1. Вступ

Конструкція елегазового вимикача LTB 145 Д1/В базується на знаннях та досвіді, набутих при створенні вимикачів серії HPL та EDF. Енергія, необхідна для вимкнення струмів к.з., частково береться від самої дуги, тому потреба в енергії від приводу зменшується до величини, що становить менше 50% відповідного показника в компресійних елегазових вимикачах звичайних типів. Низьке енергоспоживання спричинює зниження  механічних напруг, що у свою чергу, забезпечує високу надійність.
В вимикачі LTB-145 Д1/В використано простий та надійний привід BLK 222 з   пружинним   механізмом.   Вимикач  LTB  відповідає  міжнародним  стандартам (МЕК), технічним вимогам Американського національного інституту стандартів (ANSI), Німецького промислового стандарту (DIN), має сертифікат якості і сертифікат відповідності України.
Вимикач LTB 145 Д1/В розрахований на лінійну напругу 145 кВ та номінальний струм вимкнення 40 кА. Вимикач входить в групу елегазових вимикачів марки АВВ.
Окрім даної інструкції при експлуатації вимикача LTB 145 Д1/В керуватись ГКД 34.47.503-2004р.

 1. Основні особливості та переваги

Елегазовий вимикач LTB-145 Д1/В створений з врахуванням останніх досягнень в області дослідження дугогасіння та забезпечує такі переваги:
а) вимкнення ємнісних струмів без повторних запалювань, що забезпечується високою власною діелектричною стійкістю елегазу та оптимізованим переміщенням контактів;
б) висока діелектрична стійкість елегазу навіть при атмосферному тиску елегазу, що забезпечується за рахунок великого зазору між розімкнутими контактами;
в) низький рівень шуму при роботі вимикача дозволяє монтувати його в житлових районах;
г) висока сейсмостійкість, рівна 0,5 g зі спектром відображення згідно з рекомендаціями МЕК ІЕС 1166, що забезпечується оптимальним виконанням полюса та конструкції;
д) надвисока надійність, обумовлена:
-  малими провідними силами;                                                                                           
-  окремими дугогасними контактами;                                                                            
- дублюванням компресійних кілець у кожному ущільненні, що забезпечило наднизьку інтенсивність витоку елегазу;                                                                         
-  надійними комплектуючими;                                                                                            
е) вимикач призначений для експлуатації в умовах навколишнього середовища при t = - 40°C … + 45°С;
є) простота монтажу та здачі в експлуатацію.

 1. Конструкція

Три полюси вимикача змонтовані на спільній опорній рамі, рама змонтована на двох вертикальних металевих опорах. Всі три полюси вимикача з’єднані один з одним та з приводом за допомогою тяг. Вимикач вмикається приводом, що має вмикаючу пружину. При вмиканні заводиться вимикаюча пружина, яка постійно приєднана до механізму полюса С. Вимикач утримується у ввімкненому положенні вимикаючою защіпкою приводу. Для його вимкнення необхідно тільки послабити вимикаючу защіпку.
Кожен полюс - це герметичний вузол, що складається з модуля вимикача, порцелянового опорного ізолятора та корпусу приводу. Полюси вимикача заповнені елегазом під тиском 0,5 МПа (5 атм) для експлуатації при температурах не нижче -40ºС. Експлуатаційна надійність та термін служби вимикача визначається його здатністю підтримувати сталим тиск елегазу та нейтралізувати вплив вологи та продуктів розкладу дуги. Кожен модуль має ємність з вологопоглиначем, що поглинає вологу при вимкненні струмів. Вимикаюча здатність залежить від густини елегазу, тому вимикач LTB оснащений приладом контролю густини, котрий є спільним для всіх трьох полюсів. Конструктивно прилад контролю густини виконаний як реле тиску з термокомпенсацією.                                     
Температурні коливання полюсів вимикача компенсуються біметалевою пластинкою, тому аварійний сигнал подається лише при зниженні тиску елегазу внаслідок його витоку.

 1. Привід BLK 222

Вимикач LTB-145 Д1/В обладнаний пружинним приводом типу BLK 222, вмикаюча пружина котрого заводиться електродвигуном. Привід розміщено в компактному вологозахищеному антикорозійному корпусі, закріпленому на рамі вимикача. Привід має мінімальну кількість комплектуючих механічної частини, що підвищує надійність. Вмикаюча спіральна пружина механічно з’єднана безпосередньо з коромислом в полюсі вимикача без якогось проміжного дискового кулачка. Фіксуючі ввімкнене та вимкнене положення вимикача защіпки мають однакову конструкцію і є взаємозамінними. Вони є швидкодіючими та віброзахищеними. Для сповільнення руху контактної системи в кінці ходу при операції вимкнення в конструкцію приводу введено демпфер (заспокоювач). Допоміжне оснащення характеризується такими основними комплектуючими:                   
- надійними посрібленими допоміжними блок-контактами;                                                          
- надійним кінцевим вимикачем;                                                                                                  
- індикатором натягу вмикаючої пружини.

 1. Технічні характеристики

Номінальна напруга                                               145 кВ
Максимальна напруга промислової частоти:
1 хв в сухих умовах                                          275 кВ
1 хв в вологих умовах                                      275 кВ
Витримувана напруга грозового імпульсу:
повна хвиля 1,2/50 мкс                                     650 кВ
зрізана хвиля 2 мкс                                           838 кВ
зрізана хвиля 3 мкс                                           748 кВ

Довжина шляху струму витоку на землю:
нормальна                                                          4015 мм
велика                                                                 4585 мм
Довжина шляху струму витоку при розмиканні контактів:
нормальна                                                          3800 мм
велика                                                                 4335 мм
Номінальний струм вимикача                                3150 А
Номінальний струм вимкнення                              40 кА
Номінальна потужність вимкнення                       9860 МВА
Піковий струм ввімкнення                                      100 кА
Тривалість к.з.                                                           3 с.
Час ввімкнення                                                         40 мс.
Власний час вимкнення                                           20 мс.
Повний час вимкнення                                            40 мс.
Знеструмлена пауза                                                 300 мс.
Маса вимикача                                                         1495 кг

Вмикаючу котушку можна привести в дію з допомогою органів місцевого або дистанційного управління. Вимикач має дві вимикаючі котушки, які діють незалежно одна від другої. Вони приводяться в дію також з допомогою органів місцевого (в привідній шафі) та дистанційного (на щиті ЗПУ) управління. Для експлуатаційного контролю за робочими характеристиками елегазу та приводу використовуються електричні сигнали, з допомогою яких здійснюється дистанційна індикація:                                          
а) зниження густини елегазу;
б) рекомендується підпомпувати елегаз;
в) вимкнено вимикач захисту в колі живлення електродвигуна приводу заведення вимикаючої пружини;
г) стан заведення вмикаючої пружини.
Щоб не допустити випадання конденсату, шафа управління оснащена підігрівачем безперервної дії та додатковим підігрівачем, що управляється термореле. Термін служби вимикача понад 30 років, число механічних операцій - 10000 шт. Будь-які ремонтні роботи проводять спеціально навчені кваліфіковані працівники. Стандартний цикл опрацій О-0,3с-ВО-3хв-ВО. Якщо при випробуваннях вимикача і пристроїв захисту виконується більше троьх операцій  вмикання, тоді час між операціями вмикання повинен бути не менше 1 хвилини.
Не оперувати контактором приводу вручну, так як при цьому кінцевий вимикач виводиться зі схеми.
Оперативні працівники контролюють тиск елегазу при оглядах згідно графіку оглядів на так званому моніторі густини (номінальний тиск  становить  0,5 МПА (5 атм) та можуть користуватись органами місцевого управління, що містяться в привідній шафі, лише при несправності кіл дистанційного управління. При зниженні тиску елегазу до величини 0,45 МПа (4,5 атм) спрацьовує звукова сигналізація на щиті ЗПУ; даний сигнал дублюється на моніторі комп’ютера диспетчера ОДС. У такому випадку слід поставити до відома начальника підстанції, котрий організовує роботу з допомпування елегазу до норми.
При зниженні тиску елегазу до величини 0,43 МПа (4,3 атм) вимикач вимикається; схема управління вимикачем виконана таким чином, що за такого тиску ввімкнення неможливе, воно “заблоковане”. Як і в попередньому випадку, слід повідомити начальника підстанції, котрий повинен організувати роботу з відновлення номінального тиску елегазу, попередньо усунувши причину витоку елегазу з вимикача.
Наразі вимикачі не оснащені системами ручного механічного управління, тому при відмовах в роботі схем як дистанційного, так і місцевого управління, тобто при неможливості управляти вимикачем як дистанційно, так і з місця, черговим ОВБ заборонено самостійно, відкривши привідну шафу, рухати руками защіпки ввімкнення чи вимкнення. У такому випадку слід негайно повідомити начальника підстанції або головного інженера РЕМ.

 1. Охорона праці
  1. Порцелянові ізолятори вимикача знаходяться під тиском. Механічні пошкодження порцеляни можуть спричинити вибух. Роботи на вимикачі, пов’язані з ризиком механічного пошкодження ізолятора, повинні виконуватися при максимальному тиску газу 0,15 МПа абс.
  2. Не оперуйте ненавантаженим приводом! Вмикання і вимикання можна виконувати тільки після того, як привід під’єднаний і відрегульований разом з вимикачем, який знаходиться під тиском.
  3. Елегаз – це токсичний газ без запаху і кольору. Цей газ важчий від повітря і може, при витіканні в великих об’ємах, нагромаджуватись в низько розташованих місцях. Якщо в таких місцях нагромаджується велика кількість елегазу, то виникає ризик задихання від нестачі кисню.
  4. Важливо, щоб вмикаюча пружина була розряджена під час обслуговування при роботах на вимикачі чи приводі.
   1. Електричний розряд вмикаючої пружини:
    1. Вимкнути захист двигуна.
    2. Поставити перемикач керування “місцеве/дистанційне” на оперативній панелі в положення “місцеве”.
    3. Виконати операції вимкнути-ввімкнути-вимкнути.
    4. Перевірте, що пружина не заряджена. Індикатор стану пружини показує, що пружина не заряджена.
    5. Вимикач повинен знаходитися у вимкненому положенні.
   1. Механічний розряд вмикаючої пружини.
    1. Викрутити гвинти і зняти кришку, при цьому електричне коло двигуна буде розірване.
    2. Встановити корбу і пристосовання для корби.
    3. Повернути корбу проти годинникової стрілки, доки пружина не буде повністю розряджена.
    4. Перевірте, що пружина не заряджена. Індикатор стану пружини показує, що пружина не заряджена.