Початок arrow Документація arrow Енергонагляд arrow Положення про відділ по роботі з побутовими споживачами

Положення про відділ по роботі з побутовими споживачами

ПОЛОЖЕННЯ

Про відділ по роботі з побутовими
споживачами

 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

  • Відділ по роботі з побутовими споживачами електричної енергії є самостійним постійним структурним підрозділом ВАТ "___обленерго".
  • Відділ по роботі з побутовими споживачами електричної енергії (далі ВРПС) безпосередньо підпорядкований заступнику директора енергозбуту ВАТ "___обленерго".
  • Відділ в своїй діяльності співпрацює з усіма службами і підрозділами ВАТ "___обленерго" в межах своєї компетенції.
  • В своїй роботі ВРПС керується:
 • Статутом ВАТ «___обленерго»;
 • Положенням про ВРПС;
 • Дійсними посадовими інструкціями;
 • Наказами та розпорядженнями по ВАТ „___обленерго„;
 • Діючими Законами України, у тому числі „Про електроенергетику”;
 • Нормативними документами Кабінету Міністрів України, НКРЕ України, Міністерства палива та енергетики України, Держенергонагляду України;
 • Правилами користування електричною енергією для населення (ПКЕЕН);
 • Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ);
 • Правилами улаштування електроустановок (ПУЕ);
 • Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС);
 • Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС);
 • Державними та галузевими стандартами;
 • Правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • Нормативними актами з охорони праці;
 • Іншими необхідними в роботі документами.
  • Відділу по роботі з побутовими споживачами функціонально підпорядковані працівники місцевих та районних служб і відділів, які проводять роботу з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Усі необоротні активи та запаси, які числяться за відділом, повинні знаходиться в підзвіті відповідних посадових осіб. Посадові особи, які відповідають за збереження майна, можуть бути начальник відділу, його заступник або співробітник відділу визначений наказом. Відповідальність начальника відділу за збереження майна відділу встановлюється Головою правління ВАТ “___обленерго”, відповідальність за збереження майна інших посадових осіб відділу встановлюється наказом та посадовими інструкціями з обов’язковим їх ознайомленням під підпис.

З посадовими особами, відповідальними за збереження майна відділу укладається цивільно-правовий договір про індивідуальну матеріальну відповідальність, а також акт приймання – передачі майна в підзвіт для забезпечення збереження, який зберігається увесь період роботи матеріально – відповідальної особи на підприємстві.

 • ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ВІДДІЛУ

 

  • Виконання завдань ВАТ "___обленерго" по реалізації електричної енергії побутовим споживачам.
  • Здійснення взаємодій між компанією, відділами, службами, районними абонентськими службами та побутовими споживачами електричної енергії з питань користування електричною енергією та проведення розрахунків за її використання, виходячи з вимог чинного законодавства.
  • Організація роботи по впровадженню та постійне вдосконалення системи проведення розрахунків за використану побутовими споживачами електричну енергію на підставі показників приладів обліку та вимог діючого законодавства.
  • Накопичення, аналіз та впровадження позитивних та передових заходів роботи з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Пошук резервів підвищення ефективності роботи ВАТ "___обленерго" на підставі аналізу збутової діяльності, вивчення передового досвіду, досягнень науки, техніки та технологій.
  • Організація та контроль за достовірністю формування корисного відпуску побутовим споживачам, та підтвердження його складових первинною документацією, в електронних базах даних електричних мереж, РЕМ.
  • Організація роботи районних абонентських служб в частині укладання договорів, на підставі яких повинно здійснюватися користування електричною енергією, а також здійснення контролю за своєчасним укладанням, продовженням та призупиненням їх дії.
  • Проведення постійного аналізу роботи районних абонентських служб в частині роботи контролерів, роботи рейдових бригад, бригад по заміні приладів обліку.
  • Здійснення перевірок роботи районних абонентських служб в межах функцій відділу.
  • Здійснення практичної та методологічної допомоги районним абонентським службам з урахуванням змін, які вносяться відповідно до чинного законодавства та поточних вимог правління ВАТ “___обленерго”.

 

 • ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
  • Організація, розробка, впровадження та вдосконалення систем і методів проведення розрахунків з побутовими споживачами за використану ними електричну енергію.
  • Постійна організація покращення форм обслуговування побутових споживачів електричної енергії.
  • Вивчення та узагальнення досвіду роботи інших енергокомпаній з використанням досягнень науки, техніки та технологій.
  • Постійний пошук резервів підвищення ефективності роботи ВАТ "___обленерго" на підставі аналізу збутової діяльності.
  • Впровадження передових методів енергозбутової роботи з населенням у підрозділах електричних мереж, РЕМ.
  • Розробка та контроль виконання річних та місячних планів по техніко-економічних показниках енергозбутової роботи у побутовому секторі в цілому по ВАТ "___обленерго" та в розрізі електричних мереж, РЕМ.
  • Проведення аналізу виконання техніко-економічних показників енергозбутової роботи у побутовому секторі в цілому по ВАТ "___обленерго" та в розрізі електричних мереж, РЕМ.
  • Підготовка та надання необхідної інформації та звітів за підсумками енергозбутової роботи з населенням в НКРЕ, Мінпаливенерго, за затвердженими формами, та за вимогами керівництва ВАТ "___обленерго".
  • Підготовка наказів, розпоряджень та приписів в частині роботи з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Перевірка електричних мереж, РЕМ щодо виконання наказів, розпоряджень та вказівок ВАТ "___обленерго" в розрізі функцій відділу.
  • Розробка та вдосконалення договорів, які укладаються з побутовими споживачами електричної енергії на її користування згідно вимог діючого законодавства.
  • Організація роботи районних абонентських служб в напрямку укладання договорів, на підставі яких повинно здійснюватися користування електричною енергією населенням, а також здійснення контролю за своєчасним укладанням, продовженням та призупиненням їх дії.
  • Погодження заяв на прийом до роботи, переміщення та звільнення з роботи персоналу електричних мереж, РЕМ, який бере участь в обслуговані побутових споживачів електричної енергії.
  • Підготовка персоналу електричних мереж, РЕМ, який бере участь в обслуговані побутових споживачів електричної енергії та складання типових програм його підготовки.
  • Проведення методологічної роботи з персоналом підрозділів електричних мереж, РЕМ з питань реалізації електричної енергії побутовим споживачам та проведення розрахунків.
  • Розробка типових посадових та виробничих інструкцій в частині роботи з побутовими споживачами електричної енергії, а також їх своєчасний перегляд.
  • Розробка критеріїв оцінки роботи, як персоналу електричних мереж, РЕМ, який бере участь в обслуговані побутових споживачів електричної енергії так і підрозділу в цілому.
  • Підготовка пропозицій щодо стимулювання персоналу електричних мереж, РЕМ, який бере участь в обслуговані побутових споживачів електричної енергії за підсумками його роботи.
  • Розповсюдження технічної документації, директивних матеріалів та інструкцій в частині роботи з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Підготовка та надання підрозділам електричних мереж, РЕМ пояснень і рекомендацій щодо виконання нормативних документів вищестоящих органів в частині роботи з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Організація та проведення, шляхом перевірки, контролю за виконанням вимог ПКЕЕН, як районними підрозділами енергозбуту, так і побутовими споживачами електричної енергії.
  • Організація та проведення, шляхом перевірки, контролю за споживанням електричної енергії побутовими споживачами.
  • Організація та проведення, шляхом перевірки, контролю за правильним використанням тарифів при проведенні розрахунків з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Організація та проведення, шляхом перевірки, контролю за системою виявлення безоблікового споживання електричної енергії побутовими споживачами та її крадіжок.
  • Участь у комісіях електричних мереж, РЕМ по розгляду актів про порушення ПКЕЕН.
  • Участь у комісії ВАТ "___обленерго” по розгляду актів про порушення ПКЕЕН.
  • Організація та проведення аналізу фактичного споживання електричної енергії побутовими споживачами.
  • Організація та проведення, шляхом перевірки, контролю за станом приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів.
  • Розробка та впровадженням заходів по зниженню комерційних та технологічних втрат електричної енергії при постачанні її побутовим споживачам.
  • Організація агітаційно-масової та консультаційної роботи з побутовими споживачами електричної енергії з питань користування електричною енергією та проведенням розрахунків за її використання.
  • За погодженням з керівництвом ВАТ “___обленерго” надсилати у відповідні інстанції вимоги та пропозиції по роботі з питань, які стосуються діяльності відділу.
  • Проведення листування з Мінтопенерго України, НКРЕ, органами влади та іншими організаціями з питань постачання електричної енергії населенню, проведення розрахунків за використану побутовими споживачами електричну енергію.
  • Розгляд звернень побутових споживачів з приводу дотримання вимог діючого законодавства при розрахунках за використану ними електричну енергію.
  • Прийом побутових споживачів електричної енергії по спірним питанням щодо проведення розрахунків за використану електричну енергію відповідно до вимог чинного законодавства.
  • За погодженням з керівництвом ВАТ "___обленерго" представництво компанії у державних органах та організаціях.
  • Проведення перевірок електричних мереж, РЕМ та участь у комплексних перевірках підрозділів.
  • Розробка та впровадження заходів щодо вдосконалення структури відділу та підрозділів електричних мереж, РЕМ.
  • Перевірка особистої безпеки і здоров`я оточуючих людей під час виконання робіт чи під час перебування на території обслуговування компанії.
  • Розробка спільно з керівництвом районних абонентських служб комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці та виробничого середовища, запобігання виробничому травматизму, профзахворюванням i аваріям.
  • Контроль вiдповiдностi нормативним актам з охорони праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварiйного, колективного й індивідуального захисту працівників районних абонентських служб, за наявністю технологічної документації на робочих місцях.
  • Організація процесу навчання працівників районних абонентських служб безпечним методам виконання робіт.
  • Впровадження сучасних засобів техніки безпеки.
  • Розробка і реалізація комплексу заходів по досягненню встановлених нормативів з охорони праці, вивчення і впровадження прогресивного досвіду безпечного виконання робіт.
 • ПРАВА ВІДДІЛУ

 

Начальник відділу та інші працівники відділу згідно з розподілом посадових обов'язків мають право:

  • Вимагати від персоналу підрозділів електричних мереж, РЕМ дотримання:
 • діючого порядку розрахунків з побутовими споживачами електричної енергії;
 • правильного застосування тарифів на електричну енергію при проведенні розрахунків;
 • затвердженого графіку обстеження побутових споживачів електричної енергії;
 • вимог ПКЕЕН, ПУЕ, ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПКЕЕ;
 • вимог Положень, посадових інструкцій, нормативних документів щодо виконання своїх обов'язків;
 • встановленого порядку здійснення документообороту;
 • встановлених форм звітів у призначений терміни.
  • Вимагати від персоналу підрозділів електричних мереж, РЕМ якісного оформлення необхідної технічної документації та її зберігання.
  • Вимагати від персоналу підрозділів електричних мереж, РЕМ своєчасного та якісного надання оперативних та звітних даних.
  • Вимагати від персоналу підрозділів електричних мереж, РЕМ своєчасного та якісного надання інформації, необхідної для виконання функцій відділу.
  • Контролювати виконання підрозділами електричних мереж, РЕМ наказів, розпоряджень та вказівок ВАТ "___обленерго" в межах функцій відділу.
  • Проводити перевірку підрозділів електричних мереж, РЕМ в межах функцій відділу.
  • Брати участь у комплексній перевірці підрозділів електричних мереж, РЕМ в межах функцій відділу.
  • Брати участь у комісіях по перевірці знань персоналу підрозділів електричних мереж, РЕМ та його атестації.
  • Здійснювати перевірки побутових споживачів електричної енергії щодо дотримання ними вимог ПКЕЕН та умов укладеного договору.
  • Перевіряти відповідність проектів нових та реконструйованих електроустановок виданим технічним умовам та ПУЕ.
  • Складати акти про порушення ПКЕЕН побутовими споживачами електричної енергії, надавати приписи керівництву абонентських служб електричних мереж, РЕМ та побутовим споживачам щодо усунення виявлених порушень.
  • Приймати участь в комісіях та розслідувати самостійно обставини та причини звернень побутових споживачів електричної енергії з питань функцій відділу.
  • Вносити пропозиції керівництву компанії щодо структури та штату відділу, а також щодо його матеріально-технічного забезпечення.
  • Вносити пропозиції керівництву компанії щодо структури та штату персоналу підрозділів електричних мереж, РЕМ, який обслуговує побутових споживачів електричної енергії з метою покращення роботи.
  • Надавати пропозиції керівництву компанії щодо прийняття на роботу, звільнення з роботи, переміщення та стимулювання персоналу відділу, а також персоналу підрозділів електричних мереж, РЕМ, який обслуговує побутових споживачів електричної енергії.
  • За дорученням керівництва компанії бути її представником у державних органах та організаціях.
  • За узгодженням керівництва компанії виїздити до інших енергокомпаній з питань обміну досвіду роботи.
  • Звертатися до керівництва компанії за допомогою в роботі, роз'ясненнями щодо проведення розрахунків з побутовими споживачами електричної енергії.
  • Звертатися до керівництва компанії за допомогою щодо рішення соціальних питань.
  • Звертатися до служб, відділів, електричних мереж, РЕМ щодо отримання необхідної інформації або роз'яснень для проведення аналізу роботи, правильного та вчасного корегування діяльності відділу, складання заходів, довідок, доповідей тощо.
 • ОРГАНІЗАЦІЯ КЕРУВАННЯ

 

  • Організаційна структура та чисельність працівників відділу визначаються штатним розкладом, затвердженим Головою правління ВАТ "___обленерго".
  • Відділ по роботі з побутовими споживачами електричної енергії очолює начальник.
  • Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови правління ВАТ "___обленерго" за поданням заступника директора енергозбуту.
  • Працівники відділу призначаються на посаду, звільнюються та переміщуються наказом Голови правління ВАТ "___обленерго" за поданням начальника відділу після узгодження директором енергозбуту.
  • Начальник відділу розподіляє роботу серед працівників відділу, встановлює терміни її виконання та контролює її якість.
  • Працівники відділу в адміністративному відношенні підпорядковані безпосередньо начальнику відділу.
  • Обов’язки та відповідальність заступника начальника відділу та інженерного персоналу відділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором енергозбуту ВАТ “___обленерго”.
  • Відповідальність за організацію роботи відділу несе начальник відділу.

 

 

 • ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ПІДРОЗДІЛАМИ

ВАТ "___обленерго"
При виконанні покладених функціональних обов’язків відділ взаємодіє з такими службами:

  • З службою збуту електроенергії:

- довідка заборгованості за надані пільги та субсидії.

  • З службою впровадження білінгу:

- надає технічні завдання на впровадження їх у білінгових програмах.

  • З службою технічного аудиту:

- сумісно перевіряє побутових та юридичних споживачів на предмет виконування ними ПКЕЕ та ПКЕЕН.

  • З бухгалтерією:

- надає табель робочого часу по працівникам відділу;
- отримує кошти на відрядження та звітує по витраченим у відрядженні коштам.

  • З відділом організації праці та заробітної плати:

- сумісно розробляють положення по преміюванню персоналу, який задіяний при роботі з побутовими споживачами.

  • З службою транспорту:

- надає заявки на транспорт та отримує його для користування, згідно заявки.

  • З виробничою службою технічних засобів керування:

- отримує технічні засоби та засоби зв’язку для роботи відділу;
- отримує матеріали для роботи технічних засобів.

  • З службою охорони праці:

- сумісно розробляє інструкції з охорони праці по персоналу, який задіяний в роботі з побутовими споживачами;
- бере участь в перевірках по дотриманню персоналом безпечних методів робіт.

  • З юридичною службою:

- запроси, консультації по правовому забезпеченню роботи з побутовими споживачами, розрахунків з ними;
- запроси, консультації по правовому забезпеченню взаємовідносин з фінорганами у частині розрахунків по пільгах та субсидіях.

  • З відділом кадрів та соціального розвитку:

- по питаннях прийому – звільненню персоналу безпосередньо обслуговуючого побутових споживачів;
- по питаннях режимів роботи персоналу відділу.

  • З відділом матеріально-технічного забезпечення:

- надання заяв на товарно-матеріальні цінності для відділу;
- оформлення рознарядок на одержання окремих видів товарно-матеріальних цінностей для РЕМ.

  • З відділом по зв’язкам з громадськістю, органами виконавчої влади та ЗМІ:

- підготовка інформаційних повідомлень про стан сплати побутовими споживачами за використану електричну енергію;
- підготовка інформаційних повідомлень про зміни в оплаті за використану електричну енергію;
- підготовка інформаційних повідомлень про роботу з боржниками та про порушення Правил користування електричною енергією для населення.

  • З електричними мережами:

- проводить перевірки в межах функцій відділу;
- надає та отримує запити в межах функцій відділу;
- отримує дані по техніко-економічним показникам.
6.14. З РЕМ:
- проводить перевірки в межах функцій відділу;
- надає та отримує запити в межах функцій відділу;
- отримує дані по техніко-економічним показникам.

 • ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ

 

Начальник відділу та інші працівники відділу згідно з діючим законодавством несуть відповідальність за:

  • Виконання покладених на них посадових обов’язків та правильне використання наданих їм прав.
  • Своєчасне та якісне виконання завдань та доручень керівництва ВАТ “___обленерго”.
  • За достовірність наданої інформації.
  • Забезпечення своєчасного складання звітів згідно встановлених термінів.
  • Збереження матеріальних цінностей відділу.
  • Дотримання правил внутрішнього розкладу, трудової та виробничної дисципліни.
  • Дотримання особисто та працівниками відділу охорони праці та техніки безпеки при виконанні робіт, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

 

Заступник директора енергозбуту по роботі з
побутовими споживачами

 

Ознайомлені матеріально відповідальні особи:

П О Г О Д Ж Е Н О :

Директор енергозбуту

Начальник ВОПЗ

Заступник директора з правового
забезпечення-начальник ЮС

 
< Положение о порядке установки средств почасового учета электроэнергии   Положення про проведення експертизи приладів обліку електричної енергії у побутових споживачів >