, та наркотичні речовини, займатися особистими справами;
 • допускати в службові приміщення знайомих, родичів та інших сторонніх;
 • вмикати електротехніку;
 • торкатися струмоведучих частин (особливо мокрою ганчіркою);
 • витирати комп’ютерну техніку миючими засобами;
 • виконувати висотні роботи без попереднього інструктажу.

II. ПРАВА

Прибиральник службових приміщень має право:

  • Надавати пропозиції щодо вдосконалення системи роботи прибиральника.
  • Вимагати від працівників та відвідувачів дотримання правил гігієни та підтримання порядку на робочих місцях.
  • Вимагати від начальника вчасно видавати миючи засоби та знаряддя праці.
  • Отримувати необхідні спецодяг и спецвзуття.
  • Брати ключі у охоронців від кімнат, що закріплені за прибиральником службових приміщень у неробочий для інших співробітників час.

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Прибиральник службових приміщень несе відповідальність:

  • За невиконання дійсної інструкції в повному обсязі.
  • За невиконання службових обов’язків.
  • За порушення трудової та виробничої дисципліни особисто.
  • Своєчасність та ефективність виконання завдань начальника та його заступника.
  • За збереження матеріальних цінностей, які знаходяться на території, що закріплена за прибиральником для виконання робіт.

IV. ПОВИНЕН ЗНАТИ
У своїй діяльності прибиральник службових приміщень повинен знати:

  • Правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та гігієни.
  • Правила пожежної безпеки.
  • Правила безпеки користування миючими та дезинфікуючими засобами.
  • Робочу інструкцію прибиральника службових приміщень.
  • Правила ТБ при виконанні прибиральник робіт.
  • Правила надання першої допомоги при нещасних випадках.

V. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

  • Прибиральника службових приміщень приймається без вимог до стажу роботи.
  • Прибиральник підпорядковується начальнику РВЕ та начальнику відділу.
  • У випадку відсутності прибиральника зміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ: ___________________________________________________________________
  • Ознайомлення з робочою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається прибиральнику для керівництва в роботі.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, робоча інструкція підлягає перегляду.