РНД-35-110

 • Загальні дані. Технічна характеристика
  • Призначення

Роз’єднувач - електричний високовольтний апарат з видимим місцем роз’єднання в повітрі, призначений для вимкнення й увімкнення під напругу ділянок електричної установки за відсутності струму навантаження (попередньо знеструмленого електричного кола). З його допомогою створюють видимий розрив кола,  що створює безпечність роботи працівників при ремонтах і оглядах вимкненої частини електроустановки.

 

  • Технічні дані роз’єднувачів типів РНД-35-110

Структура умовного позначення:


Р  Л  Н  Д З- 2 - 35 /1000  У1

Структура умовного позначення


 

Кліматичне виконання та категорія розміщення Номінальний струм, А
Номінальна напруга, кВ
Кількість заземлювальних ножів на полюс
З заземлювальними ножами
Двоколонковий
Зовнішнього установлення
Лінійний, тип

Роз’єднувач

Номінальна напруга, кВ
Номінальний струм, А

35;110
630;1000;2000

Дану інструкцію розглядати разом з паспортом і заводською інструкцією з експлуатації роз’єднувача.

  • Типи роз’єднувачів

 

Залежно від номінальної напруги і найбільшого допустимого струму мережі, в якій вони встановлені  роз’єднувачі мають різні типовиконання.

 

 • Будова, робота та налагодження роз’єднувача
  • Принцип роботи роз’єднувача

 

Роз’єднувачі горизонтально поворотного типу на напругу 35-110 кВ призначені для зовнішнього встановлення. Вони можуть бути виконанні з заземляючими ножами (один чи два) і без них. Принцип роботи роз’єднувача полягає у розмиканні і замиканні попередньо знеструмлених електричних кіл, для створення видимого розриву електричного кола, що забезпечує безпеку працівників на вимкненій частині електроустановки, для робіт і оглядів. Керування роз’єднувачами може здійснюватися штангою ручного керування чи ручним приводом. Вимкнення роз’єднувача здійснюється з допомогою привода. Полюси роз’єднувача з’єднуються тягами, що складаються з наконечників і регульованих елементів таким чином, що вісь крайнього ізолятора забезпечує управління роз’єднувачем з допомогою привода ПРН-110М (ПРН-220М).

  • Будова розєднувача

 

Роз’єднувач з заземляючими ножами типу РНДЗ складається з:

 • рами, що виготовлена з швелера;
 • опорних ізоляторів, поворот ізоляторів забезпечується підшипниками;
 • тяг, що з’єднані валами;
 • з’єднувальних валів, до верхніх кінців яких приварені важелі, що  з’єднані з фланцями  ізоляторів;
 • контактної системи (ножові рухомі контакти з мідними контактними ламелями, ножовий контакт, пакети мідних гнучких стрічок, затискачі);
 • ножів (головних і заземляючих);
 • привода.
 • Роз’єднувач горизонтально поворотного типу РНДЗ-35

  Рис. 1 Роз’єднувач горизонтально поворотного типу РНДЗ-35
  1-рама;  2, 7-контакти заземляючих ножів;  3- заземляючі ножі; 4,11-ізолятори; 5- затискачі для приєднання ошиновки РУ;  6- мідні гнучкі  стрічки; 8;10- ножові рухомі контакти; 9- контактні ламелі;12-важелі;     13-вісь крайнього ізолятора; 14-вертикальна вісь;15- ручка головних ножів; 16- ручка заземляючих ножів; 17-гнучкий зв'язок .

  • Вимірювання параметрів, регулювання та налагодження роз’єднувача

  Вимірювання параметрів і регулювання вимикача виконується після повного або часткового розбирання і збирання полюсів або привода.
  В процесі регулювання роз’єднувача ввімкнення і вимкнення проводиться тільки вручну за допомогою важеля ручного ввімкнення.
  Регулювання роз’єднувача проводиться зі знятим кожухом з дотриманням заходів безпеки, вказаних в розділі 4.
  Перевірити роботу блокувальних пристроїв.

  • Експлуатація роз’єднувачів

  Під час експлуатації необхідно слідкувати, щоб були чистими і цілісними фарфорові ізолятори, відсутні сколи і тріщини, сліди перекриття, розрядів на поверхні ізоляторів.
  Слід звертати також увагу на такі деталі:

  • наявність іскріння коронації, нагрівання контактів, цілість шлейфів /нагрівання контактів визначають за  покажчиком термоіндикатора або зміни кольору металу в порівнянні з іншими контактами/;
  • співвісність і вхід ножів в губки;
  • фіксація защіпки на приводі;
  • наявність і справність блоківок;
  • наявність і чіткість блок диспетчерських назв, фарбування ручок, заземляючих ножів і фазування;
  • наявність захисних дашків над приводом.

  Операції ввімкнення, вимкнення роз’єднувачів РНД-РЛНД-35-110 кВ здійснюються за допомогою приводів ПРН-110М, ПРН-220М.Перед виконанням операцій роз’єднувачем необхідно перевіряти цілісність ізоляторів і шлейфів та відповідність блокувальних  і фіксувальних пристроїв положенню ножів. Після виконання операцій роз’єднувачем перевірити заходження ножів у губки і відповідність фіксувальних і блокувальних пристроїв положенню ножів.
  Позачергові огляди проводяться після вимкнення важких коротких замикань вимикачем, за несприятливих кліматичних умов /сильного туману, мокрого снігу, ожеледі/ або при посиленому забрудненні. Робота на роз’єднувачах здійснюється згідно з вимогами «Правил безпечної експлуатації електроустановок».
  В процесі експлуатації періодично необхідно проводити технічний огляд, поточний і середній ремонт роз’єднувачів  з дотриманням заходів безпеки, вказаних в розділі 4.
  Технічний огляд роз’єднувача  проводиться одночасно з оглядом усього обладнання підстанції. При технічному огляді необхідно:

  • провести зовнішній огляд роз’єднувача, впевнитись у відсутності забруднення його зовнішніх частин, особливо ізоляційних деталей;
  • переконатися у відсутності пошкоджень ізоляційних деталей;
  • провести зовнішній огляд контактних з’єднань та переконатися у відсутності ознак надмірного перегріву підвідних шин.

  У випадку позитивних результатів вказаних перевірок роз’єднувач може залишатись в роботі до наступного огляду, поточного чи середнього ремонту. В іншому випадку роз’єднувач необхідно вивести в ремонт.  

  Середній ремонт роз’єднувача проводиться один раз на 6 років (для апаратів, що експлуатуються до 25 років) або один раз на 3 роки (для апаратів, що експлуатуються більше 25 років).
  Поточний ремонт роз’єднувача проводиться один раз на 3 роки (для апаратів, що експлуатуються до 25 років) або за необхідності (для апаратів, що експлуатуються більше 25 років).

  При поточному ремонті необхідно виконати такі роботи:

  • провести перевірку стану головних ножів з ламелями (огляд, очистка контактних виводів, деталей головок, ножів, ламелей, змащування)
  • провести перевірку стану головних ножів без ламелей (огляд, очистка ізоляторів, армувальних швів, перевірка плавності їх обертання). Змащування підшипників.
  • перевірка стану привода, блоківки (підтяжка болтових з’єднань, змащування, регулювання).Перевірка роботи привода;
  • перевірка стану приводного механізма (огляд, очистка тяг, важелів змащення, регулювання);
  • контрольне дотягування гвинтових з’єднань, роз’єднувача привода, перевірка заземлення;
  • відновлення антикорозійного покриття – видалення іржі, пофарбування відновлення фарбування фазування;
  • регулювання роз’єднувача (фіксація положення рухомих контактів у вимкненому і ввімкненому стані, регулювання натиску і плавності ходу)
  • вимірювання перехідного опору контактів;
  • перевірка стану заземляючого ножа (огляд, очистка)

  При середньому ремонті необхідно спочатку провести технічний огляд, а потім виконати такі роботи:

  • розшинувати роз’єднувач;
  • демонтувати контактні ножі, нерухомі контакти, гнучкі зв'язки, пружини, кожухи;
  • відремонтувати контакту систему і якщо має місце несуттєвий знос (невеликі напливи металу на робочих поверхнях (ламелей)), то достатньо зачистити ці поверхні напилком або дрібною шліфувальною шкіркою і промити їх бензином; якщо контакти сильно пошкоджені дугою (вигорання з наявністю раковин, наскрізних пропалів, пошкодження мідної частини ламелей і ножів, то їх необхідно замінити;
  • очистити і відремонтувати армування ізоляторів поворотних колонок, або замінити дефектні елементи;
  • розібрати підп’ятник,  ремонт, змастити підшипниковий вузол, зібрати його, перевірити роботу підшипників;
  • розібрати заземлюючі ножі;
  • розібрати, відремонтувати механізм привода. Змастити, зібрати і відрегулювати;
  • виміряти опір ізоляції;
  • зібрати роз'єднувач повністю;
  • відрегулювати роз’єднувач. Перевірити рух ножів, плавність їх ходу, одночасність ввімкнення ножів, виміряти і відрегулювати контактний натиск;
  • провести контрольне обтягування гвинтових з’єднань, перевірити заземлення;
  • пофарбувати роз’єднувач;
  • провести ошинування роз’єднувача;
  • виміряти перехідний опір контактів;
  • випробувати роботу роз’єднувача.
   •  
   •  
   •  
   •  
   • Характерні несправності роз’єднувача і способи їх усунення

   

  Несправність

  Спосіб усунення

  Відхилення осі контактних ножів від осі полюса в місці з’єднання  контактів

  1. Відрегулювати довжину внутріполюсної тяги

  Зазор між кінцями контактних ножів

  1. Відрегулювати ножі в місцях кріплення, шляхом їх зміщення

  Закінчення ремонту роз’єднувача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, за формою що наведена у додатку  1 та додатку  2.

  • Заходи безпеки

   

  Монтаж, налагодження та експлуатація вимикача повинні виконуватись з урахуванням вимог безпеки до заземлення обладнання, опору та міцності електричної ізоляції відповідно до таких документів:

  • “Правила улаштування електроустановок” ПУЕ-2009р.;
  • “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”

  ГКД 34.20.507-2003;

  • “Правила безпечної експлуатації електроустановок”

  ДНАОП 1.1.10-1.01-97.
  Забороняється виконувати операції роз’єднувачами з ізоляторами, які мають тріщини і явні пошкодження фарфору або армувальних швів.
  Роботи на роз’єднувачах, установлених на конструкціях ВРЗ, повинні виконуватися з застосуванням запобіжних поясів.
  Вогневі роботи поблизу роз’єднувачів і на них повинні виконуватися у відповідності з інструкцією для проведення вогневих робіт.

  Додаток 1
  ТЕХНІЧНИЙ АКТ
  “___”___________20__р.
  проведення ________________ ремонту роз’єднувача 35 кВ                                           .                     
  (середнього, поточного)                                                                 (тип роз’єднувача)
  заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _____________
  ______________________________________________________________________
  (диспетчерська назва підстанції, приєднання)
  __________________ ремонт роз’єднувача  виконано згідно технологічної карти.
  (середній, поточний)

  • Додатково виконані роботи ___________________________________________

  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________

  • Результати вимірів та випробувань:

  №  з/п

  Основні контрольовані параметри

  Од.
  вим.

  Норма

  Результати вимірів

  ф “А”

  ф “В”

  ф “С”

  1

  Відхилення осей контактних ножів від осі полюса в місці стикування контактів, не більше

  мм

  5

   

   

   

  2

  Зазор між кінцями контактних ножів, не більше

  мм

  3

   

   

   

  3

  Випробувальна напруга (1 хв.) фарфорової ізоляції роз’єднувача при частоті 50 Гц

  кВ

  95

   

   

   

  4

  Опір постійному струмові струмоведучого контура, не більше

  мкОм

  50

   

   

   

  5

  Витягуюче зусилля рухомих контактів з нерухомих на пару ламелей

  Н             (кГс)

  80-100
  (8-10)

   

   

   

  6

  Перевірка роботи роз’єднувача, виконання операцій, ввімкнення –вимкнення,

  опера-цій

  5-10

   

   

   

   

  Додаток 1
  ТЕХНІЧНИЙ АКТ
  “___”___________20__р.
  проведення ________________ ремонту роз’єднувача 110  кВ                                       .
  (середнього, поточного)                                                                   (тип роз’єднувача)
  заводський № ______________ рік випуску ________ тип привода _____________
  ______________________________________________________________________
  (диспетчерська назва підстанції, приєднання)
  __________________ ремонт роз’єднувача  виконано згідно технологічної карти.
  (середній, поточний)

  • Додатково виконані роботи ___________________________________________

  ______________________________________________________________________

  • Результати вимірів та випробувань:

  №  з/п

  Основні контрольовані параметри

  Од.
  вим.

  Норма

  Результати вимірів

  ф “А”

  ф “В”

  ф “С”

  1

  Відхилення осей контактних ножів від осі полюса в місці стикування контактів, не більше

  мм

  5

   

   

   

  2

  Зазор між кінцями контактних ножів, не більше

  мм

  3

   

   

   

  3

  Витягуюче зусилля з ламельного контакта,

   

   

   

   

   

   

  головного  контактного ножа

  Н             (кГс)

  80-100
  (8-10)

   

   

   

   

  заземляючого ножа

  Н             (кГс)

  150-200
  (8-10)

   

   

   

  3

  Механічна міцність ізоляторів на згин

   

   

   

   

   

   

  ізолятор УСТ-110

  Н

  2400

   

   

   

   

  ізолятор АКО-110-600

  Н

  3600

   

   

   

  4

  Опір постійному струмові контактної системи

  мкОм

  120

   

   

   

  5

  Опір ізоляторів

  МОм

  300

   

   

   

  6

  Перевірка роботи роз’єднувача, виконання операцій, ввімкнення –вимкнення,

  опера-цій

  5-10

   

   

   

 
< РЛНД-10   Руководящие документы на взрывозащищенное электрооборудование >