Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Робоча інструкція електромонтера бригади по виявленню порушень та відключенню

Робоча інструкція електромонтера бригади по виявленню порушень та відключенню

РОБОЧА ІНСТРУКЦІЯ

Електромонтера бригади по виявленню порушень та відключенню

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця інструкція визначає завдання та обов’язки, права відповідальність і вимоги до знань електромонтера по виявленню порушень та відключенню, який працює на лінії і виявляє у побутових споживачів порушення ПКЕЕН, а також проводить відключення, далі електромонтер.

1.2. Електромонтер призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови правління, за поданням начальника РЕМ.
1.3. На посаду електромонтера приймаються особи, які досягли віку 18 років та мають середню або середню спеціальну електротехнічну освіту.
1.4. Електромонтер безпосередньо підпорядкований начальнику абонентської служби РЕМ, функціонально – майстру бригади по виявленню порушень та відключень абонентської служби РЕМ.
1.5. Електромонтер проходить в комісії структурного підрозділу перевірку знань з ОП – 1 раз на рік, з ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН та виробничих інструкції - 1 раз на 3 роки.
1.6. В своїй роботі електромонтер керується:
- Правилами користування електричною енергією для населення, далі ПКЕЕН;
- Правилами користування електричною енергією;
- Законом України «Про охорону праці»;
- Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- Правилами пожежної безпеки;
- Правилами улаштування електроустановок;
- наказами, розпорядженнями, вказівками керівництва ВАТ «___обленерго», які відносяться до його діяльності;
- іншими директивними документами, нормативними актами, які відносяться до його діяльності;
- даною інструкцією.
1.7. Допускається до роботи після проходження медичного огляду, навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

2. ВИРОБНИЧІ ФУКНЦІЇ ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  1. Виявлення фактів порушення ПКЕЕН у побутових споживачів та споживачів юридичного сектору
  2. Проводити відключення споживачів від електропостачання за заборгованість по оплаті за спожиту електроенергію та по актах про порушення ПКЕЕН (в момент складання акту), зі складанням необхідних документів.
  3. Установка, заміна однофазних та трифазних електролічильників в електроустановках з напругою до 1000 В.
  4. Виконуючи виробничі завдання, мати з собою службове посвідчення та посвідчення про перевірку знань з охорони праці, пломби, пломбувальний матеріал, перевірений інструмент, а також всі необхідні для роботи прилади і бланки.
  5. До початку огляду електроустановки споживача повинен відрекомендуватися, пред’явити службове посвідчення, доповісти мету свого приходу. Незалежно від поведінки споживачів, вести себе ввічливо, спокійно, не допускаючи некоректності чи образи споживача словами чи поведінкою.
  6. Паспортизація обліку, перевірка правильності підключення приладів обліку, фазування, установка кришки блоку контактних затискачів електролічильників з послідуючим пломбуванням і складанням необхідних документів.
  7. Перевірка і наладка схем обліку електроенергії прямоточними лічильниками та ввімкненими через вимірювальні трансформатори струму і напруги за допомогою електровимірювальних та індикаторних приладів (ВАФ, кліщі, навантажувальний пристрій, індикатори, покажчики та інші дозволені до застосування прилади).
  8. Визначення коефіцієнтів трансформації вимірювальних трансформаторів струму (ТС) та розрахункових коефіцієнтів в схемах обліку, виконаних за допомогою вимірювальних трансформаторів струму.
  9. Визначення придатності електролічильників, вимірювальних трансформаторів струму, в тому числі перевірка відповідності трансформаторів струму дозволеній, установленій та споживаної потужності.
  10. Пошук та виявлення без облікового споживання електроенергії та інших порушень Правил користування електричною енергією для населення, оформлення їх актом про порушення ПКЕЕН.
  11. Здача приладів обліку та пломб Держповірки і енергопостачальної організації на збереження споживачу зі складанням відповідного акту.
  12. Виконувати доведені керівництвом виробничі завдання та плани роботи.
  13. Контролювати відсутність можливості та вживати заходів по недопущенню без облікового споживання і розкрадання електроенергії, виявляти без облікове споживання і розкрадання електроенергії. Складати акт про порушення ПКЕЕН встановленої форми у випадку виявлення відповідних фактів.
  14. При перевірці розрахункових обліків електроенергії, заміні, установці, підключенні електролічильника та прийомці обліку електроенергії:

Оглянути лічильник та перевірити (як для нового лічильника так і для лічильника, що замінюється):

 1. відповідність номера лічильника, його тип, номінальний струм, дату пломби Держповірки зазначеним у відомостях РЕМ;
 2. цілісність пломб Держповірки і енергозбуту на лічильнику та елементах обліку, їх кількість та відповідність зазначеним в Акті збереження, цілісність пломбувального матеріалу (нитки, тросика);
 3. цілісність лічильника – корпусу, кожуха, скла, кришки блоку контактних затискачів;
 4. правильність включення приладів та роботу всієї схеми обліку, правильність фазування та надійність кріплення дротів в блоці контактних затискачів, в т.ч. наявність “нульового” проводу на 4-ій клемі однофазного лічильника;
 5. роботу лічильника при підключенні навантаження, правильність обертання диска (наявність імпульсів світло діоду для електронного лічильника);
 6. відсутність самоходу лічильника при відключенні навантаження;
 7. відсутність можливості без облікового споживання та розкрадання електроенергії.
  1. Відновити схему правильного включення приладів обліку при виявленні змін у ній, скласти про це відповідний акт.
  2. Оцінити кількість споживаної та облікованої електроенергії по швидкості обертання диска (частоті імпульсів світло діоду), з урахуванням передаточного числа лічильника та коефіцієнта обліку.
  3. Перевірити наявність оплати та правильність розрахунків за спожиту електроенергію, відповідність показань лічильника записам в абонентській книжці та особовому рахунку споживача.
  4. Опломбувати в присутності споживача кришку блоку контактних затискачів лічильника з охопленням ковпака корпусу (гвинта), інші прилади та ланцюги обліку, при тому виключити можливість несанкціонованого доступу до них та розкрадання електроенергії.
  5. Здати лічильник, пломби на лічильнику, блоці контактних затискачів та інших елементах обліку (в т.ч. пломби Держповірки) на збереження споживачу під розпис, про що скласти відповідний акт.
  6. Роз’яснити споживачу його відповідальність за збереження розрахункових приладів обліку електроенергії та пломб на них, за розкрадання електроенергії.
  7. Подавати відповідним працівникам РЕМ службові документи та інформацію про виконану роботу і зміни в обліку електроенергії споживачів.
  8. Подавати своєму безпосередньому керівнику доповідні записки та інформацію про виявленні недоліки в обліках електроенергії споживачів.
  9. Проводити вимірювання навантаження у побутових споживачів, з метою виявлення без облікового споживання.
  10. Вносити проблемних споживачів до відповідного журналу.
  11. Додержуватися правил техніки безпеки (ПБЕЕ, ПБЕЕС, ПТЕЕ, ПУЕ, ППБ) та вимог місцевих інструкцій з охорони праці, виконувати заходи та інструктивні вказівки з охорони праці, отримані перед та під час роботи.
  12. Користуватися при виконанні роботи індивідуальними та іншими електрозахисними засобами і пристроями, спецодягом та взуттям, іншими засобами захисту.
  13. Слідкувати за станом і своєчасним випробовуванням індивідуальних засобів захисту та робочого інструменту.
  14. Кваліфіковано надавати першу долікарську допомогу потерпілим від нещасних випадків при обслуговуванні електричного обладнання.
  15. Інформувати безпосереднього керівника та керівництво РЕМ про всі випадки травмування, аварійні ситуації, виявлені пошкодження робочого інструменту та засобів захисту.

3. ПРАВА

Електромонтер має право:

  1. Виконувати відключення електроустановок споживачів у відповідності з вимогами по охороні праці.
  2. Виконувати заміну, установку, підключення електролічильників, перевірку роботи та прийомку обліку електроенергії у споживачів.
  3. Знімати клемну кришку електролічильника для перевірки фазування та кріплення проводів у блоці контактних затискачів з послідуючим пломбуванням та у відповідності з вимогами охорони праці.
  4. Здійснювати у відповідності з чинним законодавством вибірковий чи повний огляд зовнішньої і внутрішньої електропроводки та приладів обліку побутових споживачів.
  5. Брати участь у рейдових перевірках споживачів по виявленню порушень ПКЕЕН.
  6. Складати акти про порушення ПКЕЕН.
  7. Проводити серед споживачів роз’яснювальну роботу з питань енергозбутової діяльності та давати необхідні роз’яснення щодо ПКЕЕН, використання та економії електроенергії, небезпеки ураження електрострумом, в межах своєї компетенції.
  8. Вносити керівництву РЕМ пропозиції по раціоналізації робочих місць персоналу свого підрозділу. 
4. ПОВИНЕН ЗНАТИ
  1. Дану робочу інструкцію.
  2. Статті Закону України “Про електроенергетику”.
  3. Закон України “Про охорону праці” (загальні положення, розділи 2-3).
  4. Накази, розпорядження, вказівки ВАТ ”___обленерго”.
  5. Нормативні документи Кабінету Міністрів України, НКРЕ, Міністерства палива та енергетики України, Держенергонагляду.
  6. Можливості програмного продукту по розрахункам з побутовими споживачами який встановлено в РЕМ.
  7. Правила користування електричною енергією для населення .
  8. Правила користування електричною енергією.
  9. Правила улаштування електроустановок.
  10. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
  11. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
  12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.
  13. Загально-об’єктову інструкцію про заходи пожежної безпеки.
  14. Нормативні акти з охорони праці.

5. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

  1. На посаду електромонтера енергозбуту призначається особа, яка досягла 18 років, має повну або базову загальну середню освіту або професійно-технічну освіту.
  2. Електромонтер енергозбуту повинен володіти знаннями та навичками безпечних умов і прийомів праці, яким навчається безпосередньо на виробництві.
  3. Електромонтер повинен мати групу з електробезпеки, не нижче III (третьої).
  4. Проходити в комісії РЕМ перевірку знань з охорони праці 1 раз на рік, ПБ, ПТЕ, ПКЕЕН і виробничих інструкції 1 раз на 3 роки.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ

Електромонтер під час виконання своїх обов’язків взаємодіє:
6.1. З побутовими споживачами у відповідності до ПКЕЕН та цієї інструкції.
6.2. З начальником абонентської групи РЕМ з усіх виробничих питань, як безпосередньо йому підпорядкований.
6.3. З майстром бригади по виявленню порушень та відключенню:
- отримує та здає змінні завдання;
- отримує та здає всі необхідні бланки;
- надає пояснювальні записки, щодо невиконання поставлених завдань;
- надає інформацію про недоліки в роботі приладів обліку у побутових споживачів. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Електромонтер несе відповідальність за:
7.1. Невиконання покладених на нього обов’язків та за неправильне використання наданих йому прав.
7.2. Спричинення своїми діями чи бездіяльністю матеріальних збитків підприємству.
7.3. Достовірність даних для внесення змін до бази даних РЕМ.
7.4. Безоплатний відпуск електроенергії споживачам і негайне відключення споживачів, у яких виявлено крадіжку електроенергії.
7.5. Неякісне заповнення бланків актів про порушення ПКЕЕН, актів перевірки усунення порушень після акту, актів збереження пломб, фазування та інших.
7.6. Огляд під час планового обходу розрахункових лічильників шляхом перевірки неушкодженості пломб, скла і корпусу, правильності кріплення лічильника на три точки і проводів, які виходять з блоку контактних затискачів.
7.7. Відповідність показників лічильника під час контрольного зняття записам в рахунках або абонентській книжці.
7.8. Неякісне і несвоєчасне складання і надання звітів по виконаним роботам.
7.9. Наявність під час роботи на лінії посвідчень, випробуваного монтерського інструменту, приладів, а також всіх необхідних бланків.
7.10. Некоректне і грубе відношення до споживачів.
7.11. Недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку ВАТ «___обленерго».
7.12. Перевищення прав, зловживання службовим становищем, виконання в робочий час робіт не передбачених цією інструкцією.
7.13. За несвоєчасне та неякісне виконання завдань та доручень начальника абонентської служби, майстра бригади з виявлення порушень та відключенню.
7.14. За достовірність наданої інформації.
7.15. За збереження матеріальних цінностей компанії.
7.16. За порушення законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці.

 
< Расчет перебора одновременно с рапортом и печать счета за ПДВ в программе СПРУТ   Робоча інструкція електромонтера з експлуатації електролічильників >