Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії

Посадова інструкція старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії

I. Загальні положення

1.1 Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення “______енергозбут” (далі-енергозбут).

  • Посада іменується – старший інспектор з контролю та обліку електроенергії.
  • Призначення посади – контроль за:
 • реалізацією, організацією, споживанням й обліком електричної енергії;
 • контроль за режимами електроспоживання і потужності;
 • своєчасною оплатою споживачами споживаної електроенергії.
  • Старший інспектор енергозбуту призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго”.
  • Старший інспектор безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту та функціонально - заступнику начальника РВЕ, а також підтримує прямі зв'язки та обмін інформацією з відділом збуту електроенергії та абонентським відділом РВЕ.

II Завдання та обов'язки старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії

Старший інспектор повинен:

  • Вести роботу за місячним планом, затвердженим начальником (заступником начальника) РВЕ, контролювати роботу інспекції енергозбут .
  • Проводити разом із представниками споживача обстеження і перевірки електрообладнання та засобів обліку та зі складеними актами, ознайомлювати керівництво (директора, головного інженера), споживача.
  • Робити перевірку технічного стану електроустановок споживача (трансформаторних підстанцій) напруги до 1000В II та III категорії надійності, розподільних щитів, повітряних і кабельних ліній, що комплектує устаткування, приладів обліку, вимірювальних трансформаторів струму і напруги, дизельних електростанцій і т.п.
  • Брати участь у допуску до експлуатації нових і додаткових потужностей електроустановок споживачів до 1000В II та III категорії надійності.
  • Визначати і контролювати відповідність схем електропостачання категорійності споживачів в електроустановках до 1000В II та III категорії надійності.
  • Здійснювати контроль за виконанням споживачами заходів для попередження аварій на час можливих перерв електропостачання в грозовий період, при ожеледньо-вітрових явищах, при введенні регулювальних заходів.
  • Контролювати та аналізувати подані заявки споживачами на споживання електричної енергії і потужності.
  • Брати безпосередню участь у оформлені договорів на постачання електроенергії.
  • Контролювати своєчасну оплату за спожиту електричну енергію і вживати заходи щодо ліквідації заборгованості.
  • Брати участь у відключенні споживачів-боржників.
  • Виявляти безоблікове користування електроенергією, невідповідність договірним умовам.
  • Виявляти самовільне чи приховане приєднання потужності, порушення договірних умов.
  • Контролювати наявність, відповідність, стан приладів обліку, вимірювальних трансформаторів струму і напруги.
  • Контролювати повірку розрахункових засобів обліку споживачів на закріпленій ділянці.
  • Зобов'язаний забезпечити наявність відбитків пломб свого пломбувача на всіх закріплених точках обліку електроенергії протягом 6 місяців з дня призначення на посаду
  • Складати акти режиму енергоспоживання, що визначають величину аварійної, технологічної та екологічної броні споживачів
  • Контролювати і планувати проведення режимних вимірів у споживачів і в цілому по РВЕ.
  • Здійснювати контроль за застосуванням усіх видів графіків відключень і обмежень і їхньої ефективності.
  • Контролювати виконання споживачами заданих граничних величин споживання електроенергії і потужності.
  • Брати участь по підготовці матеріалів юрисконсульту для подальшої передачі в адміністративну комісію, прокуратуру на порушників правил користування електричною енергією (ПКЕЕ).
  • Здійснювати контроль за виконанням раніше виданих розпоряджень і вживати заходи по їх виконанню.
  • Виконувати роботи по наладці схем обліку.
  • Виконувати роботи по заміні приладів обліку та трансформаторів струму.
  • Вести облік робочого часу, заповнювати графік обстежень електроустановок споживачів, складати місячний звіт про виконану роботу.
  • Контролювати ведення пофідерного балансу інспекторами РВЕ.
  • Виконувати інші роботи, зв'язані з роботою “Енергонагляду” за вказівкою начальника (заступника начальника) РВЕ.

III Права старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії

Старший інспектор має право:

  • Контролювати виконання службових обов'язків інспекторів РВЕ.
  • Безперешкодного доступу в будь-який час доби до електроустановок і до розрахункових приладів обліку електроенергії до всіх споживачів, незалежно від міністерства, форм власності і приналежності при пред'явленні службового посвідчення.
  • Давати обов'язкові для виконання розпорядження для усунення виявлених порушень згідно правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил користування електричною енергією (ПКЕЕ), складати відповідні акти.
  • Вимагати від споживачів дотримання встановлених режимів споживання електроенергії і потужності, обмежувати у встановленому порядку відпуск електроенергії, у випадку невиконання встановлених режимів, а також в інших випадках, передбачених законодавством і ПКЕЕ.
  • Вимагати від споживачів пред'явлення необхідної технічної документації і ї звітності згідно встановленого порядку.
  • Припинити роботу й опломбувати електроустановку, по якій є заборгованість за спожиту електроенергію.
  • Вимагати від керівництва підприємств, організацій і установ дотримання заданого режиму електроспоживання і потужності.

IV Відповідальність старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії

Старший інспектор несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної інструкції.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни і не дотримання “Правил внутрішнього розпорядку”, правил пожежної безпеки (ППБ), правил улаштування електроустановок (ПУЕ), правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ), правил технічної безпеки (ПТБ).
  • Неякісне і несвоєчасне виконання планових і оперативних завдань керівництва РВЕ та енергозбуту.
  • За порушення договору – зобов'язання “Про комерційну таємницю”.
  • Неякісне складання, несвоєчасне надання звітності, інформації у відповідні відділи енергозбуту .
  • Несхоронність справ, звітів, технічної документації.
  • Прострочення термінів держповірки розрахункових засобів обліку на закріпленій ділянці.
  • Понаднормативні втрати електричної енергії на закріпленій ділянці.

V Старший інспектор повинен знати

  • Старший інспектор повинен знати і використовувати у своїй роботі :
 • схему надходження електроенергії в електромережі РВЕ;
 • територіальне розташування споживачів електричної енергії;
 • основи економіки й організації праці;
 • положення: навчання, інструктаж і перевірка знань працівників підприємств, установ і організацій Мінпаливенерго України з питань охорони праці й експлуатації устаткування;
 • основи трудового законодавства;
 • теоретичні основи електротехніки (ТОЕ), правила улаштування електроустановок (ПУЕ), правила пожежної безпеки (ППБ);
 • Правила технічної експлуатації станції і мереж (ТЕЕСМ) і правила технічної безпеки (ПТБ) при експлуатації електроустановок споживачів;
 • Правила застосування засобів захисту, використовуваних в електроустановках;
 • Правила безпеки при роботі з інструментом і пристосуваннями;
 • Інструкцію з надання першої допомоги потерпілим у зв'язку з нещасними випадками при обслуговуванні енергетичного устаткування.;
 • Правила користування електричною енергією;
 • Методику розрахунків за реактивну електроенергію;
 • прейскурант тарифів за електроенергію;
 • Методику визначення величини безоблікового, нераціонального використання електричної енергії, порушення режиму робіт електронагрівальних установок і нарахування за порушення підвищеної плати;
 • постанови, накази, розпорядження обленерго та СО “____обленерго” відповідно до службових обов'язків;
 • володіти навиками роботи на персональному комп`ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI Кваліфікаційні вимоги до старшого інспектора з контролю та обліку електроенергії

Старший інспектор повинний:

  • Мати вищу електротехнічну освіту та стаж роботи на підприємстві не менше ніж 3 роки.
  • Мати кваліфікаційну групу по техніки безпеки не нижче 5 при інспектуванні електроустановок напругою до 1000В.
  • Повинний мати організаторські здібності.
  • Періодичність перевірки знань по охороні праці - 1 раз на рік у комісії СО “____обленерго” з правил технічної безпеки – 1раз у 3 роки
  • При виконанні вищевикладених вимог старший інспектор має право на одержання премії і доплат, передбачених законодавством і діючими положеннями про преміювання по підприємству

VII Взаємовідносини

   • У випадку відсутності старшого інспектора відділу заміна здійснюється по вказівці начальника РВЕ:______________________________________________________________
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається старшому інспектору для керівництва у виробничій діяльності.
   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 
< Посадова інструкція старшого економіста відділу збуту   Посадова інструкція техніка абонентського відділку >