Початок arrow Документація arrow Безопасность arrow Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин - Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці

Зміст статті
Розроблення висновків експертизи для видачі дозволів Держкомітетом з нагляду за охороною праці
Орієнтовний перелік документів, що надаються для підтвердження відповідності машин, механізмів
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Підтвердження відповідності ОПН вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки
Підтвердження спроможності суб’єкта господарської діяльності забезпечити безпечне виконання вибухових робіт
Підтвердження спроможності виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин, механізмів
Експертиза щодо відповідності обладнання підвищеної небезпеки вимогам нормативно-правових актів
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання проводити навчання з питань охорони праці
Експертиза щодо спроможності суб’єкта господарювання експлуатувати об’єкт підвищеної небезпеки
Експертиза щодо спроможності суб’єкта виконувати огляд, випробування та експертне обстеження машин
Додаток 12, 13, 14 ,15

 

 

 

 

Додаток 11 до п. 3.1. Методичних рекомендацій

 

Бланк експертної організації

 

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник експертної організації
________  ___________________
(підпис)     (ініціали, прізвище)
____   ___________ 200__р.
М.П.

 

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ

______________________

щодо спроможності суб’єкта господарювання (його випробувальної лабораторії – ВЛ) виконувати огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки з додержанням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки

 

Юридична адреса суб’єкта господарювання
ТОВ „Жовтень”
Україна, 01023, м. Київ, вул. Жилянська, 26
тел. 485-12-21
директор Яремчик О.В.

КВЕД  _______________

Адреса виробничої бази
м. Фастів, Київська обл.,
вул. Ч.Шлях, 3

Висновок експертизи розроблено згідно з договором від „___”_______200__р. № _____

 

Термін дії висновку встановлено до ____________________
(дата)

м. Київ


 • Мета експертизи

           Метою експертизи є оцінка спроможності ВЛ ТОВ “Жовтень” додержуватись вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі проведення огляду, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

 • Перелік наданих на експертизу матеріалів

У розділі наводиться перелік документів, наданих на експертизу. При цьому потрібно орієнтуватися на Перелік документів згідно додатку 12. Додатково надаються :
- акт експертизи організаційно-технічних документів ВЛ, виданий експертною організацією „___”_______200__р. № _______;

  • звіт про проведення обстеження ВЛ в стаціонарних умовах, виданий комісією, призначеною експертною організацією,  „___”_______200__р. № ________;
  • запити експертної організації, інформація ВЛ про проведені коригуючі дії тощо.
 •  Характеристика об’єкту експертизи

У розділі наводиться загальна характеристика ВЛ ТОВ “Жовтень”, заявлена галузь діяльності ВЛ, матеріали інспекційного контролю ( в разі його проведення) тощо.

 • Перелік нормативно-правових актів, на відповідність яким проводилась експертиза
 • У розділі наводиться відповідний перелік нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
  Зокрема, експертиза має проводитися на відповідність ВЛ вимогам ДСТУ ISO/IEC 17025-2001 “Загальні вимоги до компетентності  випробувальних та калібрувальних лабораторій”, ДСТУ ЕN 45002-98 “Загальні вимоги до атестації випробувальних лабораторій”, ПМГ 15-96 “Требования к компетентности лабораторий неразрушающего контроля и технической диагностики”, РМГ 20-97 “Рекомендации по разработке руководства по качеству лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики”.
 • Оцінка наданих на експертизу документів та результат обстеження об’єкта експертизи

У розділі робиться аналіз відомостей, одержаних при розгляді поданої документації та  результатів обстеження ВЛ ТОВ “Жовтень” у стаціонарних умовах щодо  достатності здійснених заходів для безпечного виконання заявлених видів робіт.

 • Зауваження та пропозиції

(за необхідністю)
У розділі наводиться конкретний перелік невідповідностей, що не дозволяє ВЛ здійснювати заявлені у галузі діяльності роботи (із зазначенням розділів, пунктів тощо нормативно-правових актів).

 • Висновок

На підставі вивчення наданих на експертизу матеріалів і проведеного обстеження ВЛ ТОВ “Жовтень” встановлено, що вона спроможна забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки в процесі проведення заявлених видів робіт підвищеної небезпеки, а саме: огляду, випробувань та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (наводиться конкретний перелік видів та об’єктів робіт).
або:
не може забезпечити додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки при виконанні заявлених видів робіт до усунення зауважень експертизи (розд. 6)

 

 

Експертизу виконав(ли) експерт(и) __________________________________
                                                                                                            (прізвище, спеціалізація експерта(ів), № посвідчення)
____________________________________________________________________________________________________

                                             __________________  О.Опанасенко
                                                                                 (підпис)

Штамп 
< Разъяснение по определению физиологических показателей при проведении аттестации рабочих мест   Система управления охраной труда Славянской ТЭС >