Початок arrow Документація arrow Розподільні мережі arrow Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Кількісна оцінка технічного стану об\'єктів - Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Зміст статті
Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж
Загальні положення
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ
Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 0,38 кВ
Кількісна оцінка технічного стану об'єктів
Перелік характерних дефектів елементів ПЛ напругою 6—20 кВ
Перелік характерних дефектів елементів ТП напругою 6-20/0,38 кВ
Порядок ведення листків огляду і журналів дефектів
Бланки листків огляду і форми журналів дефектів
Форма зведеної відомості показників технічного стану
Облік і аналіз відключень у розподільних електричних мережах
Приклад визначення граничних значень коефіцієнта заміни
Принципи ймовірнісного розрахунку періодичності

7 Кількісна оцінка технічного стану об'єктів

Кількісна оцінка технічного стану об'єкта характеризує сумарну кількість його аварійних автоматичних і змушених відключень, яку можна чекати в наступному році.
Кількісна оцінка технічного стану об'єкта визначається за даними переліку дефектів його елементів, складеного станом на 31 грудня звітного року на підставі даних, що були зареєстровані в журналі дефектів об'єктів.
Кількісна оцінка технічного стану енергопостачальної компанії/організації визначається для кожного з об'єктів: однієї ПЛ напругою 6—20 кВ, однієї ТП напругою 6—20/0,38 кВ або однієї ПЛ напругою 0,38 кВ.
На підставі кількісної оцінки, отриманої для кожної ПЛ напругою 6—20 кВ, ТП напругою 6—20/0,38 кВ або ПЛ напругою 0,38 кВ, визначаються питомі і середні кількісні оцінки для всіх ПЛ напругою 6—20 кВ, ТП напругою 6—20/0,38 кВ або ПЛ напругою 0,38 кВ відповідно одного населеного пункту тощо.
Кількісні показники ймовірних відключень об'єкта на наступний рік можуть бути визначені за такими формулами:
для ПЛ:                                                                                         для ТП:
             (7.1)                           (7.4)
                (7.2)                             (7.5)
                (7.3)

де,— число ймовірних відключень j-го об'єкта, сукупності об'єктів (округляється до першого знака після коми),відкл/(об'єкт · рік);

,— питоме число ймовірних відключень j-й ПЛ, сукупності ПЛ (округляється до першого знака після коми),    відкл/(100 км · рік);
,— число ймовірних відключень j-го об'єкта від прояву одного i-го дефекту, відкл/(об'єкт · рік);
,— кількість проявів i- го дефекту на  j-му об'єкті, шт.;
т — кількість типів дефектів на j-му об'єкті, шт.;
к— кількість однотипних дефектів, шт.;
— довжина  j-ї ПЛ по трасі, км.
Значення ,наведено в графі 5 додатків А—В.
Приклад 1. Дати за формулами (6.1) і (6.2) кількісну оцінку технічного стану однієї ПЛ 10 кВ довжиною 23 км, на якій були виявлені дефекти, наведені в таблиці 7.1.
Таблиця 7.1

Найменування дефекту

 

Код
дефекту

Кількість дефектів
шт.

Значення

відн.од.

Наявність близько розташованих до проводів дерев

 

Т41

 

4

 

0,5

Просідання ґрунту

К12

1

0,2

Оголення арматури приставки

323

3

0,6

Значення кількісної оцінки для ПЛ 10 кВ
=4·0,5 + 1·0,2 + 3·0,6 = 4,0  відкл/(ПЛ·рік)
Значення питомої кількісної оцінки для ПЛ-10 кВ
 відкл/(100км ПЛ · рік)

Приклад 2. Дати за формулами (6.2) і (6.3) питомі і середню кількісні оцінки технічного стану п'яти ПЛ 10 кВ, характеристики яких наведено в таблиці 7.2.
Таблиця 7.2


Номер ПЛ 10 кВ

Диспетчерський номер ПЛ 10 кВ

 

Довжина ПЛ 10 кВ км

Значеня,
відкл/(ПЛ • рік)

1

28

4,5

2

36

3,7

3

22

2,9

4

48

5,1

5

25

1,8

Значення питомої кількісної оцінки для кожної ПЛ 10 кВ:
відкл/( 100км ПЛ · рік);
 відкл /( 100км ПЛ· рік);
  відкл/( 100 км ПЛ· рік);
 відкл/(100км ПЛ· рік);
 відкл/(100км ПЛ· рік).
Значення середньої кількісної оцінки для п'яти ПЛ 10 кВ
відкл /(100 км ПЛ • рік).
Значення середньої кількісної оцінки для п'яти ПЛ 10 кВ:
 відкл /(100 км ПЛ· рік).

Приклад 3. Дати за формулою (7.4) кількісну оцінку технічного стану однієї ТП 10/0,38 кВ, на якій були виявлені дефекти, представлені в таблиці 7.3.
Таблиця 7.3

 

Найменування дефекту

 

Код
дефекту

Кількість дефектів  шт.
'777/

Значення
 
відн.од.

Ослаблення бандажа

ДО22

2

1,0

Пошкодження замка

341

1

1,0

Відкол ізолятора роз'єднувача

 

У71

 

3

 

0,6

Значення кількісної оцінки для ТП 10/0,38 кВ
= 2·1,0 + 1·1,0 + 3·0,6 = 4,8   відкл/(ТП· рік).
Приклад 4. Дати за формулою (7.5) середню кількісну і оцінку технічного стану трьох ТП 10/0,38 кВ, характеристики яких наведено в таблиці 7.4.
Таблиця 7.4

 

Номер ТП-10/0,38 кВ

 

Диспетчерський номер ТП 10/0,38 кВ

Значення
відкл/(ТП . рік)

1

24

4,7

2

23

3,9

3

14

2,2

Значення   середньої   кількісної   оцінки  для   трьох ТП 10/0,38 кВ
   відкл /(ТП · рік). 
< Ликвидация ненормальных режимов в городской электросети   Монтаж ВЛ до 10 кВ >