Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція інженера абонентського відділу

Посадова інструкція інженера абонентського відділу

I. Загальні положення

  • Посадова інструкція складена на підставі “Галузевих кваліфікаційних характеристик керівників і фахівців ” і Положення про районне відділення “______енергозбут” (далі-енергозбут).
  • Посада іменується – інженер абонентського відділу РВЕ «______енергозбут».
  • Призначення посади – організація і ведення роботи з побутовими абонентами, складання звітності по абонентському відділу. Надання допомоги юрисконсульту РВЕ в підготовці матеріалів до господарського суду.
  • Інженер абонентського відділу РВЕ призначається на посаду та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго”.
  • Інженер абонентського відділу РВЕ безпосередньо підпорядковується начальнику енергозбуту та функціонально - заступнику начальника РВЕ та провідному інженеру РВЕ.

II Завдання та обов'язки інженера абонентського відділу

Інженер абонентського відділу зобов'язаний:

  • Складати зведені звіти по РВЕ в цілому і працювати в частині перевірки і контролю вірогідності даних по них:
   • форма «Кількість абонентів»;
   • форма «Техніко-економічні показники»;
   • звіт по пільговим побутовим споживачам (доповнення № № 1,2,3);
   • звіт по дотаціях з бюджету;
   • звіт по оплаті електроенергії населенням.
  • Проводити аналіз звітних даних.
  • Контролювати правильність застосування тарифів і пільг.
  • Контролювати правильність розрахунків з побутовими абонентами.
  • Контролювати правильність розрахунків по населенню, що користається субсидіями, роботу з відділом субсидій.
  • Вживати відповідні заходи по ліквідації виявлених порушень у роботі з побутовими абонентами.
  • Проводити розбір скарг побутових абонентів, давати відповіді на листи.
  • Розробляти планові завдання по техніко-економічним показникам.
  • Контролювати правильність донарахувань по актах порушень правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН) у побуті.
  • Контролювати облік побутових абонентів, абонентів-пільговиків, абонентів, що користаються субсидією, а також зроблених ними платежів.
  • Контролювати своєчасність виконання заявок абонентів, вести облік порушень правил користування електроенергією споживачами (звіт по порушенню правил користування електроенергією (ПКЕЕ) – частково).
  • Здійснює баланс електричної енергії підстанції, енергопередавальних мереж і організовує установку приладів обліку у споживачів і на об'єктах РВЕ,
  • Підготовляти дані на селекторні наради РВЕ, робити добір оперативної інформації.
  • Надавати допомогу юрисконсульту в підготовці матеріалів до господарчого суду, прокуратури, адміністративної комісії; по веденню претензійної і позовної роботи з побутовими абонентами.
  • Працювати з фінансовими органами по відшкодуванню витрат, зв'язаних із застосуванням пільгових тарифів, субсидій і т.д.
  • Виявляти резерви підвищення реалізації і зниження втрат електричної енергії, працювати в частині забезпечення своєчасного надходження коштів від споживачів електроенергії.
  • Виконувати оперативні та інші роботи по розпорядженню начальника РВЕ.

III Права інженера абонентського відділу

Інженер абонентського відділу має право:

  • Своєчасно одержувати від персоналу РВЕ надання необхідних зведень і звітів.
  • одержувати від споживача електричної енергеії своєчасного надання необхідних звітів і інформацію з обліку електричної енергії й електропостачання.

IV Відповідальність інженера абонентського відділу

Інженер абонентського відділу несе відповідальність за:

  • Недотримання дійсної інструкції.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни і недотримання “Правил внутрішнього розпорядку”.
  • Неякісне і несвоєчасне виконання оперативних завдань по групі і завдань керівництва енергозбут
  • Допущені помилки в звітах і інформації, порушення термінів представлення звітності й інформації.
  • Несхоронність документації, інвентарю.

V Інженер абонентського відділу повинен знати

Інженер абонентського відділу повинний мати необхідний рівень знань з:

 • Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) в повному обсязі;
 • Правил улаштування електроустановок (ПУЕ) – глава “Облік електричної енергії” та глава “Засоби електричних вимірів”;
 • Правил технічної безпеки (ПТБ) – глава “Перша допомога потерпілим від електричного струму”.
 • Правил пожежної безпеки (ППБ);
 • володіння навиками роботи на персональному комп`ютері, як користувач у т.ч. програмами MS Word, MS Excel.

VI Кваліфікаційні вимоги до інженера абонентського відділу

Інженер абонентського відділу повинний:

  • Мати вищу електротехнічну освіту.
  • Мати кваліфікаційну групу по тезніки безпеки не нижче 4.
  • Періодичність перевірки знань з охорони праці - 1 раз на рік у комісії СО “____обленерго”.

VII Взаємовідносини

  • У випадку відсутності інженера абонентського відділу заміна здійснюється по вказівці

начальника РВЕ:___________________________________________________________________

   • Ознайомлення з посадовою інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається інженеру для керівництва в роботі.
   • При зміні функціональних обов'язків працівника, посадова інструкція підлягає перегляду.
 
< Посадова інструкція інженера 1 категорії (група збуту)   Посадова інструкція інженера абонентської служби >