Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція інженера по роботі з дебіторами

Посадова інструкція інженера по роботі з дебіторами

Загальні положення

  • Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців” і Положення про районне відділення ененергозбуту .
  • Посада іменується – інженер по роботі з дебіторами РВЕ ененергозбуту.
  • Призначення посади – організація та проведення роботи по виконанню політики обленерго в питаннях своєчасної та в повному обсязі сплати споживачами за спожиту електроенергію, в терміни згідно Договору, по всім складовим виданого рахунку, а також цілеспрямована щоденна робота з інспекторами РВЕ по виключенню безоплатного споживання електроенергії.
  • Інженер по роботі з дебіторами призначається на посаду та звільняється з неї за наказом голови Правління обленерго по представленню начальника РВЕ та погодженому з начальником ВПСП.
  • Інженер по роботі з дебіторами безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ та функціонально – начальнику ВПСП СО обленерго.

Завдання та обов’язки

Інженер по роботі з дебіторами РВЕ повинен:

  • Постійно контролювати виконання споживачами умов діючих Договорів на користування електричною енергією в частині сплати за неї, у т.ч. своєчасного представлення звітів про місячне споживання. Звіти (акти контрольного зняття показників приладів обліку) РВЕ приймаються тільки по установленій договором формі.
  • Обробляти та аналізувати інформацію по роботі зі споживачами електричної енергії; зменшувати термін її обробки. Спілкуватися з відповідальними представниками абонентів, уточнювати суми платежів і терміни (дати) платежів, тим самим безпосередньо впливати на процес збору грошових засобів.
  • Своєчасно оформляти повідомлення на відключення споживачів-боржників у відповідності з Порядком обмеження електропостачання споживачів до рівня екологічної броні електропостачання та повного його припинення (п.2), затвердженим ПКМУ от 28.01.04 №93: “По плановому обмеженню та припиненню електропостачання споживачів, які відносяться к екологічно чи техногенно небезпечним з одночасним повідомленням місцеві органи виконавчої влади по місцю розміщення цих споживачів”. Інформування органів місцевої влади о запланованих відключеннях споживачів від джерел електропостачання залишається актуальним.
  • Негайно доводити інформацію до керівництва РВЕ та інспекторського персоналу про необхідність відключення споживачів, порушивших умови Договору чи зобов'язання згідно графіку по оплаті за спожиту електроенергію.
  • Разом з інспекторським складом РВЕ визначати які електроустановки і яким чином повинні бути відключені (в першу чергу приймається до уваги позбавити споживача-неплатника можливості “самовключення”). З таким чітким визначенням оформляти заявки на відключення і подавати на затвердження начальнику РВЕ або заступнику начальника (у випадку його відсутності). При необхідності передавати затверджену заявку в районні електромережі (РЕМ).
  • При проведенні відключення разом з інспекторським персоналом РВЕ, ставити вимогу перед споживачем-неплатником здійснити відключення електротехнічним персоналом споживача, якщо припинення подачі енергії здійснюється безпосередньо в його енергоустановках і проводити пломбування відключеного електрообладнання.
  • Складати акт збереження пломб, в якому вказується особа, яка прийняла пломби на збереження, та її персональна відповідальність за зрив пломб. При відмови споживача виконати відключення складати акт про недопуск з послідуючою передачею матеріалів по даному факту в органи прокуратури. Доповідати начальнику РВЕ про недопуск і ставити питання про необхідність відключення такого споживача-боржника з центру живлення, після затвердження подавати відповідну заявку в РЕМ.
  • З виїздом на місце контролювати повноту виконання наданої в РЕМ заявки на відключення споживача-неплатника, а також тих відключень, що були проведені інспекторським персоналом РВЕ.
  • Про недоліки у відключеннях, а також про невиконання відключень в письмовій формі доповідати начальнику чи заступнику начальника РВЕ для вжиття термінових заходів, у т.ч. по відключенню споживача-боржника. Копії доповідних про недоліки у відключеннях, чи невиконанні відключень споживачів-неплатників зобов'язаний надавати в ВПСП СО енергозбут обленерго.
  • При виявленні самовключення споживача-неплатника, обов'язково складати акт про самовільне включення і акт донарахування з послідуючою передачею юрисконсульту матеріалів по цих фактах для звернення в органи прокуратури, при необхідності – в суд. Негайно вживати заходи по відключенню споживача-неплатника, яке б виключало можливість самовільного включення.
  • Забезпечувати передачу по установленій формі інформації на ПВЕМ в ВПСП СО обленерго.
  • На основі діючих Договорів із споживачами аналізувати інформацію, отриману від персоналу РВЕ ененергозбуту та формувати звіт про проведену за день роботу, а також узгоджувати з ВПСП обленерго план роботи на наступну добу.
  • Отримувати на кожне 1-ше число місяця від розрахункового відділу списки дебіторів, аналізувати їх, формувати графік запланованих відключень. Після підпису графіка начальником РВЕ, направляти його по електронній пошті в ВПСП на затвердження у керівництва СО обленерго. Погоджений графік відключень надавати у місцеві органи влади, що сприяє розвитку партнерських взаємин з органами влади.
  • Забезпечувати щоденну звітність до ВПСП про фактично виконану роботу по відключеннях: згідно затвердженого графіку, згідно факсограм СО обленерго, по незапланованим відключенням (за відсутність договору на електропостачання, невиконання гарантійних листів, графіків погашення заборгованості, рішень судів, графіків оплати поточного споживання і т.п.).
  • Готувати та надавати до ВПСП СО обленерго звітність затвердженої форми (згідно списку по СО обленерго) по результатам роботи за місяць.

III. Права

Інженер по роботі з дебіторами РВЕ має право:

  • Вимагати своєчасного та якісного надання необхідної оперативної інформації від персоналу РВЕ ененергозбуту, який займається питаннями проведення відключень споживачів-боржників, порушивших виконання умов Договору на користування електроенергією; даних про розрахунки споживачів-боржників:
 • кожного дня отримувати дані від інспекторського складу РВЕ про проведені відключення;
 • плани про наступні відключення;
 • з розрахункового відділу та бухгалтерії –про надходження коштів споживачів отриману за електричну енергію.
  • Надавати персоналу РВЕ ененергозбуту вказівки та розпорядження, погоджені з начальником ВПСП обленерго по питаннях згідно своїх функцій та задач.
  • Контролювати виконання та достовірність відключень персоналом РВЕ ененергозбуту та РЕМ електроустановок споживачів-боржників.
  • Відключати електроустановки споживачів-неплатників.
  • Вносити пропозиції начальнику РВЕ ененергозбуту про стимулювання чи депреміювання окремих працівників РВЕ за помилки та упущення в роботі зі споживачами-боржниками.
 • Відповідальність

Інженер по роботі з дебіторами РВЕ несе відповідальність згідно з чинним законодавством за:

  • Несвоєчасне та неякісне виконання виробничих функцій та посадових обов'язків, покладених на нього цією інструкцією.
  • Невиконання встановлених правил трудового розпорядку, пожежної безпеки, виробничої санітарії.
  • Невиконання функціональних обов'язків з охорони праці.
  • Несхоронність інформації, що складає комерційну таємницю.
 • Повинен знати

Інженер по роботі з дебіторами РВЕ повинен знати:

  • Закон України “Про електроенергетику”;
  • Правила користування електричною енергією у редакції постанови Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) від 22.08.02 за №928.
  • Нормативні та інструктивні матеріали Мінпаливоенерго України, Держенергонагляду, документи Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ).
  • Внутрішні, нормативні та розпорядчі документи та інструктивні матеріали обленерго.
  • Умови Договору на користування електричною енергією.
  • Положення про порядок повного або часткового припинення подачі електроенергії споживачам-боржникам.
  • Положення про РВЕ СО обленерго;
  • Посадову інструкцію.
  • Правила внутрішнього трудового розпорядку, правила охорони праці, правила техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.
  • Володіти навиками роботи на персональному компьютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

 

 • Кваліфікаційні вимоги
  • Інженер по роботі з дебіторами РВЕ повинен мати вищу освіту або середньоспеціальну освіту.
  • Стаж роботи в енергетиці не менш одного року.

Взаємовідносини

  • При виконанні покладених функцій інженер по роботі з дебіторами підтримує прямі зв’язки та здійснює обмін інформацією з такими відділами та службами компанії та РВЕ:
   • З ВПСП СО обленерго – надає інформацію:
 • про виконання графіків відключень;
 • виконання відключень по факсограмам СО обленерго;
 • про виконання графіків погашення заборгованості;
 • затверджену звітність та іншу необхідну інформацію.
   • Зі службою збуту та розрахунків з юридичними особами РВЕ:
 • отримує інформацію по розрахунках споживачів, щоденно та по мірі необхідності;
 • отримує щоденну інформацію по сплаті споживачів.
   • З інспекцією РВЕ – надає інформацію по відключеним споживачам -неплатникам.
   • З юридичним відділом – отримує інформацію про претензійно-позовну роботу зі споживачами-боржниками; надає пропозиції про стягнення заборгованості через суд.
   • В разі виникнення розбіжностей при виконанні посадових обов'язків з іншими посадовими особами та службами, спірні питання вирішуються начальником РВЕ по представленню заступника начальника РВЕ.
   • З іншими відділами та службами обленерго – в разі необхідності.
  • У випадку відсутності інженера заміна здійснюється по вказівці начальника

РВЕ:______________________________________________________________________

   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається інженеру для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція інженера з договірної роботи та пофідерного аналізу   Посадова інструкція інженера технічного аудиту >