Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила користування електричною енергією

Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом - Правила користування електричною енергією

Зміст статті
Правила користування електричною енергією
Укладення договорів
Розрахунки за користування електричною енергією
Умови припинення або обмеження постачання та передачі електричної енергії
Постачальник електричної енергії за регульованим тарифом
Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом
Права, обов'язки та відповідальність споживачів
Права, обов'язки та відповідальність електропередавальної організації
Типовий договір про технічне забезпечення електропостачання споживача
Типовий договір про спільне використання технологічних мереж
Типовий договір про постачання електричної енергії
Типовий договір про тимчасове постачання електричної енергії без засобів обліку
Типовий договір про користування електричною енергією на території населеного пункту
9. Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом

9.1. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом має право:
1) пропонувати послуги з електропостачання всім споживачам електричної енергії;
2) укладати договір купівлі-продажу електричної енергії із споживачем за умови відсутності заборгованості споживача за електричну енергію перед постачальником електричної енергії за регульованим тарифом;
3) отримувати від споживача своєчасну оплату електричної енергії відповідно до умов договору купівлі-продажу електричної енергії;
4) на забезпечення виконання зобов'язань споживачем у формі і видах, передбачених законодавством України. Обраний сторонами вид забезпечення виконання зобов'язань зазначається в договорі;
5) на безперешкодний доступ до розрахункових засобів обліку електричної енергії, розташованих на об'єктах споживачів та електропередавальної організації виключно для контролю за обсягом споживання електричної енергії;
6) на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії, щодо режимів споживання електричної енергії;
7) припиняти постачання електричної енергії споживачам у випадках, визначених договором купівлі-продажу електричної енергії, відповідно до порядку, передбаченого договором з електропередавальною організацією та цими Правилами.
9.2. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом зобов'язаний:
1) укласти відповідний договір з електропередавальною організацією, а за необхідності і з основним споживачем щодо передачі електричної енергії до мереж споживача, з яким укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії;
2) здійснювати оплату послуг з передачі електричної енергії мережами електропередавальної організації та основного споживача, а також інших послуг в обсязі та в строки, що обумовлені відповідним договором;
3) узгодити з постачальниками електричної енергії за регульованим тарифом графіки добового навантаження споживача, з яким укладено договір про купівлю-продаж електричної енергії.
9.3. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом за порушення ним договірних умов несе матеріальну відповідальність перед споживачем і електропередавальною організацією в обсягах, передбачених договорами між сторонами та законодавством України.
9.4. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом не несе відповідальності за недовідпущену споживачу електричну енергію у разі перерви електропостачання внаслідок дій або бездіяльності електропередавальної організації.
9.5. Постачальник електричної енергії за нерегульованим тарифом не несе відповідальності за майнову шкоду, заподіяну споживачу або третім особам внаслідок припинення або обмеження електропостачання, здійсненого у порядку, встановленому цими Правилами. 
< Правила захисту вiд статичної електрики   Правила оптового ринку електричної енергії України >