Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів - Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

Додаток 6 до п.2.3.  Методичних рекомендацій

ОРІЄНТОВНИЙ  ПЕРЕЛІК
документів, що надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці
та промислової безпеки

 • Перелік документів, що подаються (надсилаються) безпосередньо в експертну організацію.
  • Заявка на експертну оцінку (експертизу) випробувальної лабораторії (ВЛ).
  • Проект галузі діяльності ВЛ.
  • Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта господарської діяльності, до складу якого входить ВЛ.
  • Витяг із Статуту суб’єкту господарської діяльності з зазначенням видів діяльності, що відповідають видам діяльності, наведеним у проекті галузі діяльності ВЛ.
  • Положення про ВЛ (якщо ВЛ є підрозділом суб’єкту господарської діяльності).
  • Настанова з якості ВЛ (опис процедур системи якості здійснення випробувань), складана згідно з вимогами РМГ 20-97 “Рекомендации по разработке руководства по качеству лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики”.
  • Паспорт ВЛ, в якому наводиться інформація щодо наявності у ВЛ відповідного обладнання, атестованого (сертифікованого) персоналу, нормативної документації, що регламентує обсяги, порядок та методики проведення випробувань, технічного діагностування, технічного опосвідчення (огляду) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, складеного згідно з вимогами ПМГ 15-96 “Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики”.
  • Попередній дозвіл Держнаглядохоронпраці (копія).
 • Перелік документів, що надаються комісії, призначеній експертною організацією, при проведенні обстеження ВЛ у стаціонарних умовах.
  • Правова документація:
 • витяг із статуту підприємства;
 • Положення про ВЛ;
 • Паспорт ВЛ;
 • галузь діяльності;
 • ліцензії, дозволи.
  • Нормативна документація на об’єкти та методи випробувань:

Державні та міждержавні стандарти, нормативно-правові акти з охорони праці, документація, що регламентує технічні вимоги до продукції, яка випробується, та методи її випробувань і вимірювань згідно з галуззю діяльності лабораторії.

  • Документація на систему забезпечення якості:

Настанова з якості випробувальної лабораторії. (Розробляється та оформлюється згідно з РМГ 20-97).

  • Документація на засоби випробувань:

Реєстраційні документи на обладнання (журнал, картки, листи та ін.), що містять такі відомості:

 • назва та види обладнання;
 • підприємство виробник, тип (марка), заводський та інвентарний номер;
 • дата виготовлення, отримання та введення до експлуатації обладнання;
 • стан на час закупівлі (нове, те що було у вжитку, після ремонту та ін.);
 • дані щодо несправності, ремонтів, технічного обслуговування;
 • дані щодо атестації та повірки;
 • документи з експлуатації та технічного обслуговування випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;
 • паспорт на кожну одиницю випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки;
 • графіки атестації вимірювального обладнання та повірок засобів вимірювальної техніки.
  • Документація щодо персоналу лабораторії:
 • особові справи співробітників лабораторії;
 • посадові інструкції;
 • кваліфікаційні посвідчення (сертифікати) співробітників лабораторії (фахові та з охорони праці);
  • Документація на порядок проведення випробувань та реєстрації даних:
 • програми та методики проведення випробувань;
 • документи, що містять порядок розрахунків та розрахункові дані;
 • робочі журнали, що містять результати випробувань та вимірювань;
 • протоколи випробувань;
 • звіти щодо проведених випробувань;
 • інструкції з охорони праці.
  • Документація щодо підтримання умов у приміщеннях:
 • інструкції із забезпечення належного порядку у випробувальних приміщеннях;
 • журнал контролю стану навколишнього середовища у приміщеннях;
 • експлуатаційна документація на обладнання, що контролює та (або) підтримує необхідні умови навколишнього середовища в приміщеннях.
  • Документація щодо архіву

Інструкція щодо порядку ведення архіву даних випробувань та вимірювань, робочих журналів, розрахункових даних, протоколів, звітів, супровідних документів до об’єктів випробувань тощо. 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >