Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки - Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

Додаток 4 до п.2.3. Методичних рекомендацій

 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
документів, що надаються в експертну організацію для підтвердження відповідності об'єкта підвищеної небезпеки (ОПН) вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і спроможності суб'єкта господарювання забезпечити додержання вимог законодавства під час його експлуатації.

1. Свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.
2. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
3. Відомості про структуру суб’єкта господарської діяльності (перелік служб і посадових осіб та списки працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки).

  • Документи, що підтверджують проведення ідентифікації ОПН.
  • Декларація безпеки ОПН та висновок експертизи декларації безпеки.
  •  План локалізації і ліквідації аварій (ПЛАС) на ОПН та висновок експертизи ПЛАС.
  • Свідоцтво про державну реєстрацію ОПН.
  •  Акт приймання ОПН в експлуатацію.
  • Перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатуються на ОПН. Дозвіл Держнаглядохоронпраці на їх експлуатацію або, за його відсутності, наступні документи:

- перелік нормативних документів, що регламентують безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки.

- документи, що підтверджують навченість керівників, ІТР та працівників з питань охорони праці, безпечної експлуатації обладнання підвищеної небезпеки.

- експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення, розрахунки).

- висновок експертного обстеження (технічного діагностування) – щодо обладнання, яке вже було в експлуатації, або не було введено в експлуатацію протягом року з дати виготовлення.

- сертифікати УкрСЕПРО (за наявності), протоколи сертифікаційних випробувань.

- технічні умови на виготовлення, узгоджені та затверджені в установленому порядку – для вітчизняного обладнання.

- для обладнання, що експлуатується у вибухонебезпечному середовищі – сертифікат вибухозахищеності.

  •  Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються на ОПН. Дозвіл Держнаглядохоронпраці на їх проведення або, за його відсутності, наступні документи:

- інформація про наявність та стан обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт (висновки експертного обстеження, протоколи вимірів опору заземлювачів, опору ізоляції).

- документи, що підтверджують навченість керівників, фахівців та працівників з питань охорони праці, а також по професіям, які пов’язані з підвищеною небезпекою.

- перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту, акти та протоколи їх випробувань.

- експлуатаційні документи на обладнання підвищеної небезпеки, що використовується для проведення робіт підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція з експлуатації, складальні креслення). Документи, що підтверджують організацію нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання підвищеної небезпеки.

11 . Нормативно-правові акти з охорони праці, затверджені на підприємстві:
- Положення про службу охорони праці ;
- Положення про навчання з питань охорони праці;

  • інструкції з питань безпечного ведення робіт.

12. Документи, що підтверджують планування охорони праці (розробка, впровадження і підтримка в робочому стані процедури ідентифікації небезпек для здоров'я і безпеки персоналу і визначення ризиків, які з ними пов'язані, їх оцінки, ранжування з визначенням найбільш істотних  і неприйнятних, регулювання, контролю та мінімізації).

  • 13. Перелік, паспорти будівель та споруд (акти, висновки експертизи щодо результатів періодичних та експертних обстежень технічного стану будівель та споруд).


 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >