Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила експлуатації електрозахисних засобів

Випробування покажчиків напруги - Правила експлуатації електрозахисних засобів

Зміст статті
Правила експлуатації електрозахисних засобів
Загальні положення
Загальні вимоги до засобів захисту
Ізолювальні оперативні штанги та штанги переносних заземлень
Ізолювальні кліщі
Покажчики напруги
Покажчики напруги для фазування
Сигналізатори напруги
Електровимірювальні кліщі
Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів
Діелектричні засоби захисту
Пристрої заземлення
Засоби захисту для виконання робіт під напругою
Пристрої для перевірки покажчиків напруги
Засоби індивідуального захисту
Плакати і знаки безпеки
Загальні вимоги до випробувань засобів захисту
Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів
Випробування ізолювальних штанг
Випробування ізолювальних кліщів
Випробування покажчиків напруги
Сигналізатори напруги, електровимірювальні кліщі. Випробування
Випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів
Випробування діелектричних засобів захисту
Випробування засобів захисту для виконання робіт під напругою
Випробування засобів індивідуального захисту
Застосування засобів
Норми комплектування засобами захисту
Додаток 1, 3, 4, 5, 6, 7
Плакати і знаки безпеки
Норми і терміни механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми механічних періодичних і приймально-здавальних випробувань засобів захисту
Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту

23. Покажчики напруги. Випробування

23.1. Випробування покажчиків напруги до 1000 В

23.1.1. Електричні експлуатаційні випробування покажчиків напруги до 1000 В включно необхідно проводити в такому обсязі і з дотриманням таких вимог:
– визначити напругу порога спрацьовування, – яка повинна відповідати вимогам пункту 8.2.8 цих Правил;
– провести вимірювання струму, що протікає через покажчик за найбільшої робочої напруги, – який повинен відповідати вимогам пункту 8.2.5 цих Правил;
– перевірити схему підвищеною напругою, – яка (напруга) повинна відповідати вимогам пункту 8.2.4 цих Правил;
– випробувати ізоляцію підвищеною напругою, а саме: для однополюсних покажчиків напруги – ізолювальний корпус покажчика по всій довжині до обмежувального упора необхідно загорнути у фольгу, залишивши між фольгою та контактом на торцевій частині корпусу розрив до 10 мм; один провід від випробної установки необхідно приєднати до контакту-наконечника, а другий, заземлений, – до фольги; для двополюсних покажчиків напруги – обидва ізолювальні корпуси покажчика необхідно обгорнути фольгою, а з'єднувальний провід занурити у посудину з водою так, щоб вода закривала провід, не доходячи до рукояток на 9 – 10 мм; один провід від випробної установки необхідно приєднати до контактів-наконечників, а другий, заземлений, – до фольги і занурити його у воду, як показано на рисунку 2.

 

 

 


електричні випробуваняя ізоляції рукояток і проводу покажчиків напруги
1 – покажчик, що підлягає випробовуванню;
2 – випробний трансформатор;
3 – ванна з водою;
4 – електрод
Рисунок 2. Принципова схема електричних випробувань ізоляції рукояток і проводу покажчиків напруги

Струм необхідно вимірювати за допомогою міліамперметра, увімкненого послідовно з покажчиком напруги.
Випробування покажчиків напруги рекомендується проводити на установці для випробування діелектричних рукавичок, ботів і калош згідно з вимогами пункту 27.1.2 цих Правил.
23.1.2. Під час проведення експлуатаційних випробувань покажчиків напруги до 1000 В з метою визначення напруги порога спрацьовування, перевірки електричної схеми підвищеною напругою, вимірювання струму напругу від випробної установки необхідно прикладати:
– до контактів-наконечників – для двополюсних покажчиків напруги;
– до контакту-наконечника і контакту на торцевій (боковій) частині корпуса – для однополюсних покажчиків напруги.

23.2. Випробування покажчиків напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою

23.2.1. Механічні випробування покажчиків напруги понад 1000 В з газорозрядною лампою в процесі експлуатації не проводяться.
23.2.2. Електричні експлуатаційні випробування покажчиків напруги понад 1000 В необхідно проводити в такому обсязі і з дотриманням таких вимог:
– визначити напругу порога спрацьовування покажчика, – яка повинна відповідати вимогам пункту 8.3.4 цих Правил;
– визначити час спрацьовування покажчика, – який повинен відповідати вимогам пункту 8.1.12 цих Правил;
– провести випробування робочої частини покажчика підвищеною напругою, – яка (робоча частина) повинна відповідати вимогам пункту 8.3.5 цих Правил;
– провести випробування ізолювальної частини покажчика підвищеною напругою, – яка (ізолювальна частина) повинна відповідати вимогам пункту 8.3.6 цих Правил.
23.2.3. Під час проведення електричних випробувань покажчиків напруги понад 1000 В для визначення порога спрацьовування, часу спрацьовування, випробування робочої та ізолювальної частин покажчика підвищеною напругою напругу від випробної установки необхідно прикладати:
– до контакту-наконечника і елемента з'єднання робочої та ізолювальної частин – у разі рознімного покажчика напруги контактного типу;
– до контакту-наконечника і тимчасового електрода (електропровідного бандажа), накладеного на межі робочої та ізолювальної частин, – у разі нерознімного покажчика напруги.
23.2.4. В процесі експлуатації покажчиків напруги понад 1000 В не проводять:
– механічні випробування;
– електричні випробування поперечної ізоляції;
– випробування робочої частини покажчиків напруги від 35 до 220 кВ.

23.3. Випробування покажчиків напруги для фазування

23.3.1. Електричні експлуатаційні випробування покажчиків напруги для фазування необхідно проводити в такому обсязі:
– виконати перевірку покажчиків за схемами збігу та зустрічного ввімкнення фаз;
– випробувати підвищеною напругою робочі, ізолювальні частини, а також з'єднувальний провід.
23.3.2. Електричні експлуатаційні випробування покажчиків напруги для фазування повинні проводитись за такими схемами:
– збігу фаз, – коли обидва контактні електроди покажчика приєднують до високовольтного трансформатора згідно з рисунком 3, а;
– зустрічного увімкнення фаз, – коли кожний з контактних електродів покажчика приєднують до виводів трансформатора згідно з рисунком 3, б.
випробування покажчика напруги для фазування
1 – випробний трансформатор; 2 – покажчик напруги
Рисунок 3. Принципова схема випробування покажчика напруги для фазування за схемою збігу (а) та зустрічного (б) увімкнення фаз

Під час проведення перевірки покажчиків необхідно фіксувати значення напруги порога спрацьовування, які повинні відповідати вимогам пункту 9.2.3 цих Правил.
23.3.3. Під час проведення електричних випробувань робочої та ізолювальної частин покажчика напруги для фазування значення випробної напруги необхідно вибирати згідно з вимогами пунктів 9.2.4 і 9.2.5 цих Правил і прикладати її:
– до контактного електрода і до елемента з'єднання робочої та ізолювальної частин – у разі випробування поздовжньої ізоляції робочих частин покажчика;
– до металевого з'єднання і електропровідного бандажа, накладеного біля обмежувального кільця, – у разі випробування поздовжньої ізоляції ізолювальних частин покажчика.
23.3.4. Перевірку ізоляції гнучкого з'єднувального провода покажчиків напруги для фазування необхідно проводити за такою методикою:
– для покажчиків до 20 кВ – з'єднувальний провід необхідно занурити у ванну з водою так, щоб відстань між металевими наконечниками з'єднання з полюсом і рівнем води у ванні становила від 60 до 70 мм, і прикласти випробну напругу до контактного електрода і до корпусу металевої ванни;
– для покажчиків від 35 до 110 кВ – з'єднувальний провід необхідно, окремо від покажчика, занурити у ванну з водою так, щоб рівень води був на 50 мм нижче металевих наконечників, і один з виводів трансформатора приєднати до металевих наконечників гнучкого провода, а другий – до корпусу металевої ванни або до електрода, зануреного у воду. Значення випробної напруги та тривалість випробувань з'єднувального проводу повинні відповідати вимогам пункту 9.2.6 цих Правил. 
< Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей   Правила захисту вiд статичної електрики >