Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила експлуатації електрозахисних засобів

Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту - Правила експлуатації електрозахисних засобів

Зміст статті
Правила експлуатації електрозахисних засобів
Загальні положення
Загальні вимоги до засобів захисту
Ізолювальні оперативні штанги та штанги переносних заземлень
Ізолювальні кліщі
Покажчики напруги
Покажчики напруги для фазування
Сигналізатори напруги
Електровимірювальні кліщі
Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів
Діелектричні засоби захисту
Пристрої заземлення
Засоби захисту для виконання робіт під напругою
Пристрої для перевірки покажчиків напруги
Засоби індивідуального захисту
Плакати і знаки безпеки
Загальні вимоги до випробувань засобів захисту
Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів
Випробування ізолювальних штанг
Випробування ізолювальних кліщів
Випробування покажчиків напруги
Сигналізатори напруги, електровимірювальні кліщі. Випробування
Випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів
Випробування діелектричних засобів захисту
Випробування засобів захисту для виконання робіт під напругою
Випробування засобів індивідуального захисту
Застосування засобів
Норми комплектування засобами захисту
Додаток 1, 3, 4, 5, 6, 7
Плакати і знаки безпеки
Норми і терміни механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми механічних періодичних і приймально-здавальних випробувань засобів захисту
Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту

 

 

 

 

Додаток 12
до пункту 19.1.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту

 


Найменування
засобів захисту

Напруга електроустановок, кВ

Випробна напруга, кВ

Тривалість випробування, с

Струм, що протікає через виріб, не більше, мА

Ізолювальні штанги
(крім вимірювальних)

До 1
До 35
включно
110 і більше

2
3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна фазна

300

300
300


Ізолювальна частина штанг переносних заземлень з металевими елементами

110 – 220
330 – 500
750

50
100
150

300
300
300Ізолювальні гнучкі елементи заземлення безштангової конструкції

500
750

100
150

300
300


Вимірювальні штанги

До 35
включно
110 і більше

3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна фазна

 

300
300Головки вимірювальних штанг

35 – 500

35

300

Поздовжні і поперечні планки повзункових головок та ізолювальний канатик вимірювальних штанг

220 – 500

2,5 на 1 см

300

 

Ізолювальні кліщі

До 1
6 – 10

35

3
3-кратна лінійна, але не менше 40
3-кратна лінійна

300

300
300

 

Покажчик напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою:
– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)

 

 

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35

 

 

12
24
42

 

 

60
60
60

 

 – ізолювальна частина

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35 110
110 < U < 220

Не менше 40
Не менше 60
Не менше 105
Не менше 190
Не менше 380

60
60
60
60
60

– напруга індикації

2 – 10
6 – 10
10 < U < 20
20 < U < 35 35 < U < 220

Не більше 0,55
Не більше 1,5
Не більше 2,5
Не більше 5,0
Не більше 9,0

Покажчики напруги понад 1000 В безконтактного типу:
– ізолювальна частина

6 – 35

105

300

Покажчики напруги
до 1000 В:
– напруга індикації

До 1

Не більше 0,09

– ізоляція корпусів

До 0,05
0,5 < U < 1

1
2

60
60


– перевірка справності схеми:
а) однополюсні покажчики

 

До 1

 

Не менше 1,2 Uроб.макс

 

60

 

б) двополюсні покажчики

До 1

Не менше 1,2 Uроб.макс

60

10

Покажчики напруги для перевірки збігу фаз:
– ізолювальна частина

 

До 10
10 < U < 20 20 < U < 35
110

 

40
60
105
190

 

300
300
300
300

 
– робоча частина (поздовжня і поперечна ізоляція)

 

До 10
10 < U < 20
20 < U < 35 110

 

12
24
70
190

 

60
60
60
60

 
– напруга індикації:
– за схемою збігу фаз

 

3 – 6
10
20
35
110

 

Не менше 7,6
Не менше 12,7
Не менше 28
Не менше 40
Не менше 100

 

 

– за схемою зустрічного увімкнення фаз

 

3 – 6

 

Не більше 1,5

 

 

 

– з'єднувальний провід

10
20
35
110
До 20
35 – 110

Не більше 2,5
Не більше 10
Не більше 20
Не більше 50
20
50

60
60

 

Електровимірювальні кліщі:
– ізолювальна частина

 

До 1
1<U<10

 

3
3-кратна лінійна, але не менше 40

 

300

300


Рукавички гумові діелектричні

Всі напруги

За технічними
умовами

 

 

Боти діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 13385

 

 

Калоші діелектричні

До 1

За ГОСТ 13385

 

 

Килими гумові діелектричні

Всі напруги

За ГОСТ 4997

 

 

Ізолювальні підставки

До 10

36

60

 

Ізолювальні накладки:
– жорсткі

 

До 0,5

 

1

 

60

 

– гумові

0,5 < U < 1
1 < U < 10
15
20
До 0,5
0,5 < U < 1

2
20
30
40
1
2

60
300
300
300
60
60

6
6

Ізолювальні ковпаки:
– на жили відімкнених кабелів

 

До 10

 

20

 

120

 

– на відімкнені ножі роз'єднувачів

 

До 10

 

10

 

120

 

Ізолювальний інструмент:
– з одношаровою ізоляцією

 

До 1

 

6

 

60

 

1мА/
20 см

– з багатошаровою ізоляцією,

у тому числі головки торцевих ключів

До 1

До 1

10

6

180

180

1 мА/
20 см

Інші засоби захисту, ізолювальні пристрої для ВРПН в електроустановках 110 кВ і більше

110 – 750

2,5 на 1 см

60

0,5

Iнші засоби захисту для ВРПН в розподільних мережах:
– гнучкі ізолювальні покриття

 

 

До 1

 

 

6

 

 

60

 

 

1 мА/
1 дм2

– гнучкі ізолювальні
накладки

 

До 1

 

9

 

60

 

9

Примітка. Приймально-здавальні і періодичні випробування засобів захисту проводяться тими самими методами, що й експлуатаційні випробування.

до пункту 42.13.4 Правил експлуатації електрозахисних засобів

Протокол
вимірювання напруженості електричного поля

(рекомендована форма)

Назва
електроустановки

Дата проведення вимірювань

Номер і дані
вимірювача

Місце проведення вимірювань

Робоча напруженість електроустановки, кВ

Температура і відносна вологість повітря

Результати
вимірювань

Висновок

Прізвище і посада працівника, який проводив вимірювання

Підпис працівника, який проводив
вимірювання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 
< Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей   Правила захисту вiд статичної електрики >