Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці - Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

Додаток 3  до п. 2.3. Методичних рекомендацій

Орієнтовний перелік 
документів, що надаються в експертну організацію для підтвердження спроможності субєкта господарювання проводити навчання  з питань охорони праці

 

  • Копію статуту підприємства.
  • Копії реєстраційних документів суб’єкта підприємницької діяльності: свідоцтво про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності, довідка про включення до державного реєстру підприємств та установ.
  • Положення про навчальний підрозділ.
  • Копії посвідчень  про перевірку  знань з питань охорони праці керівника та працівників навчального закладу.
  • Копії навчальних планів і програм, екзаменаційних білетів, за якими здійснюється навчання і перевірка знань з питань охорони праці та спеціальних правил безпеки посадових осіб і спеціалістів.

7.Копії навчальних планів і програм, екзаменаційних білетів, за    якими здійснюється підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються  до виконання  робіт підвищеної  небезпеки*.

  • Матеріальне та наочне забезпечення навчання: навчальні класи, обладнання, посібники, плакати, відеофільми, комп’ютерні програми,  макети, тощо.
  • Копії наказів про склад постійно діючих комісій з перевірки знань з питань охорони праці та спеціальних правил безпеки.

10.Копії наказів про склад кваліфікаційної комісії  з перевірки знань слухачів, які отримують професії з обслуговування об’єктів підвищеної небезпеки*.
11.Робочі місця, навчально-виробничі ділянки, навчально-виробничі майстерні, дільниці, будівельні об’єкти, полігони, тощо  для проходження виробничого навчання чи виробничої практики*.

*Примітка: Пункти 7,10,11 застосовуються під час експертного обстеження навчальних закладів для організації навчання з питань охорони праці під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання  робіт підвищеної небезпеки. 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >