Початок arrow Документація arrow Розподільні мережі arrow Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Форма зведеної відомості показників технічного стану - Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж

Зміст статті
Методичні вказівки з обліку та аналізу в енергосистемах технічного стану розподільних мереж
Загальні положення
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ
Комплексна якісна оцінка технічного стану ТП
Комплексна якісна оцінка технічного стану ПЛ напругою 0,38 кВ
Кількісна оцінка технічного стану об'єктів
Перелік характерних дефектів елементів ПЛ напругою 6—20 кВ
Перелік характерних дефектів елементів ТП напругою 6-20/0,38 кВ
Порядок ведення листків огляду і журналів дефектів
Бланки листків огляду і форми журналів дефектів
Форма зведеної відомості показників технічного стану
Облік і аналіз відключень у розподільних електричних мережах
Приклад визначення граничних значень коефіцієнта заміни
Принципи ймовірнісного розрахунку періодичності

    

 

 

 

  Додаток Е
до п.5.3 нормативного документа
«Методичні вказівки з обліку
та аналізу в енергосистемах технічного
стану розподільних електричних мереж
напругою 0,38—20 кВ з повітряними лініями
електропередачі» (обов'язковий)

Форма зведеної відомості показників технічного стану
розподільних електричних мереж
напругою 0,38—20 кВ
за станом на 31.12._____р.
Підрозділ енергопостачальної компанії/підприємства
______________________________________________________________________
Енергопостачальна компанія/підприємство
______________________________________________________________________

  1. Кількість дефектних елементів, що знаходяться в експлуатації за станом на 31 грудня звітного року

Найменування елемента

ПЛ 6 - 20 кВ і
ТП 6 - 20/0,38 кВ

ПЛ 0,38 кВ

1. Приставки дерев'яні*, шт.

 

 

2. Стояки дерев'яні**, шт.

 

 

3. Приставки залізобетонні, шт.

 

 

4. Опори залізобетонні, шт.

 

 

5. Ізолятори***, шт.

 

 

6. Провід неізольований****, провід • км

 

 

7. Трансформатори 1-го і 2-го габаритів з терміном служби понад 25 років, шт.

 

 

8. Автоматичні вимикачі 0,38 кВ, шт.

 

 

* У тому числі дефектні підставки цільностоякових дерев'яних опор.
** У тому числі дефектні стійки цільностоякових дерев'яних опор.
*** У тому числі ізолятори 6 - 20 кВ, які підлягають заміні на ізолятори ШФ10М, ШС10М, ШФ20.
**** У тому числі всі сталеві проводи, алюмінієві проводи перетином 35 мм2 і нижче на ПЛ 6—20 кВ, алюмінієві перетином 16 мм2 на магістралях
ПЛ 0,38 кВ.

 

2. Середня комплексна якісна оцінка технічного стану об'єктів

 

Найменування
об'єкта

 

Всього

Оцінка технічного стану об'єктів

Добрий

Задовільний

Незадовільний

Непридатний

ПЛ 6—20 кВ, км

 

 

 

 

 

ТП 6—20/0,38 кВ, шт.

 

 

 

 

 

ПЛ 0,38 кВ, км

 

 

 

 

  
< Ликвидация ненормальных режимов в городской электросети   Монтаж ВЛ до 10 кВ >