Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція техніка пофідерного аналізу

Посадова інструкція техніка пофідерного аналізу

 • Загальні положення
  • Посадова інструкція складена на основі «Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і спеціалістів» і «Положення про відділ договорів «______енергозбут» АК «______обленерго» (обленерго).
  • Посада іменується: технік пофідерного аналізу.
  • Призначення посади – проведення роботи по пофідерному аналізу, здійснення контролю за розподілом, споживанням та обліком електроенергії, що надходить в мережі району та відпускається споживачам.
  • Призначення, переміщення і звільнення з посади інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу___________________________ районного відділення енергозбуту (РВЕ) провадиться наказом голови Правління обленерго за поданням начальника РВЕ та узгодженням директора “______енергозбут”.
  • Технік пофідерного аналізу __________________________ РВЕ підпорядковується безпосередньо начальнику РВЕ та функціонально – інженеру РВЕ.

 

 • Завдання та обов'язки
  • Складання (щомісяця):
   • Балансу електроенергії на фідерах 6-10 кВ.
   • Звітного балансу електроенергії у розрізі району за схемою надходження у мережі 110/35кВ.
   • Контрольного балансу по фідерам 6-10кВ.
   • Звіту виконання РВЕ показників ТВЕ в розрізі фідерів 6-10 кВ по дільницям відповідальності інспекторів.
  • Щомісячний аналіз витрати електричної енергії на її транспорт (ТВЕ) на фідерах 6-10кВ.
  • Розроблення заходів та внесення пропозицій щодо зниження наднормативних ТВЕ (на основі аналізу ТВЕ).
  • Надання пропозицій керівництву РВЕ щодо організації роботи персоналу РВЕ по зниженню наднормативних ТВЕ на фідерах 6-10кВ.
  • Внесення вихідних даних для розрахунку технічних витрат на фідерах 6-10кВ.
  • Якісна й своєчасна підготовка і надання іншим підрозділам обленерго оперативної та звітної інформації, довідок, документів за встановленим графіком та по запиту.
  • Якісна й своєчасна підготовка і надання контролюючим організаціям необхідних звітних даних, довідок, документів, що не становлять комерційну таємницю обленерго.
  • Якісне й своєчасне виконання завдань начальника РВЕ.
  • Постійне підвищення рівня своїх знань.

3. Права

  • Вимагати від районих електромереж (РЕМ), ______ських міських електромереж (ХМЕМ), ______ських районих електромереж (ХРЕМ) своєчасного і повного надання необхідної інформації для складання звітних форм і проведення пофідерного аналізу.
  • Вимагати від персоналу РВЕ надання інформації по виконанню заходів, спрямованих на зниження ТВЕ у мережах 6-10кВ, згідно функціональних обов’язків.
  • Розробляти організаційні та технічні заходи щодо зниження понаднормативних втрат електроенергії.
  • Брати участь у нарадах та підіймати на них питання, що стосуються виробничої та господарської діяльності РВЕ.
  • Давати роз'яснення структурним підрозділам АК “______обленерго” та споживачам в обсязі виконуваних робіт.
  • Використовувати свої права та вживати усі необхідні заходи для виконання завдань і функцій, обумовлених цією інструкцією.
 • Відповідальність

 

4.1. Технік пофідерного аналізу _________________________ РВЕ несе відповідальність відповідно до чинного законодавства за:

 • стан роботи відповідно до вимог дійсної посадової інструкції;
 • недоскональний аналіз балансу електроенергії у мережах 6-10кВ свого району;
 • неналежну організацію робот по зниженню показника ТВЕ у мережах 6-10кВ РВЕ;
 • недостатній контроль за виконанням заходів щодо зниження ТВЕ;
 • невиконання в термін чи неякісне виконання оперативних завдань керівництва;
 • допущені помилки в звітах та оперативній інформації, порушення термінів надання звітності та оперативної інформації;
 • недостовірність наданої інформації;
 • порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання "Правил внутрішнього розпорядку";
 • схоронність документації, інвентарю;
 • розголошення відомостей, що є комерційною таємницею обленерго;
 • порушення законодавства та інших нормативних актів про охорону праці;
 • невживання усіх необхідних заходів для виконання завдань і функцій (у межах своїх прав), обумовлених цією інструкцією .

 

5. Кваліфікаційні вимоги

  • Вміння працювати з людьми.
  • Вища інженерно-економічна або технічна освіта чи середня спеціальна технічна освіта.
  • Кваліфікаційна група по техніки безпеки не нижче ІІІ

 

6. Повинен знати

  • Положення про РВЕ;
  • Посадову інструкцію;
  • Постанови та листи НКРЕ, накази і розпорядження Міністерства палива та енергетики, внутрішні нормативні, директивні та розпорядчі документи АК «обленерго» і «енергозбуту» в обсязі, необхідному для виконання своїх службових обов'язків;
  • Закони, правила, інструкції, методичні, нормативні та інші керівні документи, що стосуються енергозбутової діяльності, у межах своєї компетенції, у тому числі:
 • Закон України «Про електроенергетику»;
 • Закон України "Про охорону праці" (загальні положення);
 • Правила користування електричною енергією (ПКЕЕ);
 • Правила користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН);
 • Правила улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕ);
 • Правила безпечної експлуатації електроустановок (ПБЕЕ);
 • Правила безпечної експлуатації установок споживачів (ПБЕЕС), відповідно до своєї кваліфікації та групи з електробезпеки;
 • Правил техніки безпеки: "Перша допомога потерпілим від електричного струму";
 • Правил пожежної безпеки (ППБ);
 • інструкцій з охорони праці, правил пожежної безпеки і внутрішнього розпорядку.

6.5 Володіти навичками роботи на персональному комп‘ютері як користувач, у тому числі програмами MS Word, MS Excel.

7. Взаємовідносини

   • У ході своєї діяльності технік пофідерного аналізу _______________________________ РВЕ взаємодіє з іншими підрозділами «______енергозбут», а також з підрозділами АК «______обленерго» у межах своєї компетенції.
   • У разі відсутності на робочому місці техніка пофідерного аналізу ___________________________ РВЕ його заміщає ___________________________ РВЕ.
 
< Посадова інструкція техніка по роботі з дебіторами   Посадова інструкція юрисконсульта енергозбуту >