Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Додаток 1 - Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Зміст статті
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
Визначення термінів
Вимоги безпеки до робочих місць
Вимоги до засобів колективного та захисту
Засобами малої механізації та інструмент
Вантажопідіймальні крани, машини
Окремі види робіт
Монтаж або демонтаж конструкцій
Різні роботи
Використання верхолазного спорядження
Роботи з риштувань та помостів
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3,4,5,6

Додаток 1
до пункту 1.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

 

Перелік нормативно-технічної документації

 

 

 

 

N
з/п 

Позначення 

Назва 

Номер пункту Правил 

СНиП III-4-80* 

Техника безопасности в строительстве 

1.7, 3.4, 7.3.1.3, 7.3.2.2 

ГОСТ 12.0.003-74 

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация 

1.7.2 

  

Закон України "Про охорону праці" із змінами та доповненнями 

2.1 

ДСТУ 2293-99 

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять 

2.1 

ГОСТ 12.4.059-89 

ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия 

3.1, 7.2.16, 7.5.2 

ГОСТ 26887-86 

Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия 

3.5 

ГОСТ 12.4.011-89 

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 

4.1.1 

ГОСТ 12.4.089-86 

ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия 

4.2.1 

ГОСТ 12.4.128-83 

ССБТ. Каски защитные. Общие технические требования и методы испытаний 

4.3.1 

10 

ГОСТ 12.4.087-84 

ССБТ. Строительство. Каски строительные. Технические условия 

4.3.1 

11 

ГОСТ 12.4.091-80 

ССБТ. Каски шахтерские пластмассовые. Общие технические условия 

4.3.1 

12 

ГОСТ 12.4.107-82 

ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования 

4.4.2 

13 

ДСТУ EN 362-2001 

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. З'єднувачі 

4.7.3.2, 4.7.6.2 

14 

ГОСТ 12.2.007.1-75 

ССБТ. Машины електрические вращающиеся.
Требования безопасности 

5.2.1 

15 

ГОСТ 12.2.013.0-91 

ССБТ. Машины ручные електрические. Общие требования безопасности и методы испытаний 

5.2.1 

16 

ДСН 3.3.6.096-2002 

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів 

5.2.1 

17 

ГОСТ 12.2.010-75 

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности 

5.4.1 

18 

ДСТУ Б В.2.8-10-98 

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент. Стропи вантажні. Класифікація, параметри та розміри, технічні вимоги 

6.2.3 

19 

ГОСТ 12.4.026-76 

ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности 

6.4.2, 7.7.9, 7.11.1.12 

20 

ГОСТ 12.3.040-86 

ССБТ. Строительство. Работы кровельные и гидроизоляционные. Требования безопасности 

7.2.8 

21 

ГОСТ 12.3.016-87 

ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности 

7.2.8 

22 

ГОСТ 12.3.035-84 

ССБТ. Строительство.
Работы окрасочные. Требования безопасности 

7.2.8 

23 

ГОСТ 12.3.038-85 

ССБТ. Строительство. Работы по тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. Требования безопасности 

7.2.8 

24 

ГОСТ 12.1.005-88 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

7.2.8 

25 

ДСН 3.3.6.039-99 

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації. 

7.5.6 

26 

ГОСТ 23407-78 

Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия 

7.7.9 

27 

ГОСТ 24258-88 

Средства подмащивания. Общие технические условия 

7.11.1.1 

28 

ГОСТ 27321-87 

Леса стоечные приставные для строительно-монтажных работ. Технические условия 

7.11.1.1 

29 

ГОСТ 8486-86 

Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия 

7.11.1.4 

30 

ГОСТ 28012-89 

Подмости передвижные сборно-разборные. Технические условия 

7.11.3.3 


 


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
В. І. Іванченко  
< Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу   Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів >