Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів - Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 7 до п.3.1. Методичних рекомендацій

Бланк експертної організації

 

З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Керівник експертної організації
_________________________
(Підпис) (Ініціали, прізвище)
_____  ____________200_р

                                                                                              М.П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

 

№ ____________________

щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і спроможності суб’єкта господарювання

його експлуатувати

Юридична адреса суб’єкта господарювання

ТОВ “Жовтень”
Україна, 01023 м.Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор  Яремчук О.В.

Адреса розміщення обладнання

(за необхідності)

м.Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від “_____”__________200_ р. №____________

 

 

Термін дії висновку встановлено до   _____________     
(дата)

 

м. Київ

 

1. Мета експертизи

Метою експертизи є оцінка відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а саме:

котлів газових опалювальних марки “Арізона” (Франція), зав. №№ 0186754, 0186755;

компресорів повітряних марки “Кайзер” (Німеччина), зав. №№ 465803, 465804;

…………………………………………………………………

та спроможності його експлуатувати суб’єктом господарювання (ТОВ “Жовтень”) або в Україні.

2. Перелік наданих на експертизу матеріалів

У розділі наводиться перелік документів, наданих на експертизу з зазначенням їх обсягу. При цьому слід орієнтуватися на Перелік документів, наведений у додатку 1. Сукупність документації повинна давати можливість виявлення небезпечних факторів, що можуть виникнути під час експлуатації об’єкта експертизи та таких, що не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

3. Характеристика об’єкту експертизи

У розділі наводиться загальна характеристика об’єкту експертизи (опис котлів газових, компресорів повітряних, а також ТОВ “Жовтень” з точки зору його  спроможності до експлуатації – в разі, коли котли і компресори будуть експлуатуватися безпосередньо на цьому підприємстві).

4. Характеристика виробництва

(за необхідності)

В розділі наводяться результати обстеження виробництва, на якому виготовляються котли та компресори з описом технологічних процесів, обов’язковим наведенням обсягів контролю якості (вхідного, в процесі виробництва, вихідного). Бажано взяти участь у випробуваннях на базі завода-виробника і навести результати випробувань та відповідність одержаних результатів вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилася експертиза

         У розділі наводиться відповідний перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки на відповідність яким проводилася експертиза.

6. Оцінка технічних рішень та результат обстеження виробництва

         У розділі робиться аналіз заходів щодо забезпечення відповідності котлів газових та компресорів повітряних та умов їх експлуатації ТОВ “Жовтень” вимогам нормативно-правових актів з охорони праці з урахуванням (за необхідності) результатів обстеження виробництва.

7. Зауваження та пропозиції

(за необхідності)

         Наводиться конкретний перелік невідповідностей чинним нормативно-правовим актам з охорони праці (із зазначенням розділів, пунктів тощо) та пропозиції  щодо їх усунення.

8. Висновок

       На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження обладнання та  ТОВ «Жовтень» встановлено, що обладнання підвищеної небезпеки, а саме:

  1. котли газові опалювальні марки “Арізона” (Німеччина), зав. №№ 0186754, 0186755;
  2. компресори повітряні марки “Кайзер” (Німеччина), зав. №№ 465803, 465804;
  3. ……………………………………………………………………….

відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а ТОВ “Жовтень” спроможне додержуватись цих вимог в процесі експлуатації зазначеного обладнання ( якщо ТОВ “Жовтень” безпосередньо його експлуатує) (або та може експлуатуватися в Україні).
або:
не відповідають вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, а ТОВ “Жовтень”  неспроможне додержуватись цих вимог в процесі експлуатації зазначеного обладнання (або та не може експлуатуватися в Україні).

Особливі умови: Наводяться обмеження, обумовлені факторами, що не дають змоги експлуатувати обладнання в певних умовах. Мотивація обмежень повинна бути викладена у розд. 6.

Експертизу виконав(ли) експерт(и) _______________________________
(прізвище, спеціалізація експерта /ів/, № посвідчення)
_____________________________________________________________

                                                               ____________________О.Опанасенко
 підпис
Штамп 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >