Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Типова робоча інструкція контролера енергонагляду І групи кваліфікації

Типова робоча інструкція контролера енергонагляду І групи кваліфікації

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Ця інструкція визначає завдання та обов”язки, права, відповідальність і вимоги до знань контролера енергонагляду І-ої групи кваліфікації, який працює на лінії і обслуговує побутових споживачів на закріпленій за ним теріторії.
  • Контролер призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови правління за поданням начальника РЕМ.
  • На посаду контролера приймаються особи, які досягли віку 18 років та мають середню або середню спеціальну електротехнічну освіту.
  • Контролер підпорядкований безпосередньо начальнику абонентської групи РЕМ, функціонально – інженеру абонентської групи РЕМ, а потім функціонально техніку абонентської групи РЕМ.
  • Контролер проходить в комісії структурного підрозділу перевірку знань з ОП - 1 раз на рік, з ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН і виробничих інструкції – 1 раз на 3 роки.
  • В своїй роботі контролер керується:
 • Правилами користування електричною енергією для населення, далі ПКЕЕН;
 • Правилами користування електричною енергією;
 • Законом України ”Про охорону праці”;
 • Правилами безпечної експлуатації установок споживачів;
 • Правилами пожежної безпеки;
 • Правилами улаштування електроустановок;
 • наказами, розпорядженнями, вказівками керівництва ВАТ ”обленерго”, які відносяться до його діяльності;
 • іншими директивними документами, нормативними актами, які відносяться до його діяльності;
 • даною інструкціею.

1.7. Допускається до роботи після проходження медичного огляду, навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

 • ВИРОБНИЧИ ФУНКЦІЇ ТА ОБОВ`ЯЗКИ
  • Обслуговувати відповідно з планами робіт певну кількість побутових споживачів, закріплених за ним, укладає з ними Договори.
  • Здійснює постійний контроль за станом обліку електричної енергії, правильності фазування, цілістності пломб РЕМ та пломб Державного повірника, своєчасною сплатою абонентами за спожиту електричну енергію.
  • Отримувати від безпосереднього керівництва щоденні планові завдання, з занесенням їх в „Журнал змінних завданнь”, та звітувати про їх виконання з підтвердженими підписами споживачів. У разі невиконання завдання у повному обсязі, надавати письмові пояснення, щодо причин його невиконання.
  • Виписувати споживачам попередження про відключення у разі наявності у них заборгованості за електричну енергію.
  • Видавати споживачам рахунки на оплату спожитої ними електричної енергії.
  • Виявляти відхилення від попереднього споживання електроенергії по окремих споживачах на закріпленій за ним дільниці, доповідати про це безпосередньо начальнику абонентської групи.
  • Виконуючи виробничі завдання, мати з собою службове посвідчення та посвідчення про перевірку знань з техніки безпеки, а також всі необхідні для роботи прилади і бланки.
  • До початку огляду електроустановки споживача повинен відрекомендуватися, пред”явити службове посвідчення, доповісти споживачу мету свого приходу. Незалежно від поведінки споживачів, вести себе вічливо, спокійно, не допускаючи некоректності чи образи споживача словами чи поведінкою.
  • У разі відвідування споживача під час планового обходу оглядає лічильник: перевіряє цілісність пломб на ньому, скла і корпусу, правільність кріплення кожуха і дротів, що виходять з блоку контактних затискачів, правільність обертання диску, номер і тип лічильника, правільність механічного кріплення лічильника. Здійснює перевірку відповідності показників лічильника та кількості значущих цифр лічильника записам, вказаних в рахунках або в абонентській книжці. Записує показники лічильника в бланк завдання, показники фіксує підписом споживача. Видає рахунки на сплату за спожиту електроенергію, фіксує факт вручення рахунку підписом споживача. На рахунку або абонентській книжці, ставить покази лічильника, дату контролю, своє прізвище та підпис.
  • Перевіряти відповідність прийнятих до розрахунку з споживачами тарифів.
  • Забезпечувати повноту і своєчасність оплати спожитої споживачами електроенергії.
  • Проводити технічне обстеження внутрішніх електричних мереж споживача.
  • Вести роз’яснювальну роботу серед споживачів з питань економного використання електроенергії і профілактики електротравматизму.
  • Дбати про особисту безпеку і здоров'я, а також про безпеку і здоров'я
   оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час пе­ребування на території компанії.
  • Знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці,
   правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
  • Проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.
  • Дотримуватися зобов'язань щодо охорони праці, передбачених колек­тивним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
  • Особисто вживати заходи щодо усунення будь якої виробничої ситуа­ції, що створює загрозу для їхнього життя або здоров'я, чи людям, які
   їх оточують.
  • Повідомляти своє безпосереднє керівництво або інші посадові особи
   про всі помічені порушення, а також про небезпечні для людей неспра­вності електроустановок та машин, механізмів, пристроїв, інструменту
   та засобів захисту, що застосовуються під час виконання робіт, якщо
   він не може сам вжити заходів по їх усунені.
  • Повідомляти спеціалістів з охорони праці про виробничу ситуацію, не­безпечну для його життя чи здоров'я або людей, які його оточують і
   навколишнього природного середовища.
  • Своєчасно проходити навчання та інструктажі, атестації і переатестації з питань охорони праці, пожежної безпеки і технології робіт.
 • ПРАВА

Контролер, згідно з розподілом обов'язків має право:

  • Безперешкодного доступу до приладів обліку встановлених у побутових споживачів.
  • Вести роботу з споживачами від імені РЕМ з питань оплати за спожиту електроенергію, укладання договорів і виконання ними зобов’язань, викладених у договорі.
  • Вносити пропозиції з проведення рейдів для виявлення крадіжок електричної енергії побутовими споживачами.
  • Пред’являти обґрунтовані вимоги по створенню необхідних умов праці.
  • Вносити пропозиції щодо покращення енергозбутової роботи.
  • Звертатися до керівництва РЕМ за допомогою в роботі, роз'ясненнями щодо проведення розрахунків з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Звертатися до керівництва РЕМ за допомогою щодо вирішення соціальних питань.
 • ПОВИНЕН ЗНАТИ
  • Дійсну робочу інструкцію;
  • Накази, розпорядження, вказівки ВАТ ”обленерго”, які стосуються безпосередньо роботи контролера та роботи з побутовими споживачами;
  • Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН);
  • Постанови НКРЕ стосовно тарифів на електроенергію для населення;
  • Порядок застосування тарифів та надання пільг і субсидій для побутових споживачів;
  • Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
  • Правила улаштування електроустановок;
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку;
  • Статті Закону України „Про електроенергетику”, „Про охорону праці”;
  • Інструкції з охорони праці;
  • Загально – об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки;
  • Інші нормативні акти з охорони праці;
  • Інструкцію по наданню першої допомоги.
 • КВАЛИФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Контролер повинен:

  • Мати середню або середню спеціальну електротехнічну освіту.
  • Пройти технічне навчання в РЕМ.
  • Пройти стажування у контролера ІІІ групи кваліфікації, який має стаж роботи на цій посаді понад 1 рік.
  • Мати ІІ групу з електробезпеки.
  • Контролер проходить в комісії РЕМ перевірку знань з ОП – 1 раз на рік, ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН, виробничих інструкції - 1 раз на 3 роки.
 • ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Контролер під час виконання своїх обов’язків взаємодіє:
6.1. З побутовими споживачами у відповідності до ПКЕЕН та цієї робочої інструкції.
6.2. З начальником абонентської групи РЕМ з усіх виробничих питань, як безпосередньо йому підпорядкований.
6.2. З інженером (техніком) абонентської групи РЕМ:
- отримує та здає змінні завдання;
- отримує та здає всі необхідні бланки;
- надає пояснювальні записки, щодо невиконання поставлених завдань;
- надає інформацію про недоліки в роботі приладів обліку у побутових споживачів.

 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Контролер згідно з діючим законодавством несе відповідальність за:

  • Невиконання покладених обов’язків та за неправильне використання наданих йому прав.
  • Спричинення своїми діями чи бездіяльністю матеріальних збитків підприємству.
  • Достовірність даних для внесення змін до електронних баз даних РЕМ.
  • Несвоєчасне щомісячне надходження коштів від споживачів на закріпленій за ним дільниці.
  • Відповідність застосованого тарифу до конкретного споживача на закріпленій за ним дільниці.
  • Безоплатний відпуск електроенергії споживачам та неприйняття заходів по відключенню побутових споживачів-боржників у відповідності до ПКЕЕН. По кожному побутовому споживачу-боржнику з боргом понад 3 місяці і не відключеному від електромережі на лічильнику чи опорі контролер повинен мати об”єктивну причину невиконання відключення.
  • Неякісне заповнення бланків Актів про порушення ПКЕЕН, актів збереження пломб та іншіх.
  • Огляд під час планового обходу розрахункових лічильників шляхом перевірки неушкодженності пломб, скла і корпусу, правільності кріплення лічильника на три точки і проводів, які виходять з блоку контактних затискачів.
  • Відповідність показників лічильника під час контрольного зняття записам в рахунках або абонентській книжці.
  • Наявність на дільніці, яку він обслуговує, точок споживання електроенергії, на які не подані документи на відкриття особового рахунку та не заведена розрахункова документація.
  • Невиконання доведеного нормативу втрат електроенергії і заходів щодо зниження їх комерційної складової.
  • Неякісне і несвоєчасне складання і надання звітів по виконаним роботам.
  • Наявність під час роботи на лінії посвідчень, випробуваного монтерського інструменту, приладів, а також всіх необхідних бланків.
  • Некоректне і грубе відношення до споживачів.
  • Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку ВАТ ”обленерго”.
  • Перевищення прав, зловживання службовим становищем, виконання в робочий час робіт не передбачених цією інструкцією.
  • Несвоєчасне та якісне виконання завдань та доручень начальника абонентської групи, інженера абонентської групи, техніка абонентської групи.
  • За достовірність наданої інформації.
  • Збереження матеріальних цінностей компанії.
  • Дотримання трудової та виробничної дисципліни.
  • За порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.
 
< Технологическая карта обследования точки расчетного учета рейдовой бригадой у бытового потребителя   Типова робоча інструкція контролера енергонагляду ІІ групи кваліфікації >