Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція техніка абонентського відділку

Посадова інструкція техніка абонентського відділку

Посадова інструкція

ТЕХНІКА АБОНЕНТСЬКОГО ВІДДІЛУ

(група по заміні ПО)

I. Загальні положення

  • Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення “______енергозбут” (далі - енергозбут).
  • Посада іменується – технік абонентського відділу РВЕ СО «______енергозбут».
  • Призначення посади – контроль правильності розрахунків зі споживачами, формування звітності й аналіз економічних показників по РВЕ.
  • Технік абонентського відділу призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго” .
  • Технік абонентського відділу безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту, функціонально – начальнику абонентського відділу.

II. Завдання та обов'язки техніка абонентського відділку

Технік абонентського відділу зобов'язаний:

  • Формувати статистичну звітність і постійно працювати в частині перевірки і контролю даних по ній:
  • Здійснювати контроль за приборами обліку (ПО): однофазних та трифазних електролічильників; їх прийом, встановлення та списання.
  • Приймати замовлення від споживачів на встановлення ПО.
  • Складати графіки замін ПО (оперативні, довгострокові, перспективні).
  • Вести програму: приладів обліку РВЕ (нова).
  • Складати звіти по виконанню планових завдань по заміні ПО.
  • Складати звіти:
 • форма “Кількість абонентів”;
 • форма “Техніко-економічні показники”;
 • звіт по пільговим побутовим споживачам, доп. №№ 1,23;
 • звіт по дотаціях з бюджету;
 • звіт по оплаті електроенергії населенням.
  • Проводити аналіз звітних даних
  • Контролювати правильність застосування тарифів і пільг.
  • Контролювати правильність розрахунків з побутовими споживачами.
  • Контролювати правильність розрахунків по населенню, що користується субсидіями. Наводити довідки по споживачам у відділу субсидій.
  • Розробляти заходи, щодо ліквідації виявлених порушень у роботі з побутовими абонентами.
  • Приймати участь у розборі скарг побутових абонентів.
  • Контролювати облік побутових абонентів, абонентів-пільговиків, абонентів, що користуються субсидією, а також зроблених ними платежів.
  • Контролювати своєчасність виконання заявок абонентів.
  • Підготовляти дані на селекторні наради РВЕ, робити добір оперативної інформації.
  • Допомагати юрисконсульту РВЕ в роботі з побутовими абонентами, що порушили правила користування електричною енергією (ППЕЕН) та при необхідності – в підготовці матеріалів в прокуратуру, адміністративну комісію, до господарського суду на ведення претензійної і позовної роботи.
  • Працювати з фінансовими органами по відшкодуванню витрат, зв'язаних із застосуванням пільгових тарифів, субсидій і т.п.
  • Виявляти резерви підвищення реалізації і зниження втрат електричної енергії, працювати в частині забезпечення своєчасного надходження коштів від споживачівелектроенергії.
  • Якісно й акуратно вести необхідну документацію.

III. Права техніка абонентського відділку

Технік абонентського відділу має право:

  • Брати участь у складанні актів по порушенню обліку і безобліковому користуванню електроенергією у встановленому порядку в частині розрахунків.
  • Докладати керівництву про порушення чи недотримання споживачем правил користування електричною єнергією для населення (ПКЕЕ) в частині звітності і розрахунків за електроенергію.

IV. Відповідальність техніка абонентського відділку

Технік абонентського відділу несе відповідальність за:

  • За недотримання даної посадової інструкції.
  • Порушення виробничої дисципліни і дотримання правил внутрішнього розпорядку.
  • Недотримання правил техніки безпеки.
  • Невиконання завдань, отриманих від заступника начальника РВЕ.
  • Неякісне і несвоєчасне складання необхідних звітів.
  • Необґрунтоване повернення грошей споживачу.
  • Несвоєчасне надходження від споживачів щомісячних звітів про споживання електроенергії. Нескладання актів звірень зі споживачами.
  • Допущені помилки при розрахунках за електричну енергію.
  • Несвоєчасну виписку рахунків.
  • Порушення вимог ППЕЕ і тарифів на електричну енергію.

V. Повинен знати

  • Технік абонентського відділу повинний знати:
 • Закон Украіни “Про електроенергетіку”;
 • технічні характеристики електролічильників, вимірювальних трансформаторів і порядок розрахунків при їхньому застосуванні;
 • правила користування електричною енергією;
 • правила пожежної безпеки;
 • правилавнутрішнього трудового розпорядку;
 • використовувати ПЕОМ для підвищення якості та продуктивності робіт, що виконуються;
 • володіти оргтехнікою (ПК, факс, ксерокс та ін.);
 • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI. Кваліфікаційні вимоги

  • На посаду техніка абонентського відділу призначаються особи з середньою спеціальною освітою без вимог до стажу роботи.

VII. Взаємовідносини

  • У випадку відсутності техніка абонентського відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:______________________________________________________________
  • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розписку, один екземпляр вручається техніку для керівництва у виробничої роботі.
  • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 
< Посадова інструкція старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії   Посадова інструкція техніка абонентської служби >