Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція інженера групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами

Посадова інструкція інженера групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ІНЖЕНЕРА

групи по контролю споживання
електричної енергії побутовими споживачами

Районного відділу енергозбуту

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  • Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристиккерівників і фахівців” і Положення про районне відділення “______енергозбут” (далі-енергозбут).
  • Посада іменується – інженер групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами “______енергозбут”.
  • Призначення посади – організація роботи підлеглого персоналу в побутовому секторі.
  • Інженер призначається на посаду та звільняється за наказом голови Правління АК “______обленерго”.
  • Інженер по роботі в побутовому секторі РВЕ безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ та функціонально – начальнику абонентського відділу, провідному інженеру.
  • Інженеру групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами підпорядковуються бригадири та контролери РВЕ.


Завдання та обов’язки

Інженер групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами РВЕ:
2.1 Складає місячний план основних робіт групи та контролює його виконання.
2.2 Організовує роботу бригадирів контролерів з контролю та обліку електричної енергії побутовими споживачами. Контролює виконання персоналом планових та оперативних завдань.
2.3 Організовує роботу контролерів щодо виконання контрольних зйомів показань електролічильників згідно затвердженого графіку, рознесення попереджень, рахунків на сплату за спожиту електричну енергію, укладання договорів з побутовими абонентами, виявлення порушень правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН).
2.4 Організовує та контролює підготовку роботи контролерам на наступний день.
2.5 Несе відповідальність за інформацію про результати контрольних обходів. Проводить аналіз отриманої інформації (кількість контрольних з'йомів, кількість абонентів-з перевіркою адреси проживання, недопущення до приладів обліку, кількість особистих рахунків без приладів обліку) та приймає рішення по удосконаленню показників роботи.
2.6 Надає щоденну інформацію керівництву РВЕ про виконання усіх планових завдань.
2.7 Підводить підсумки по роботі бригадирів та контролерів за місяць. На початок кожного місяця складає звіти про виконання робіт групою контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами згідно встановлених форм.
2.8 Спільно з іншими підрозділами енергозбуту організовує та контролює своєчасне усунення недоліків, виявлених контролерами.
2.9 Перевіряє правильність складання актів порушення “Правил користування електричною енергією для населення” (ПКЕЕН).
2.10 Проводе нарахування по актам порушень ПКЕЕ для населення, контролює надходження грошових коштів по укладеним актам.
2.11 Допомагає готувати матеріали для передачі актів порушень ПКЕЕ юрисконсульту РВЕ.
2.12 Своєчасно проводить ревізії по актам порушень ПКЕЕ.
2.13 Розглядає звернення споживачів з питань електропостачання та використання електричної енергії відповідно до ПКЕЕ, готує відповіді на службові записки.
2.14 Готує інформацію, необхідну для закриття особистих рахунків
2.15 Щотижня перевіряє роботу контролерів на лінії з оформленням довідки про перевірку.
2.16 Контролює своєчасне проходження підлеглого персоналу медичних оглядів.
2.17 Узагальнює результати роботи групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами, надає керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи в побутовому секторі РВЕ.

III. Права

Інженер групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами має право:

 • Одержувати від персоналу енергозбуту необхідну для виконання посадових обов’язків інформацію.
 • Вносити пропозиції, направлені на удосконалення ефективності збутової діяльності енергозбут .

Відповідальність

Інженер групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами несе відповідальність за:

  • Несвоєчасне, неякісне та не в повному обсязі складання звітності для керівництва, виконання доручень.
  • Недотримання дійсної “Посадової інструкції”.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання “Правил внутрішнього розпорядку” особисто і підлеглого персоналу.
  • Недотримання Правил технічної безпеки (ПТБ) і правил технічної експлуатацію електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ).
  • За порушення договору - зобов’язання “Про комерційну таємницю обленерго.
 • Повинен знати
  • Інженер в побутовому секторі у своїй роботі повинен знати і керуватися:
 • чинним законодавством України;
 • Закон України “Про електроенергетику”;
 • Закон України “Про звернення громадян”;
 • Постанову КМ “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26.07.99 №1357;
 • Постанову КМ “Правила користування електричною енергією для населення” від 05.05.00 №754;
 • нормативними та інструктивними матеріалами Мінпаливоенерго України, Держенергонагляду, Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;
 • наказами, вказівками, розпорядженнями та листами Мінпаливоенерго, Держенергонагляду та НКРЕ;
 • внутрішніми нормативами та розпорядчими документами та інструктивними матеріалами АК “______обленерго”;
 • Положення про РВЕ СО “____обленерго”;
 • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.
 • Кваліфікаційні вимоги
  • Інженер групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами повинен мати вищу освіту.
  • Стаж роботи в енергетиці не менш одного року.

Взаємовідносини

  • У випадку відсутності інженера заміна здійснюється по вказівці начальника

РВЕ:__________________________________________________________________

  • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
  • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається інженеру для керівництва в роботі.
 
< Посадова інструкція інженера абонентської служби   Посадова інструкція інженера групи по обробці інформації >