Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Посадова інструкція бригадира групи по контролю споживання електричної енергії

Посадова інструкція бригадира групи по контролю споживання електричної енергії

Посадова інструкція

БРИГАДИРА

групи по контролю споживання
електричної енергії побутовими споживачами

Районного відділу енергозбуту

 

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Посадова інструкція складена на підставі Положення про районне відділення енергозбуту СО “______енергозбут” ( далі - РВЕ СО “____обленерго”)
  • Посада іменується – бригадир контролерів з контролю та обліку електричної енергії побутових споживачів.
  • Призначення посади – організація роботи лінійних контролерів в побутовому секторі.
  • Бригадир призначається та звільняється з посади за наказом голови Правління АК “______обленерго” .
  • Бригадир по роботі в побутовому секторі РВЕ безпосередньо підпорядковується начальнику РВЕ та фукціонально – інженеру групи по контролю споживання побутовими споживачами.
  • Бригадиру групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами підпорядковуються лінійні контролери.

Завдання та обов’язки бригадира

Бригадир контролерів з контролю та обліку групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами РВЕ:
2.1. Видає завдання контролеру на день. Веде облік виконання завдань контролерами: (контрольні обходи, контрольні зняття показань електролічильників у споживачів електричної енергії, кількість укладених договорів, кількість виданих попереджень, кількість рахунків абонентів).
2.2. Аналізує виявлені недоліки ( відсутність пломб, необхідність заміни приладу обліку та інші) та передає інформацію другим підрозділам РВЕ для усунення недоліків на своєї дільниці).
2.3. Своєчасно вживає заходи з попередження споживачів про наявність заборгованості та необхідності її погашення у встановлений термін.

  • Аналізує роботу лінійного персоналу, при виявленні порушень підлеглим персоналом передавати інформацію майстру бригади по виявленню порушень правил користування електричною енергією (ПКЕЕ).
  • Складає звітність по підсумкам дня, місяця по своїй дільниці на підставі виконаних завдань контролерами.
  • Володіє інформацією на дільниці про :
 • загальну кількість абонентів;
 • кількість пільгового контингенту ;
 • абонентів, у яких відсутні прилади обліку;
 • кількість укладених договорів;
 • “проблемних” абонентів;
 • володіє додатковою інформацією про абонентів (телефон, склад сім’ї).
  • Проводить загальний аналіз виконаних контрольних вимірювань, володіє інформацією по споживанню електричної енергії у натуральному та вартісному виразі в межах своєї дільниці, проводить аналіз споживання побутовими споживачами в порівнянні з попередніми періодами.
  • Відповідає за роботу контролерів по достовірності та своєчасності зняття показань приладів обліку у побутових споживачів.
  • Здійснює контроль за роботою підпорядкованого персоналу на лінії.
  • Приймає участь у розгляді претензій та письмових звернень від побутових споживачів з питань електроенергії відповідно до правил користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН) на своїй дільниці.

 

Права бригадира

Бригадир контролерів з контролю та обліку групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами має право:
3.1 Одержувати від персоналу РВЕ необхідну для виконання посадових обов’язків інформацію.

  • Вносити пропозиції, направлені на удосконалення ефективності роботи лінейного персоналу РВЕ.
 • Відповідальність

Бригадир контролерів з контролю та обліку групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами несе відповідальність за:

  • Несвоєчасне, неякісне та не в повному обсязі складання звітності виконаних завдань, невиконання доручень керівництва РВЕ.
  • Недотримання дійсної “Посадової інструкції”.
  • Порушення трудової і виробничої дисципліни, недотримання “Правил внутрішнього розпорядку” особисто і підлеглого персоналу.
  • Недотримання правил технічної безпеки (ПТБ) і правил технічної експлуатації електричних станцій і мереж (ТЕЕСМ).
  • Порушення договору - зобов’язання “Про комерційну таємницю АК “______обленерго”.
 • Повинен знати
  • Бригадир в побутовому секторі у своїй роботі повинен знати і керуватися:
 • чинним законодавством України;
 • Закон України “Про електроенергетику”;
 • Закон України “Про звернення громадян”;
 • постанову КМ “Про затвердження Правил користування електричною енергією для населення” від 26.07.99 №1357;
 • постанову КМ “Правила користування електричною енергією для населення” від 05.05.00 №754;
 • нормативні та інструктивні матеріали Мінпаливоенерго України, Держенергонагляду, Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України;
 • накази, вказівки, розпорядження та листами Мінпаливоенерго, Держенергонагляду та НКРЕ;
 • внутрішні нормативні та розпорядчі документи та інструктивні матеріали АК “______обленерго”;
 • положення про РВЕ СО “____обленерго”;
 • володіти навиками роботи на персональному комп’ютері, як користувач у т.ч. офісні програмами MS Word, MS Excel.

 

 • Кваліфікаційні вимоги
  • Бригадир контролерів з контролю та обліку групи по контролю споживання електричної енергії побутовими споживачами повинен мати середню освіту і стаж роботи в енергетиці не менш одного року.
 • Взаємовідносини
  • У ході своєї діяльності, виконання виробничих функцій, покладених на нього завдань та службових обов’язків бригадир взаємодіє з працівниками підрозділів “______енергозбут”.
  • У випадку відсутності бригадира заміна здійснюється по вказівці начальника

РВЕ:__________________________________________________________

  • При зміні функціональних обов'язків працівника, службова інструкція підлягає перегляду.
  • Ознайомлення з інструкцією оформляється під розпис, один екземпляр вручається бригадиру для керівництва в роботі.
 
< Порядок проверки технического состояния электроустановок и электросчетчиков бытовых потребителей   Посадова інструкція економіста відділу збуту >