Початок arrow Книги arrow Правила arrow Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (2)

Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (2)

Зміст статті
Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК "Укртрансгаз" (2)
Загальні теми програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці
Програми спеціального навчання з питань охорони праці
Перелік використаної літератури

СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА


Охорона праці
ПРОГРАМИ ПОПЕРЕДНЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСНОВНИХ
ПРОФЕСІЙ ДК "УКРТРАНСГАЗ"
(ЧАСТИНА 2)м. Київ
ДК "Укртрансгаз"
2004 р.
Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО
Відкритим акціонерним товариством "Український Центр екології, безпеки і охорони праці нафтогазової промисловості" (ВАТ "УЦЕБОПнафтогаз")

ВНЕСЕНО
Управлінням науково-технічного прогресу ДК "Укртрансгаз"

2 ПОГОДЖЕНО
Управлінням охорони праці, технічного нагляду та пожежної безпеки ДК "Укртрансгаз"

Управлінням організації державного нагляду у нафтогазовому та хімічному комплексах Держнаглядохоронпраці України (лист від 18.02.2004 № 07-01-17/903)

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
наказом ДК "Укртрансгаз" від 03.03.2004 № 75

4 ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5 РОЗРОБНИКИ:
В. Костанян канд.техн.наук (керівник розробки)

6 РЕДАКЦІЙНА КОМІСІЯ:
В. Коломєєв, О. Болокан, В. Морозенко, В. Разладов канд.техн.наук

Затверджено і введено в дію наказом від 03.03.2004Чинний від 2004 - 04 - 15


1 Сфера застосування

 Цей стандарт містить рекомендовані тематичні плани та програми спеціального навчання з питань охорони праці працівників основних професій ДК "Укртрансгаз", зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі.
Вимоги цього стандарту розповсюджуються на посадових осіб і спеціалістів, які відповідають за організацію та проведення попереднього спеціального навчання з питань охорони праці працівників на об'єктах ДК "Укртрансгаз".
2 Нормативні посилання

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
- ДНАОП 0.00-4.12-99 Типове положення про навчання з питань охорони праці;
- СТП 320.30019801.085-2003 Охорона праці. Положення про навчання працівників ДК "Укртрансгаз".
3 Позначення і скорочення


ЗІЗ

- засіб індивідуального захисту

ЕУ

- електроустановка

КВП

- контрольно-вимірювальний прилад

ПЛАС

- план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ППДУ

- парова пересувна депарафінізаційна установка

ПСГ

- підземне сховище газу

КС

- компресорна станція

ТО

- технологічне обладнання

ГБУ

- газобалонні установки.

4 Загальні положення

4.1 Організація та проведення попереднього спеціального навчання і перевірки знань працівників ДК "Укртрансгаз" з питань охорони праці повинна відповідати вимогам Закону України "Про охорону праці", ДНАОП 0.00-4.12, СТП 320.30019801.085 та цього стандарту.
4.2 Працівники, яких приймають на роботи з підвищеною небезпекою або на роботи, де є потреба у професійному доборі проходять за місцем роботи попереднє спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, які вони виконуватимуть.
Попереднє спеціальне навчання і перевірка отриманих знань працівників проводяться одноразово до початку самостійної роботи, а також у разі перерви у роботі понад один рік.
4.3 У розділі 5 цього стандарту наведені загальні теми для всіх програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці. Зміст загальних тем може бути зменшений або збільшений з урахуванням особливостей професій працівників та робіт, які ними виконуються.
У додатку А наведений перелік літератури, яка є основою для складення програм попереднього спеціального навчання з питань охорони праці. 
< Приймання, застосування та експлуатація трансформаторних масел   Програми попереднього спеціального навчання працівників основних професій ДК «Укртрансгаз» (1) >