Початок arrow Книги arrow Правила arrow Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Схеми вмикання, сигналізації та контролю - Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю

Зміст статті
Інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю
Основні характеристики електричних мереж
Дугогасні реактори
Вибір місць установлення та потужності дугогасних реакторів
Вибір трансформаторів для вмикання дугогасних реакторів
Схеми вмикання, сигналізації та контролю
Вимірювання напруг несиметрії, зміщення нейтралі та струмів замикання на землю
Настроювання та експлуатація дугогасних реакторів
Заходи безпеки під час експлуатації дугогасних реакторів
Основні технічні характеристики дугогасних реакторів
Ємнісні струми замикання на землю
Трансформатори для увімкнення дугогасних реакторів
Про регулятори автоматичного настроювання компенсації струму замикання на землю

8 Схеми вмикання, сигналізації та контролю роботи дугогасних реакторів

8.1 Приєднання дугогасних реакторів до нейтралей трансформаторів, генераторів або синхронних компенсаторів здійснюється роз'єднувачами. Уземлення здійснюється через трансформатори струму.
Трансформатори 6 (10) кВ з приєднаними до їх нейтралей дугогасними реакторами приєднуються до шин підстанцій вимикачами. Захист трансформаторів, до нейтралей яких приєднано ДГР, здійснюється (згідно з ПУЗ) максимальним струмовим захистом з витримкою часу.
Застосування запобіжників у схемах живлення трансформаторів із дугогасними реакторами в нейтралі недопустиме.
Рекомендовані схеми вмикання дугогасних реакторів наведено на рисунку 1.
8.2 На двотрансформаторних підстанціях схеми вмикання дугогасних реакторів повинні передбачати можливість вмикання обох реакторів як до одного, так і до іншого трансформаторів (рисунок 1, г, д). Нейтралі трансформаторів повинні бути розділені роз'єднувачем.
8.3 Установлення дугогасних реакторів у розподільних пристроях виконується відповідно до ПУЗ та інструкцій заводів-виготовлювачів. Невикористані обмотки ненавантажених трансформаторів з дугогасними реакторами в нейтралі захищаються від можливих перенапруг обмежувачами перенапруг (ОПН) або вентильними розрядниками (РВП, РВО). Технічні характеристики обмежувачів перенапруг і вентильних розрядників наведено в додатку В (таблиці В.2, В.З).
Приєднання реакторів до нейтралей трансформаторів рекомендується виконувати сталеалюмінієвими проводами або шинами перерізом 50-70 мм2. Допускається виконувати приєднання кабелем без стальної бронестрічки.
8.4 Схеми сигналізації та контролю роботи дугогасних реакторів наведено на рисунку 2.
На підстанціях, що споруджуються або реконструюються, приводи роз'єднувачів, якими дугогасні реактори вмикаються до нейтралей трансформаторів,повинні виконуватися з електромагнітною блокіровкою, яка забороняє вимикання ДГР під навантаженням (рисунок 2, в).

СХЕМИ ВМИКАННЯ

схемы сигнализации

 

На діючих підстанціях, на яких приводи роз'єднувачів дугогасних реакторів виконано без електромагнітної блокіровки, допускається експлуатація реакторів без блокіровки. При цьому біля роз'єднувачів повинні бути встановлені дві паралельно з'єднані сигнальні лампи (на випадок пошкодження однієї з них), увімкнені в сигнальні обмотки дугогасних реакторів.
8.5 При компенсації ємнісного струму дугогасними реакторами зі ступінчастим регулюванням індуктивності сигнальні лампи для визначення замикання на землю вмикаються в сигнальну обмотку реактора (рисунок 2, г). В коло вторинної обмотки трансформатора струму ТА вмикаються реле струму КА і амперметр РА, що також контролюють струм замикання на землю (рисунок 2, б).
На базі реле струму КА виконується сигналізація замикання на землю, що фіксується на підстанції ( рисунок 2, д,е).
Для сигналізації замикання на землю замість трансформатора струму ТА можна використовувати реле напруги KV, що ввімкнуте в сигнальну обмотку реактора або в обмотку ЗUо трансформатора напруги TV (рисунок 2,а). Для більш точного вимірювання напруга зміщення нейтралі в обмотку 3Uo через розмикаючий контакт реле KV може бути ввімкнуто додатковий вольтметр PV з границями вимірювання 0-30 В. При цьому реле KV повинне мати уставку спрацювання ЗО В.
Для розширення можливості систематизації та аналізу роботи мереж з ізольованою та компенсованою нейтралями доцільно в схеми сигналізації та контролю роботи електричних мереж 6-10 кВ і дугогасних реакторів ввести пристрій автоматичного обліку замикань на землю по фазах, розроблений НІЦ «Донбасенерготехнологія».
8.6 При виконанні компенсації ємнісного струму дугогасними реакторами з плавним регулюванням індуктивності системи сигналізації та контролю роботи компенсуючих пристроїв доповнюються сигналізацією   про режим роботи ДГР (перекомпенсація чи недокомпенсація), а також сигналізацією про вичерпання діапазону регулювання, коли регулятор дугогасного реактора встановлюється в одне з крайніх положень і спрацьовує кінцевий вимикач (рисунок 2, д).
Черговий персонал повинен контролювати настроювання компенсації таким чином, щоб при вимкненні чи ввімкненні відхідної лінії з найбільшим ємнісним струмом діапазон регулювання дугогасного реактора був достатнім. Це практично завжди може бути виконано за наявності паралельно працюючих дугогасних реакторів з регуляторами зі ступінчастим (базового) і плавним (підстроювального) регулюванням індуктивності і здійснюється підбором відгалужень реактора зі ступінчастим регулюванням.
8.7 На рисунку 3 наведено електричну схему дистанційного та автоматичного Керування настроюванням компенсації плавнорегульованого дугогасного реактора. У компенсованих електричних мережах України для автоматичного настроювання компенсації використовуються авто-регулятори РАНК, АРК, УАРК, ЭРК та інші, короткі відомості про які наведено в додатку Г. 
< Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України   Ликвидация аварий и технологических нарушений режима на энергопредприятиях и в энергообъединениях >