Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Робоча інструкція контролера з контролю та обліку II групи кваліфікації

Робоча інструкція контролера з контролю та обліку II групи кваліфікації

Робоча інструкція C-I-14-2
КОНТРОЛЕРА з контролю та обліку II ГРУПИ КВАЛІФІКАЦІЇ
(по обслуговуванню побутових споживачів на лінії)

 • Завдання та обов'язки

Дана інструкція визначає завдання та обов’язки, права, відповідальність і вимоги до знань контролера енергонагляду II групи кваліфікації, який працює на лінії і обслуговує побутових споживачів, закріплених за ним відповідно до розпорядження по РВЕ.
Контролер II групи кваліфікації:

  • Щоденно отримує від бригадира планові завдання для проведення обстежень побутових споживачів та здає виконані завдання за попередній робочий день.

1.2. Виконує обстеження нормованої кількості побутових споживачів, закріплених за ним на певній території, у відповідності з затвердженими графіками.
1.3. Укладає з ними договори про користування електричною енергією. В разі відмови від укладання договору проводить роз'яснення вимог про укладання договору згідно діючих нормативних та законодавчих документів. Про відмову від укладання договору проводить відмітку в маршрутній відомості, пропонує споживачеві надати письмову відмову з викладенням причин відмови.

  • Виконуючи виробничі завдання має з собою службове посвідчення, яке обов’язково пред’являє споживачеві. До початку огляду повинен відрекомендуватись, вказати мету свого відвідування. Незалежно від поведінки споживача вести себе ввічливо, спокійно, не припускаючи некоректності чи образи споживача словами, чи поведінкою.
  • При відвідуванні споживачів під час планового обстеження проводить огляд лічильника та вводів:

- перевіряє цілісність пломб, скла і корпусу, відсутність щілин між склом і кожухом, цілісність ізоляції дротів, що підходять до лічильника і виходять з блоку контактних затискачів, наявність і цілісність клемної кришки;

 • правильність обертання диска лічильника;
 • відповідність паспортних даних лічильника вказаним в маршрутній відомості;
 • відповідність монтажу ввідного кабелю умовам ПУЕ, відсутність пошкоджень його ізоляції, наявність скруток, підключень до приладу обліку, безоблікового споживання.

В разі недопущення споживачем до приладу обліку проводить запис про це в маршрутній відомості. В подальшому проводить роботу в відповідності до вимог ПКЕЕН п.30.
Виявлені при огляді порушення та невідповідності, а також недопущення до приладу обліку, повинні бути відображені в службовій записці на ім’я начальника абонентської служби на другий день при здачі виконаних завдань бригадирові.

  • Здійснює перевірку відповідності показників встановленого у споживача лічильника та кількості значущих цифр на ньому записам в розрахункових квитанціях, які виписані споживачем, або в рахунках, які виписуються в РВЕ. В разі виявлення невідповідностей інформує про це споживача під підпис, відображає в маршрутній відомості, складає службову записку як в п.1.5.
  • Записує в маршрутну відомість показання лічильника, вказує дату, показання фіксуються підписом побутового споживача. Вручає споживачеві рахунок на оплату, на вимогу споживача дає необхідні пояснення про нарахування вказаної в рахунку суми. В разі недопущення споживачем до приладу обліку для зняття показань
  • Заповнює картку побутового споживача, розписується в ній.
  • Перевіряє оригінали документів про право на пільги, а саме: посвідчення, паспорт (звертає увагу на реєстрацію по місту постійного проживання, П.І.П), довідку про склад сім’ї, або інші документи, які підтверджують склад сім’ї, звертає увагу на наявність неповнолітніх дітей, термін досягнення ними повноліття. Записує дані про перевірку пільг в маршрутну відомість під підпис споживача з обв’язковим записом дати перевірки.

В разі виявлення невідповідностей, виниклих при перевірці пільг, проводить запис в маршрутній відомості, інформує про це споживача під підпис, готує службову записку як в п.1.5.
1.10. Виявляє споживачів, які проводять оплату за пільговим тарифом, але право на пільги не зареєстрували в РВЕ. В цьому випадку роз’яснює споживачу порядок оформлення пільг згідно ПКЕЕН, надає інформацію про необхідні документи для реєстрації, вручає повідомлення про виниклу за рахунок невірної сплати заборгованість. Готує службову як в п.1.5.
1.11.Контролює споживання електроенергії у споживачів, яким нараховується субсидія, в частині відповідності субсидії і фактичного споживання та сплати обов’язкової частки субсидії. В разі відсутності сплати інформує споживача про можливість зняття субсидії відділом субсидій. Надає споживачеві роз’яснення про порядок надання субсидій, про нараховану суму субсидії, вказану в рахунку.
1.12. Контролює відповідність нарахувань за використану електроенергію фактично встановленій у споживачів потужності струмоприймачів. В разі виявлення невідповідності проводить детальне обстеження електроустаткування, електропроводки, в разі підозри про розкрадання електроенергії готує службову записку як в п.1.5.
1.13.Вручає споживачам повідомлення про відключення за заборгованість по сплаті за використану ними електроенергію з обов’язковим підписом споживачів про вручення. В разі відмови споживача прийняти повідомлення складає акт про відмову, проставляє відмітку про це в маршрутній відомості, готує службову записку як в п.1.5.
1.14.Проводить роботу із споживачами-боржниками, забезпечує повноту і своєчасність оплати за використану електричну енергію кожним споживачем на закріпленій ділянці.
1.15. Виявляє на закріпленій ділянці споживачів, на яких відкриті особові рахунки як на побутових, але вони займаються підприємницькою діяльністю, або в їх приміщеннях розташовані офіси, магазини, майстерні, тощо, складає про це службову записку як в п.1.5.
1.16. Виявляє на закріпленій ділянці споживачів, на яких не відкриті особові рахунки, з якими не укладені договори про користування електроенергією, але вони користуються електроенергією. Готує службову записку як. в п.1.5.
1.17. Надає пояснення споживачам з питань Правил користування електричною енергією населенням, економного використання електроенергії і профілактики електротравматизму, безпечної експлуатації побутових електроприладів, збереження лічильників, пломб на них, відповідальності за порушення ПКЕЕН.
1.18. Приймає участь в рейдових перевірках по виявленню крадіжок в складі бригади. Складає акти про виявлені при рейдах порушень.
1.19. Приймає участь у складі бригади підчас проведення відключень споживачів за заборгованість, за порушення ПКЕЕН.
1.20. За письмовим завданням проводить перевірку вірності фазування однофазних приладів обліку у побутових споживачів (після проведення навчання, перевірки знань, наявності III гр. по ЕБ)

1.21. Щоденно готує бригадиру:

 • інформацію про наслідки перевірок побутових споживачів, які допустили помилки в розрахунках за спожиту електроенергію та тих, які мають значні відхилення по споживанню електроенергії порівняно з минулим періодом в бік зменшення чи збільшення;
 • службову записку у разі виявлення у споживача підозри відносно неправильної роботи лічильника чи інших несправностей чи невідповідностей в колах обліку електроенергії;

- службову записку про вкрадені лічильники;
- інформацію для оформлення документів на примусове стягнення заборгованості через суд;

 • службову записку, передбачену пп. 1.5., 1.6., 1.9., 1.10., 1.12.; 1.13, 1.15, 1.16.;
 • службову записку про самовільне підключення побутовими споживачами, які були відключені за заборгованість або за порушення ПКЕЕН;
 • список споживачів, які відмовились від укладання договорів, причини,
 • пояснювальну записку про причини невиконання завдання з підтверджуючими документами.

1.22. Доповідає негайно керівництву РВЕ про кожний нещасний випадок, який стався з ним чи з іншим працівником РВЕ, а також про нещасні випадки в побуті.

  • Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

II Права
Контролер енергозбуту II групи кваліфікації має право:

  • Безперешкодного доступу до приладів обліку, встановлених у побутових споживачів, у супроводі споживача для проведення обстежень та записів показань.
  • Вести роботу із споживачами з питань виконання ними ПКЕЕН, розрахунків і оплати за використану електроенергію, укладання договорів і виконання ними домовлених договором, ПКЕЕН, чинним законодавством зобов'язань.
  • Перевіряти у побутових споживачів документи: про право на пільги, про право власності на приміщення при укладанні договорів, про сплату при перевірці вірності оплати, необхідну технічну документацію на користування електроенергією відповідно до вимог ПКЕЕ розділ 2 і 3.
  • Надавати пропозиції з проведення рейдів для виявлення крадіжок електроенергії побутовими споживачами.
  • Складати безпосередньо у споживача в складі бригади Акти про виявлені порушення у випадках порушення споживачем ПКЕЕН.
  • Проводити в складі бригади перевірку фазування однофазних приладів обліку у побутових споживачів, відключення едектрообладнання у побутових споживачів за заборгованість та порушення ПКЕЕН в складі бригади.
  • Отримувати від відповідних працівників РВЕ необхідну інформацію та консультацію по виниклих питаннях при роботі із побутовими споживачами.
  • Вносити пропозиції щодо покращення окремих сторін збутової роботи.
  • Контролеру категорично забороняється:
 • виконувати на протязі робочого дня будь-які електромонтажні роботи в електроустановках споживачів чи РВЕ без відповідного оформлення в РВЕ;
 • отримувати від споживачів гроші для оплати за електроенергію і проводити із споживачами будь-які інші грошові операції.
 • надавати будь-яку інформацію в письмовому та усному вигляді о побутових споживачах стороннім особам, а також організаціям;
 • надавати будь-яку інформацію в письмовому та усному вигляді про діяльність компанії стороннім особам та організаціям, за виключенням роз’яснень, викладених в цієї інструкції;
 • проводити обстеження побутових споживачів, виконання інших видів робіт не на закріпленій ділянці, за виключенням тих робіт, на які надається письмове розпорядження начальника абонентської служби (замість відсутнього працівника, виробнича необхідність та інше);
 • порушувати графіки контрольних обстежень побутових споживачів без поважної причини (захворювання, відпустка, вихідні та святкові дні, форс-мажорні обставини).

III Відповідальність

Контролер енергозбуту несе відповідальність за:

  • Порушення графіку контрольних обстежень побутових споживачів без поважних причин, невиконання щоденних завдань (захворювання, форс-мажорні обставини).
  • Достовірність всіх даних для внесення змін в базу програми АСРПП, які формуються контролером при контрольних обстеженнях побутових споживачів та виконанні інших видів робіт, передбачених цією інструкцією.
  • Неякісне та несвоєчасне виконання всіх робіт, передбачених цією інструкцією.
  • Своєчасне та повне щомісячне надходження коштів від споживачів по виписаних в РВЕ рахунках або сплачених споживачами квитанціях на підставі знятих показників лічильників, та на підставі розрахунків по актах виявлених крадіжок електроенергії.
  • Вірність застосованого тарифу та надання пільги до конкретного споживача на закріпленій зоні обслуговування, розрахунків по наданих субсидіях.
  • Безоплатний відпуск електроенергії споживачам та неприйняття заходів, передбачених цією інструкцією, по відключенню побутових споживачів-боржників та порушників ПКЕЕН, або які самостійно підключились після їх відключення. По кожному побутовому споживачу-боржнику з боргом понад 3 місяці і не відключеному від електромережі на лічильнику чи опорі контролер повинен мати об'єктивну причину не відключення.
  • Щомісячний аналіз кількості спожитої електроенергії по кожній розрахунковій точці споживачів шляхом співставлення фактичної величини з середньомісячним споживанням, відповідності споживання приєднаній потужності струмоприймачів, які є у споживача, та вияснення причини зниження споживання.
  • Невиявлення під час планових обходів на розрахункових лічильниках пошкоджених пломб, скла і корпусу, наявності щілин між склом та кожухом, невірності кріплення лічильника на три точки і проводів, які виходять з блоку контактних затискачів, фазування лічильників, тощо.
  • Відповідність показів лічильника під час контрольного зняття записам в рахунку. Відсутність позаоблікового споживання електроенергії.
  • Наявність на дільниці, яку він обслуговує, точок споживання електроенергії, на які не оформлені документи на відкриття особового рахунку, не укладений договір.
  • Несвоєчасне повідомлення про використання побутовими споживачами електроенергії на потреби підприємницької діяльності, офісів, магазинів, майстерень та інше.
  • Необгрунтовану відсутність показників приладів обліку при контрольних обстеженнях побутових споживачів на закріпленій ділянці або при виконанні робіт за розпорядженням начальника АС на іншої дільниці.
  • Несвоєчасне припинення пільг у вибулих, померлих побутових споживачів, або відсутність корегування норми споживання по пільгах з причини досягнення повноліття у членів сім’ї пільговика.
  • Неякісне і несвоєчасне складання і надання бригадиру щоденних звітів.
  • Наявність під час роботи на лінії посвідчень, а також необхідних для роботи бланків, повідомлень, приписів та ін.
  • Некоректне і грубе відношення до споживачів.
  • Спричинення діями чи бездіяльністю матеріальних збитків компанії.
  • Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.
  • Перевищення прав, зловживання службовим становищем, виконання в робочий час робіт не передбачених цією інструкцією.

IV Повинен знати
У своїй роботі контролер керується:
4.1. Даною інструкцією; наказами, вказівками АК “______обленерго; наказами, вказівками безпосереднього керівництва, якщо це не суперечить даної інструкції.

  • Правилами користування електричною енергією (п.п.2,3 пост. № 928 КМУ), Правилами користування електричною енергією для населення (пост. № 1357 КМУ).
  • Постановами НКРЕ, Кабінету Міністрів України, Указами Президента України та іншими нормативними документами, направленими на забезпечення повного збору коштів за спожиту електроенергію населенням, зменшення технологічних і комерційних втрат електроенергії.
  • Основами електротехніки і елементарними знаннями про електроустановки побутових споживачів в обсязі виконуваної роботи.
  • Принципами роботи і правилами експлуатації електролічильників; схемами приєднання електролічильників; допустимі похибки електролічильників; способами приєднання струмоприймачів в обхід приладів обліку та іншими методами крадіжок електроенергії.
  • Постановами НКРЕ стосовно тарифів на електричну енергію та взаємовідносин електропостачальних організацій і споживачів електричної енергії.
  • Правилами улаштування електроустановок.
  • Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
  • Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів.
  • Правилами безпеки при роботі з інструментами і пристосуваннями.
  • Директивними документами щодо розрахунків за спожиту електроенергію.
  • Методикою обчислення розміру відшкодування збитків, завданих електропостачальнику внаслідок порушення споживачем ПКЕЕН.
  • Положенням про РВЕ.
  • Інструкціями:
 • по охороні праці при монтажі, заміні і експлуатації електролічильників;
 • з охорони праці контролера енергозбуту;
 • інструкцію про порядок складання та оформлення номерних Актів про порушення ІІКЕЕН;
 • інструкцію з надання першої допомоги потерпілому у зв'язку з нещасним випадком під час обслуговування електричних установок;
  • Правилами застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках, порядок їх утримання, вимоги та правила користування.
  • Категорії приміщень відносно небезпеки ураження електрострумом.
  • Правилами пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі України.
  • Загальнооб’єктовою інструкцією “По пожежної безпеки ”
  • Правилами внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та гігієни.

4.20. Іншими документами, діючими в СО “______енергозбут”, необхідними при виконанні службових обов’язків, відповідно до характеру виконуваної роботи та у відповідності з кваліфікацією і групою з електробезпеки.

V. Кваліфікаційні вимоги

  • На посаду контролера призначається особа, яка досягла 18 років, має базову загальну середню освіту. Має довідку про проходження відповідної медичної комісії.
  • Повинен пройти короткострокове виробниче навчання та інструктаж безпосередньо на виробництві..
  • Підготовка контролера до самостійної роботи чи для підвищення кваліфікаційної групи проводиться за індивідуальною програмою та під керівництвом досвідченого працівника, з послідуючою перевіркою знань (здачею екзаменів) та присвоєнням відповідної групи з електробезпеки і видачею посвідчення встановленої форми.
  • Періодичність перевірки знань з охорони праці – 1 раз на рік у комісії РВЕ.
   • У випадку відсутності контролера заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:_______________________________________________________________________
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, робоча інструкція підлягає перегляду

Термін дії даної інструкції 3 роки з моменту утвердження.

 
< Робоча інструкція контролера з контролю та обліку I групи кваліфікації   Робоча інструкція контролера з контролю та обліку III групи кваліфікації >