№№

Найменування інформації

Термін конфіденційності

1.

Цінові пропозиції виробників, які працюють за ціновими заявками:

-    ціна холостого ходу блоку (корпусу) Цххб;

-    прирощені заявлені ціни блоку (корпусу) Цзбх та відповідні їм опорні потужності Рбх;

-    вартість пуску блоку (корпусу) з різних теплових станів Цпб

3 роки

2.

Довгострокові заявки Виробників згідно з підпунктами 1а та 1б пункту 2.3.4 ІПР

3 роки

3.

Разова інформація, яка надана на запит РСР і стосується цінових пропозицій виробників, які працюють за ціновими заявками

3 роки