Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Робоча інструкція електромонтера з експлуатації електролічильників III група кваліфікації

Робоча інструкція електромонтера з експлуатації електролічильників III група кваліфікації

робоча інструкція

електромонтера з експлуатації електролічильників

III група кваліфікації

(бригад по відключенню боржників та виявленню крадіжок)

 

__________________________ РВЕ«_______енергозбут»
( назва РВЕ)
____________________________________________________
( П. І. Б. )

Завдання та обов'язки електромонтера з експлуатації електролічильників

При виконанні службових обов’язків, обумовлених цією Інструкцією, завдань та розпоряджень керівництва РВЕ електромонтер здійснює функції та виконує наступні види робіт:

  • Установка, заміна та експлуатаційне обслуговування однофазних та трифазних електролічильників в електроустановках з напругою до 1000 В.
  • Відключення та підключення електролічильників, пломбування і прийомка розрахункових обліків електроенергії споживачів зі складанням необхідних документів.
  • Паспортизація обліку, перевірка правильності підключення приладів обліку, фазування, установка кришки блоку контактних затискачів електролічильників з послідуючим пломбуванням і складанням необхідних документів.
  • Перевірка і наладка схем обліку електроенергії прямоточними лічильниками та ввімкненими через вимірювальні трансформатори струму і напруги за допомогою електровимірювальних та індикаторних приладів (ВАФ, кліщі, навантажувальний пристрій, індикатори, покажчики та інші дозволені до застосування прилади).
  • Визначення коефіцієнтів трансформації вимірювальних трансформаторів струму (ТС) та розрахункових коефіцієнтів в схемах обліку, виконаних за допомогою вимірювальних трансформаторів струму.
  • Визначення придатності електролічильників, вимірювальних трансформаторів струму, в т.ч. перевірка відповідності трансформаторів струму дозволеній, установленій та споживаної потужності.
  • Пошук та виявлення безоблікового споживання (розкрадання) електроенергії та інших порушень Правил користування електричною енергією, оформлення їх актом про порушення ПКЕЕ.
  • Відключення споживачів від електропостачання за заборгованість по оплаті за спожиту електроенергію та порушення Правил користування електроенергією (в т.ч. ПКЕЕ для населення) по розпорядженню керівництва РВЕ та у відповідності з вимогами охорони праці.
  • Повторні підключення споживачів по розпорядженню керівництва РВЕ.
  • Складання паспорту-протоколу обліку електроенергії. Здача приладів обліку та пломб Держповірки і енергопостачальної організації на збереження споживачу зі складанням відповідного акту.
  • Електромонтер зобов’язаний пред’являти службове посвідчення, додержуватись правил культури обслуговування споживачів при обслуговуванні та виконанні робіт у споживачів.
  • Виконувати прийомку приладів обліку, заміну, установку, підключення електролічильників у споживачів, проводити відключення електроустановок споживачів-боржників від електропостачання, брати участь у рейдових перевірках електроустановок споживачів відповідно до плану робіт та по завданню керівництва РВЕ: начальника, заступника начальника, майстра.
  • Виконувати доведені керівництвом виробничі завдання та плани роботи.
  • Контролювати відсутність можливості та вживати заходів по недопущенню безоблікового споживання і розкрадання електроенергії, виявляти безоблікове споживання і розкрадання електроенергії. Складати акт про порушення ПКЕЕ встановленої форми у випадку виявлення відповідних фактів.
  • При перевірці розрахункових обліків електроенергії, заміні, установці, підключенні електролічильника та прийомці обліку електроенергії:

Оглянути лічильник та перевірити (як для нового лічильника так і для лічильника, що замінюється):

 • відповідність лічильників та трансформаторів струму “Погодженню обліку енергозбуту”;
 • відповідність номера лічильника, його тип, номінальний струм, дату пломби Держповірки зазначеним у відомостях енергозбуту;
 • цілісність пломб Держповірки і енергозбуту на лічильнику та елементах обліку (ТС, ТН та інші), їх кількість та відповідність зазначеним в Акті збереження, цілісність пломбувального матеріалу (нитки, тросика);
 • цілісність лічильника – корпусу, кожуха, скла, кришки блоку контактних затискачів;
 • правильність включення приладів та роботу всієї схеми обліку, правильність фазування та надійність кріплення дротів в блоці контактних затискачів, в т.ч. наявність “нульового” проводу на 4-ій клемі однофазного лічильника;
 • роботу лічильника при підключенні навантаження, правильність обертання диска (наявність імпульсів світлодіоду для електронного лічильника);
 • відсутність самоходу лічильника при відключенні навантаження;
 • відсутність можливості безоблікового споживання та розкрадання електроенергії.
  • Відновити схему правильного включення приладів обліку при виявленні змін у ній у відповідності з вимогами охорони праці та скласти, при необхідності, відповідний акт.
  • Оцінити кількість споживаної та облікованої електроенергії по швидкості обертання диска (частоті імпульсів світлодіоду), з урахуванням передаточного числа лічильника та коефіцієнта обліку, в т.ч. при зміні навантаження (потужності приєднаних струмоприймачів).
  • Перевірити наявність оплати та правильність розрахунків за спожиту електроенергію, відповідність показань лічильника записам в абонентській книжці та особовому рахунку споживача.
  • Опломбувати в присутності споживача кришку блоку контактних затискачів лічильника з охопленням ковпака корпусу (гвинта), інші прилади та ланцюги обліку (ТС, клемники, блоки, ящики обліку та інші), при тому виключити можливість несанкціонованого доступу до них та розкрадання електроенергії.

Скласти паспорт-протокол вимірювального комплексу електроенергії, які є невід'ємною частиною договору на користування електроенергією.

  • Здати лічильник, пломби на лічильнику, блоці контактних затискачів та інших елементах обліку (в т.ч. пломби Держповірки) на збереження споживачу під розпис, про що скласти відповідний акт, який є невід’ємною частиною договору на користування електроенергією.
  • Заповнити бланк наряду “зняти-встановити”.
  • Скласти контрольний листок зауважень у разі виявлення недоліків в обліку електроенергії та роботі лічильників, неправильного виконання розрахунків за електроенергію, тощо.
  • Роз’яснити споживачу його відповідальність за збереження розрахункових приладів обліку електроенергії та пломб на них, за розкрадання електроенергії.
  • Передавати на експертизу лічильники, що замінені по заявках споживачів та у яких не закінчився термін Держповірки. Результати експертизи прикладати до бланку “зняти-установити” та передавати відповідним працівникам РВЕ для подальшого прийняття рішення та проведення розрахунків зі споживачами.
  • Подавати відповідним працівникам РВЕ чи у відповідні підрозділи енергозбуту службові документи та інформацію про виконану роботу і зміни в обліку електроенергії споживачів
  • Подавати своєму безпосередньому керівнику чи керівництву РВЕ доповідні записки та інформацію про виявленні недоліки в обліках електроенергії споживачів.
  • Додержуватися правил техніки безпеки (ПБЕЕ, ПБЕЕС, ПТЕЕ, ПУЕ, ППБ) та вимог місцевих інструкцій з охорони праці, виконувати заходи та інструктивні вказівки з охорони праці, отримані перед та під час роботи.
  • Користуватися при виконанні роботи індивідуальними та іншими електрозахисними засобами і пристроями, спецодягом та взуттям, іншими засобами захисту.
  • Слідкувати за станом і своєчасним випробовуванням індивідуальних засобів захисту та робочого інструменту.
  • Кваліфіковано надавати першу долікарську допомогу потерпілим від нещасних випадків при обслуговуванні електричного обладнання.
  • Інформувати безпосереднього керівника та керівництво РВЕ про всі випадки травмування, аварійні ситуації, виявлені пошкодження робочого інструменту та засобів захисту.

II. Права електромонтера з експлуатації електролічильників

Електромонтер має право:

  • Виконувати відключення електроустановок споживачів по розпорядженню керівництва РВЕ та у відповідності з вимогами по охороні праці.
  • Виконувати заміну, установку, підключення електролічильників, перевірку роботи та прийомку обліку електроенергії у споживачів.
  • Знімати клемну кришку електролічильника для перевірки фазування та кріплення проводів у блоці контактних затискачів з послідуючим пломбуванням та у відповідності з вимогами охорони праці.
  • Здійснювати у відповідності з чинним законодавством вибірковий чи повний огляд зовнішньої і внутрішньої електропроводки та приладів обліку побутових споживачів.
  • Брати участь у рейдових перевірках споживачів по виявленню порушень ПКЕЕ.
  • Складати акти про порушення ПКЕЕ.
  • Проводити серед споживачів роз’яснювальну роботу з питань енергозбутової діяльності та давати необхідні роз’яснення щодо ПКЕЕ, ПКЕЕ для населення, використання та економії електроенергії, небезпеки ураження електрострумом, в межах своєї компетенції.
  • Вносити керівництву РВЕ пропозиції по раціоналізації робочих місць персоналу свого підрозділу.

III. Відповідальність електромонтера з експлуатації електролічильників

Електромонтер енергозбуту згідно з чинним законодавством несе дисциплінарну, та адміністративну відповідальність:

  • За неякісне і несвоєчасне виконання завдань та службових обов’язків, покладених на нього та обумовлених цією Інструкцією.
  • За неякісне і неповне виконання доведених керівництвом виробничих завдань та планів роботи.
  • За допущені недоліки та брак у своїй роботі.
  • За порушення чи невиконання (в т.ч. несвоєчасне та не в повній мірі) розпоряджень керівництва РВЕ, наказів, вказівок обленерго, СО “____обленерго” та приписів служби охорони праці, інших директивних документів вищестоящих органів.
  • За приховування фактів безоблікового споживання (розкрадання) електроенергії.
  • За недотримання правил техніки безпеки, правил пожежної безпеки, інструкцій та інструктивних вказівок з охорони праці, правил дорожнього руху.
  • За порушення трудової та виробничої дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та виробничої санітарії.
  • За порушення правил культури обслуговування споживачів.

IV. Електромонтер енергозбуту повинен знати

Електромонтер енергозбуту повинен знати та керуватися у своїй діяльності наступними основними нормативними, та директивними документами:

  • Цю робочу інструкцію.
  • Закон України “Про електроенергетику”.
  • Закон України “Про охорону праці” (загальні положення, розділи 2-3).
  • Положення про РВЕ СО “______енергозбут”
  • Діючі накази та вказівки Мінпаливенерго України, постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України в межах своєї компетенції.
  • Внутрішні нормативні, директивні й розпорядчі документи АК “______обленерго” та “______енергозбут” в межах своєї компетенції.
  • Інструкції про взаємовідносини “______енергозбут” з іншими структурними підрозділами АК “______обленерго”.
  • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ), Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС), Правила безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ), Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), відповідно до своєї кваліфікації та групи з електробезпеки.
  • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ) та Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН).
  • Основи електротехніки.
  • Технічні характеристики, принцип роботи, улаштування, схеми підключення та правила експлуатації електролічильників, правила та вимоги при транспортуванні електролічильників.
  • Технологію та правила виконання робіт при експлуатації електролічильників.
  • Порядок та правила визначення розрахункових коефіцієнтів обліку електроенергії, правильності роботи електролічильника та похибки обліку, в т.ч. за допомогою електровимірювальних кліщів, приладів перевірки обліків (БІС, УНПУ, секундоміра)..
  • Інструкції з ведення оперативної та розрахункової документації.
  • Способи виявлення розкрадання електроенергії.
  • Інструкції по охороні праці (у відповідності з кваліфікацією та групою з електробезпеки):
 • при заміні, установці, відключенні та підключенні однофазних та трифазних електролічильників в електроустановках до 1000В– (ОП-111);
 • при виконанні робіт з вимірювання струму навантаження на ПЛ-0,4кВ – приладами серії БІС-( ОП-114);
 • при перевірці працездатності схем трифазного обліку (УНПУ) – (ОП-115);
 • при виконанні робіт з електровимірювальними кліщами в електроустановках до 1000 В – (ОП-111);
 • інші, діючі в “______енергозбут” та необхідні при виконанні службових обов’язків, відповідно до характеру виконуваної роботи та у відповідності з кваліфікацією і групою з електробезпеки.
  • Правила безпеки при роботі з інструментом та обладнанням.
  • Правила застосування та випробовування засобів захисту, що використовуються в електроустановках, порядок їх утримання, вимоги та правила користування.
  • Категорії приміщень відносно небезпеки ураження електрострумом.
  • Правила дорожнього руху.
  • Правила пожежної безпеки для підприємств енергетичної галузі України.
  • Загальнооб’єктову інструкцію “Про заходи пожежної безпеки в “______енергозбут”.
  • Улаштування, принцип роботи, правила застосування та місцезнаходження встановлених в електроустановках вогнегасників та інших засобів пожежегасіння.
  • Правила надання першої допомоги при нещасних випадках при обслуговуванні енергетичного обладнання.
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку, виробничої санітарії та гігієни.

V. Кваліфікаційні вимоги до електромонтера енергозбуту

  • На посаду електромонтера енергозбуту призначається особа, яка досягла 18 років, має повну або базову загальну середню освіту або професійно-технічну освіту. Має довідку про проходження відповідної медичної комісії.
  • Стаж роботи за професією електромонтера з експлуатації електролічильників II (другої) групи кваліфікації не менше 1 року.
  • Електромонтер енергозбуту повинен володіти знаннями та навичками безпечних умов і прийомів праці, яким навчається безпосередньо на виробництві.
  • Підготовка електромонтера до самостійної роботи чи для підвищення кваліфікаційної групи проводиться за індивідуальною програмою та під керівництвом досвідченого працівника, з послідуючою перевіркою знань (здачею екзаменів) та присвоєнням відповідної групи з електробезпеки і видачею посвідчення встановленої форми.
  • Електромонтер енергозбуту повинен мати групу з електробезпеки, не нижче III (третьої).
  • Періодичність перевірки знань з охорони праці – 1 раз на рік у комісії РВЕ.
  • Електромонтер енергозбуту безпосередньо підпорядковується:

майстру бригади _____________________________________________________________________________,
функціонально – начальнику РВЕ та його заступнику, а також відповідним інженерно-технічним працівникам РВЕ.

  • У випадку відсутності електромонтера заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:_________________________________________________________________________
  • Ознайомлення з робочою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається електромонтеру для керівництва в роботі.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, робоча інструкція підлягає перегляду.

Термін дії даної інструкції 3 роки з моменту затвердження.

 
< Робоча інструкція електромонтера з експлуатації електролічильників   Робоча інструкція контролера енергонагляду І групи кваліфікації >