Початок arrow Книги arrow Правила arrow Правила експлуатації електрозахисних засобів

Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів - Правила експлуатації електрозахисних засобів

Зміст статті
Правила експлуатації електрозахисних засобів
Загальні положення
Загальні вимоги до засобів захисту
Ізолювальні оперативні штанги та штанги переносних заземлень
Ізолювальні кліщі
Покажчики напруги
Покажчики напруги для фазування
Сигналізатори напруги
Електровимірювальні кліщі
Світлосигнальні покажчики пошкодження кабелів
Діелектричні засоби захисту
Пристрої заземлення
Засоби захисту для виконання робіт під напругою
Пристрої для перевірки покажчиків напруги
Засоби індивідуального захисту
Плакати і знаки безпеки
Загальні вимоги до випробувань засобів захисту
Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів
Випробування ізолювальних штанг
Випробування ізолювальних кліщів
Випробування покажчиків напруги
Сигналізатори напруги, електровимірювальні кліщі. Випробування
Випробування світлосигнальних покажчиків пошкодження кабелів
Випробування діелектричних засобів захисту
Випробування засобів захисту для виконання робіт під напругою
Випробування засобів індивідуального захисту
Застосування засобів
Норми комплектування засобами захисту
Додаток 1, 3, 4, 5, 6, 7
Плакати і знаки безпеки
Норми і терміни механічних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми і терміни електричних експлуатаційних випробувань засобів захисту
Норми механічних періодичних і приймально-здавальних випробувань засобів захисту
Норми електричних приймально-здавальних випробувань засобів захисту

20. Загальні вимоги до експлуатаційних випробувань електрозахисних засобів

20.1. Загальні положення

20.1.1. Всі електричні випробування електрозахисних засобів (далі – засобів захисту) з використанням підвищеної напруги повинні проводити спеціально навчені працівники.
20.1.2. Кожний засіб захисту перед проведенням випробувань необхідно оглянути – з метою перевірки розмірів, справності, комплектності, стану ізоляційної поверхні, наявності номера.
20.1.3. Експлуатаційні випробування засобів захисту необхідно проводити напругою змінного струму частотою 50 Гц за таких умов:
– температура повітря повинна бути плюс 25 ± 10 °С;
– швидкість підвищення напруги до 1/3 випробної може бути довільною, проте подальше її підвищення повинно бути плавним і швидким, але таким, що за напруги більше 3/4 випробної, повинна забезпечуватись можливість слідкувати за показами вимірювального приладу. Після досягнення потрібного значення напруги необхідно витримати тривалість випробування, а потім напругу швидко знизити до нуля або, по досягненні її значення, що не перевищує 1/3 випробної, зняти напругу згідно з вимогами ГОСТ 1516.2. Похибка експлуатаційних випробувань не повинна перевищувати приведену похибку високовольтної випробної установки, яка атестована в установленому порядку;
– під час проведення випробувань засобів захисту підвищену випробну напругу необхідно прикладати до ізолювальної частини засобу захисту згідно з методикою випробувань. За відсутності відповідного джерела напруги, необхідного для проведення випробувань ізолювального електрозахисного засобу в цілому, допускається проводити випробування його по частинах, поділивши ізолювальну частину засобу захисту не більше як на 4 ділянки, до яких повинна прикладатись частина повної випробної напруги, яка повинна бути пропорційна довжині і збільшена на 20 %;
– тривалість прикладання повної випробної напруги до засобу захисту повинна становити: 60 с – для ізоляції з гуми, фарфору і деяких видів негігроскопічних матеріалів, таких як склопластик; 300 с – для ізоляції з твердих органічних матеріалів, таких як бакеліт.
20.1.4. В процесі експлуатації допускається проводити випробування засобів захисту з гуми випробною напругою постійного струму зі значенням, яке повинно в 2,5 рази перевищувати значення випробної напруги змінного струму. Струм, що протікає через виріб, у цьому разі не нормується.
Тривалість проведення таких випробувань залишається тією самою, що й у разі проведення випробувань напругою змінного струму.
20.1.5. Основні засоби захисту повинні проходити випробовування напругою:
– 3-кратною лінійною, але не менше 40 кВ – засоби захисту, що застосовуються в електроустановках напругою від 1 до 35 кВ включно;
– 3-кратною фазною – засоби захисту, що застосовуються в електроустановках напругою 110 кВ і більше.
20.1.6. Додаткові засоби захисту повинні проходити електричні експлуатаційні випробування за нормами і термінами, наведеними в додатку 10 до цих Правил, а також приймально-здавальні випробування – за нормами, наведеними в додатку 12 до цих Правил.
20.1.7. Пробій, перекриття по поверхні і поверхневі розряди необхідно визначати за показами вимірювальних приладів і візуально.
20.1.8. Струми, що протікають через засоби захисту під час проведення випробувань, повинні нормуватись для покажчиків напруги до 1000 В, засобів захисту з гуми та ізолювальних засобів для ВРПН.
20.1.9. Засоби захисту з твердих органічних матеріалів відразу після закінчення випробувань необхідно перевірити на відсутність місцевих нагрівань, які можуть бути спричинені діелектричними втратами.
20.1.10. У разі виникнення пробою, перекриття по поверхні, поверхневих розрядів, збільшення протікання струмів через засоби захисту до значень, які перевищують нормовані, а також за наявності місцевих нагрівань від електричних втрат засіб захисту бракують і вилучають з експлуатації. 
< Правила государственной регистрации и учета крупнотоннажных автомобилей   Правила захисту вiд статичної електрики >