Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила експлуатації електрозахисних засобів

Норми комплектування засобами захисту - Правила експлуатації електрозахисних засобів

Зміст статті
Правила експлуатації електрозахисних засобів
Загальні положення
Загальні вимоги до засобів захисту
Ізолювальні оперативні штанги та штанги переносних заземлень
Ізолювальні кліщі
Покажчики напруги
Покажчики напруги для фазування
Сигналізатори напруги
Електровимірювальні кліщі
Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів
Діелектричні засоби захисту
Пристрої заземлення
Засоби захисту для виконання робіт під напругою
Пристрої для перевірки покажчиків напруги
Засоби індивідуального захисту
Плакати і знаки безпеки
Загальні вимоги до випробувань засобів захисту
Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів
Випробування ізолювальних штанг
Випробування ізолювальних кліщів
Випробування покажчиків напруги
Сигналізатори напруги, електровимірювальні кліщі. Випробування
Випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів
Випробування діелектричних засобів захисту
Випробування засобів захисту для виконання робіт під напругою
Випробування засобів індивідуального захисту
Застосування засобів
Норми комплектування засобами захисту
Додаток 1, 3, 4, 5, 6, 7
Плакати і знаки безпеки
Норми і терміни механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми механічних періодичних і приймально-здавальних випробувань засобів захисту
Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту

Додаток 2
до пункту 4.2.9 Правил експлуатації електрозахисних засобів
Норми комплектування засобами захисту

Найменування засобів захисту

Кількість

Розподільні пристрої напругою понад 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна або універсальна)

2 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Діелектричні рукавички

Не менше 2 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

1 пара

Переносні заземлення

Не менше 2 шт. на кожний клас напруг

Захисні огородження (щити)

Не менше 2 шт.

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами експлуатації обладнання (далі – за місцевими умовами)

Захисні окуляри

2 пари

Електроустановки напругою 330 кВ і більше

Індивідуальні екранувальні комплекти одягу

За місцевими умовами

Екранувальні пристрої

За місцевими умовами

Розподільні пристрої напругою до 1000 В

Ізолювальна штанга (оперативна
або універсальна)

За місцевими умовами

Покажчик напруги

2 шт.

Ізолювальні кліщі

1 шт.

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричні калоші

2 пари

Діелектричний килим або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Захисні огородження, ізолювальні накладки, переносні плакати і знаки безпеки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

1 пара

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Трансформаторні підстанції і розподільні пункти розподільних електромереж
напругою від 6 до 20 кВ (крім комплектних трансформаторних підстанцій (КТП),
комплектного розподільного устаткування для експлуатації просто неба і щоглових підстанцій)

Ізолювальна штанга (оперативна
або універсальна)

1 шт.

Діелектричний килим
або ізолювальна підставка

За місцевими умовами

Щити і пульти керування електростанцій і підстанцій,
приміщення чергових електромонтерів

Покажчики напруги

1 шт. на кожний клас напруг понад 1000 В і 2 шт. на напругу до 1000 В

Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

1 шт.

Електровимірювальні кліщі

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Діелектричні килими
та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Респіратори

2 шт.

Захисні окуляри

2 пари

Оперативно-виїзні бригади, які обслуговують підстанції і розподільні мережі

Ізолювальні штанги (оперативні
або універсальні)

1 шт. на кожний клас напруг

Покажчики напруги до 1000 В і більше

2 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальні кліщі на напругу понад 1000 В (за відсутності універсальної штанги)

1 шт. на кожний клас напруг (за наявності запобіжників на ці напруги)

Ізолювальні кліщі на напругу до 1000 В

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

Не менше 3 пар

Діелектричне взуття (для ВРУ)

2 пари

Інструмент з ізолювальними рукоятками

1 комплект

Електровимірювальні кліщі на напругу до 1000 В і більше

За місцевими умовами

Переносні заземлення

За місцевими умовами, але не менше 2 шт.

Діелектричні килими та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Покажчики напруги для фазування

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

По 1 шт. на кожного працівника

Запобіжний монтерський пояс

За місцевими умовами

Бригада експлуатаційного обслуговування підстанцій,
повітряних і кабельних ліній електропередавання

Ізолювальні штанги (оперативні
або універсальні, вимірювальні)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Покажчик напруги понад 1000 В

1 шт.

Покажчик напруги до 1000 В

2 шт.

Переносні заземлення

За місцевими умовами

Покажчик напруги для фазування

За місцевими умовами

Діелектричні рукавички

4 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Запобіжні монтерські пояси
і страхувальні канати

За місцевими умовами

Захисні окуляри

2 пари

Захисний щиток електрозварника

За місцевими умовами

Інструмент з ізолювальними рукоятками

2 комплекти

Діелектричні килими
та ізолювальні накладки

За місцевими умовами

Плакати і знаки безпеки (переносні)

За місцевими умовами

Респіратори

За місцевими умовами

Захисні каски

1 шт. на кожного працівника

Пересувні високовольтні лабораторії

Покажчик напруги понад 1000 В

По 1 шт. на кожний клас напруг

Ізолювальна штанга (оперативна)

По 1 шт. на кожний клас напруг

Діелектричні рукавички

2 пари

Діелектричне взуття

1 пара

Комплект плакатів безпеки

1 комплект

Комплект універсальних пристроїв для кабельних мереж

1 комплект

Захисні каски

По 1 шт. на кожного члена бригади

Примітка 1. Норми комплектування є мінімальними і обов'язковими. Головним інженерам надається право залежно від місцевих умов (компоновки і напруги електроустановок, сфери обслуговування оперативних і ремонтних працівників і їхньої кількості в зміні або бригаді та ін.) збільшувати їхню кількість і доповнювати номенклатуру.
Примітка 2. У разі розміщення обладнання РУ однієї напруги (до 1000 В і більше) на різних поверхах або в кількох приміщеннях, що відокремлені між собою дверима або іншими приміщеннями, зазначена кількість засобів захисту належить до всього РУ в цілому.
Примітка 3. Якщо кількість РУ однієї напруги не більше чотирьох і ці РУ розміщені в межах однієї будівлі (електростанції, цеху підприємства) і обслуговуються тими самими працівниками, то вони можуть забезпечуватись одним комплектом захисних засобів (за винятком захисних огороджень та переносних заземлень).
Примітка 4. Щоглові підстанції, КТП і комплектне розподільне устаткування для експлуатації просто неба комплектують засобами захисту згідно з місцевими умовами. 
< Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей   Правила захисту вiд статичної електрики >