МКП-35, МКП-110

 • Загальні дані. Технічна характеристика

Вимикачі високовольтні триполюсні оливні типу МКП-35, МКП-110-М, МКП-110-МП призначені для комутації високовольтних кіл змінного струму з частотою 50 Гц номінальною напругою 35 або 110 кВ відповідно в нормальних режимах, а також для автоматичного вимкнення цих кіл при коротких замиканнях і перевантаженнях, що виникають в аварійних режимах.
Вимикачі типу МКП-35, МКП-110-М складаються з трьох полюсів, з’єднаних в один агрегат за допомогою міжполюсних з'єднувальних тяг. Управління вимикачами здійснюється одним спільним для трьох полюсів електромагнітним приводом ШПЭ-33.
Вимикач МКП-110-МП складається з трьох окремих полюсів. Управління кожним полюсом здійснюється своїм електромагнітним приводом ШПЭ-31.

Технiчнi данi вимикачів наведено в табл. 1:
Таблиця 1


Основні характеристики

МКП-35

МКП-110-М
(МКП-110-МП)

Номінальна напруга, кВ
Найбільша робоча напруга, кВ
Номінальний струм, А
Найбільший наскрізний струм, кА

 • ефективне значення
 • амплітудне значення

Струм термічної стійкості, кА
Час протікання найбільшого струму термічної стійкості, с.
Номінальний струм ввімкнення, кА

 • ефективне значення
 • амплітудне значення

Власний час вимкнення вимикача з приводом, не більше, с.
Час вимкнення вимикача з приводом, не більше, с.
Власний час ввімкнення вимикача з приводом, не більше, с.
Мінімальна безструмова пауза при АПВ, с.
Маса вимикача без оливи, кг
Маса вимикача без вводів і без оливи, кг
Маса 6-ти вводів МКП-110, кг
Маса оливи, кг

35

1000

25
64
25

4

 

 

0,05
0,08

0,4
0,8
2800
-
-
800

110
121
630; 1000

29
50
18,4

5

20
52

0,04-0,06
0,055-0,08

0,5-0,6
0,7-0,8 (0,5-0,6)
-
8905 (10200)
1830
8000

Дану інструкцію розглядати разом з паспортом і заводською інструкцією з монтажу і експлуатації вимикача.

 • Будова вимикача

В склад вимикача типу МКП-35, МКП-110 (далі – вимикач) входять:

 • баки з газовідводами і запобіжними клапанами;
 • вбудовані трансформатори струму;
 • вводи;
 • дугогасні пристрої;
 • приводний механізм;
 • нагрівальний пристрій.

МКП-110 вимикач

Розріз полюса вимикача показано на рис. 1.
Рис. 1. Розріз полюса вимикача типу МКП-110
1 – оливонаповнений ввід; 2 – приводний механізм; 3 – бак; 4 – вбудований трансформатор струму; 5 – дугогасний пристрій; 6 – шунтуючий резистор;       7 – траверза з рухомими контактами; 8 – бакова ізоляція; 9 – штанга;                10 – направляючий пристрій
Баки вимикача 3 мають циліндричну форму, з привареними кришками і днищами. На кришках змонтовані вводи 1, коробки механізмів 2 з газовідводами, вбудовані трансформатори струму 4, запобіжні клапани і патрубки для заливання баків оливою.
До верхніх частин баків приварені кутники, які служать для піднімання баків, а також для скріплення баків між собою.
В нижній частині бака є лази: верхній, через який можна потрапити всередину бака для виконання монтажних робіт, і три нижніх, через які можна потрапити під бак  для обслуговування системи електропідігрівання вимикача.
В верхній частині коробки механізму кожного полюса  встановлений газовідвід з оливовідділювачем. Газовідвід призначений для виводу назовні повітря із повітряної подушки і газовидних продуктів розпаду трансформаторної оливи, що утворюються при вимкненні вимикача під дією високої температури дуги. Газовідвід має форму колінчастої труби, кінці якої спрямовані донизу. В оливовідділювальній частині коліна труба наповнена фарфоровими кульками, що перешкоджають викиду оливи з бака.
Запобіжний клапан закритий кришкою і діафрагмою, які відкриваються при підвищенні тиску в баку понад допустиму норму, і в відкритий широкий отвір гази з оливою швидко виходять через колінчасту трубу. Клапан легко розбирається, що дає можливість швидко змінювати діафрагми після спрацювання.
Всередині бака розміщена бакова ізоляція 8, виконана з просоченої фанери.
На баку розміщений оливовказівник з температурною шкалою, що дозволяє контролювати рівень оливи відповідно до температури навколишнього середовища.
Для спускання і заміни оливи в днищі бака передбачено трубу, яка закінчується фланцевим краном. Для взяття проби оливи з бака передбачено муфтовий кран малого розміру.
На кожному баку є гвинт для заземлення.
До фундаменту вимикач кріпиться за кільцевий обід, приварений внизу бака.
На кришках вимикача встановлені прохідні оливонаповнені вводи 1 (по 2 вводи на кожну фазу).
Кожен полюс вимикача має свій приводний механізм 2. З однієї сторони механізм зв’язаний зі штангою, що рухається вертикально, а з другої сторони – з горизонтальною тягою, що з’єднує механізми окремих полюсів з кутовою коробкою, закріпленою на передній стінці коробки приводного механізму першого від привода полюса вимикача. Коробки механізму закриваються кришками. З’єднувальні тяги розміщені в трубах.
На кутовій коробці, закріпленій на першому від привода полюсі вимикача, встановлений механічний вказівник ввімкненого і вимкненого положення вимикача.
До коромисла приводного механізму підвішена ізолювальна штанга 9. На нижньому кінці штанги закріплена струмопровідна траверза 7 з контактами у формі латунних стержнів, які можна замінити при обгоранні.
Дугогасний пристрій 5 вимикача – це камера багатократного розриву з шунтом, яка працює за принципом оливного дуття від багатьох генеруючих проміжків. Для забезпечення дугостійкості на контакти напаяні пластинки з вольфрамомідної кераміки.
Кожен полюс вимикача має два дугогасних пристрої, що закріплені на нижніх кінцях вводів. До кожного дугогасного пристрою прикріплений шунтуючий опір 6, який ввімкнено паралельно до контактів. Опір виготовлений із ніхромової спіралі, вкладеної в канавки бакелітового циліндра, розміщеного в іншому бакелітовому циліндрі з отворами. Використання опорів в вимикачах забезпечує:

 • рівномірність розподілу напруги між двома дугогасними камерами;
 • зниження швидкості відновлення напруги і зменшення піку напруги, що з’являється на контактах вимикача при вимкненні;
 • зниження перенапруг, що виникають при вимкненні малих індуктивних струмів;
 • можливість вимкнення зарядних струмів довгих ліній без виникнення надмірних перенапруг.

Вимикач при вимкненні працює по двоступеневому циклу: спочатку розмикаються контакти і гаситься дуга всередині дугогасних пристроїв, а потім в відкритому розриві вимикається струм, що протікає через шунтуючий опір.
Вимикач виготовляється з вбудованими трансформаторами струму 4. Трансформатори струму призначені для живлення вимірювальних приладів і схем захисту. Магнітопровід вбудованого трансформатора струму – це намотаний із електротехнічної сталі тороїд. Вторинна обмотка трансформатора виготовлена з ізольованого проводу і має 5 секцій з відпайками на різні коефіцієнти трансформації. Перед розмиканням кола вторинної комутації обмотки трансформатора струму, що перебуває під напругою, необхідно закоротити виводи вторинної обмотки трансформатора струму.
Нагрівальний пристрій призначений для підігріву оливи при тривалому зниженні температури навколишнього повітря до -20ºС ÷ -25ºС і нижче. Нагрівальний пристрій складається з трьох трубчастих нагрівачів, прикріплених безпосередньо до дна кожного бака. Вивідні кінці нагрівачів підведені до спеціальної коробки під баком, де приєднуються до мережі 220 В.

 

 • Експлуатація вимикача

Під час експлуатації вимикача необхідно здійснювати зовнішній огляд вимикача, під час якого перевірити:

 • рівень оливи в баках за рівнем у оливовказівному склі;
 • відсутність протікання оливи з кранів баків;
 • відсутність тріску, шуму в баках;
 • стан вводів, чистоту поверхні вводів, відсутність тріщин, сколів, герметичність вводів;
 • відсутність слідів викиду оливи через запобіжні клапани;
 • відсутність нагрівання зовнішніх контактних з’єднань;
 • стан механічної частини вимикача і привода, їх з’єднання між собою, роботу підігріву привода в зимовий період;
 • відповідність вказівників положення вимикача (“Ввімк”, ”Вимк”) дійсному положенню.

Огляд вимикача необхідно проводити не рідше, ніж 1 раз на рік, а також після вимкнення десяти коротких замикань або появи вуглецю в трансформаторній оливі.
Експлуатація вимикача передбачає поточний і середній ремонти.
Поточний ремонт вимикача включає:

 • огляд і очищення вводів, перевірку стану армувальних швів, кріплення вводів до кришок вимикача;
 • огляд, очищення, перевірку роботи оливовказівників і зливних кранів, регулювання рівня оливи;
 • очищення рами вимикача і корпуса привода від бруду, перевірку цілісності зварних з’єднань;
 • перевірку і підтягування всіх кріплень вимикача і привода;
 • відновлення забарвлення фаз, диспетчерських найменувань;
 • перевірку пристрою для підігріву оливи;
 • перевірку цілісності заземлення.

При середньому ремонті виконуються такі роботи:

 • всі операції поточного ремонту;
 • ремонт дугогасних пристроїв і шунтів;
 • ремонт баків (ремонт газовідводів, клапанів, оливовказівників);
 • заміна оливи в баках вимикача при зниженні її електричної міцності нижче від допустимої норми;
 • ремонт механізму і привода вимикача, очищення і змазування деталей, що труться, регулювання;

Особливо ретельно необхідно оглянути і перевірити дугогасні камери і шунти.
Виявлені при огляді камери пил і посторонні предмети необхідно усунути стисненим повітрям або чистим сухим ганчір’ям. При руху штанги в камері насаджені на неї мідні рухомі контакти повинні легко, без затинань, переміщатись в напрямних гетинаксових накладках і мати контакт з нерухомими контактами. Необхідно перевірити відсутність тріщин і розшарування бакелітових деталей камери, надійність припаювання до контактів дугостійких пластин із металокераміки. Всі виявлені дефекти необхідно усунути, замінивши деталі або зачистивши обгорілі і закопчені частини. Деталі з ізолювальних матеріалів після зачищення необхідно покрити ізоляційним лаком.
Для огляду шунтів необхідно від’єднати контактні провідники, зняти торцеву кришку, вийняти внутрішній циліндр з намотаною на нього спіраллю і переконатися в цілісності і рівномірності намотування спіралі, а також в надійності контактних з’єднань. При виявленні дотикання витків спіралі потрібно їх розвести на відстань 0,8 мм. Після збирання шунта необхідно перевірити його опір. Опір шунта кожної камери постійному струму повинен бути 750±20 Ом.
Після закінчення середнього, поточного ремонту вимикача необхідно:

 • виміряти швидкісні характеристики вимикача та перехідні опори струмопровідних контурів полюсів і довести їх, за необхідності, до нормативних величин згідно значень, вказаних в табл. 2.
 • провести високовольтні випробування та вимірювання в обсягах, визначених відповідними нормативними документами.

Таблиця 2


№  з/п

Основні контрольні параметри

МКП-35

МКП-110-1000(630)-20

1

Повний хід рухомих контактів, мм

275+5-10

500-20

2

Хід рухомих контактів в нерухомих, мм

16±1

8±1

3

Різночасність замикання контактів полюса, не більше, мм

2

1

4

Різночасність замикання контактів різних полюсів, не більше, мм

4

3

5

Власний час вимкнення, с.

0,05

0,05

6

Власний час ввімкнення, с.

0,3-0,4

0,6

7

Швидкість руху рухомих контактів при вимкненні, м/с.

 • в момент розмикання контактів
 • найбільша

 

2±0,3
3,3±0,3

 

1,5±0,2
3,7±0,4

8

Швидкість руху рухомих контактів при ввімкненні в момент дотику контактів, м/с.

 

2,2±0,4

 

2,3±0,3

9

Перехідний опір струмопровідного контура полюса, не більше, мкОм

250

750
(1200)

10

Опір постійному струму шунта, Ом

-

750+20

При підготовці вимикача до осінньо-зимового періоду необхідно з баків вимикача випустити конденсат і шлам, що зібрались на дні, і, за необхідності, долити трансформаторну оливу.
Закінчення ремонту вимикача і введення його в експлуатацію після ремонту оформляється технічним актом, форма якого додається.


Технічний акт

проведення _______________________ ремонту вимикача ____________________
(середнього, поточного)                                                           (тип вимикача)
диспетчерська назва приєднання _____________________ заводський № ________
(дисп. назва приєднання)
______________________________________________________________________
(диспетчерська назва підстанції)

    • __________________ ремонт вимикача  виконано згідно технологічної карти.

   (середній, поточний)

    • Додатково виконані роботи ___________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

    • Результати вимірів та випробувань:

№  з/п

Основні контрольні параметри

Норма

Результати вимірів

МКП-35

МКП-110-1000(630)-20

ф “А”

ф “В”

ф “С”

1

Повний хід рухомих контактів, мм

275+5-10

500-20

 

 

 

2

Хід рухомих контактів в нерухомих, мм

16±1

8±1

 

 

 

3

Різночасність замикання контактів полюса, не більше, мм

2

1

 

 

 

4

Різночасність замикання контактів різних полюсів, не більше, мм

4

3

 

 

 

5

Власний час вимкнення, с.

0,05

0,05

 

 

 

6

Власний час ввімкнення, с.

0,3-0,4

0,6

 

 

 

7

Швидкість руху рухомих контактів при вимкненні, м/с.

 • в момент розмикання контактів
 • найбільша

 

2±0,3
3,3±0,3

 

1,5±0,2
3,7±0,4

 

 

 

8

Швидкість руху рухомих контактів при ввімкненні в момент дотику контактів, м/с.

 

2,2±0,4

 

2,3±0,3

 

 

 

9

Перехідний опір струмопровідного контура полюса, не більше, мкОм

250

750
(1200)

 

 

 

10

Опір постійному струму шунта, Ом

-

750+20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Заходи безпеки

Налагодження та експлуатація вимикача повинні виконуватись з урахуванням вимог безпеки до заземлення обладнання, опору та міцності електричної ізоляції відповідно до таких документів:

 • “Правила улаштування електроустановок” ПУЕ-2009р.;
 • “Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила”         ГКД 34.20.507-2003;
 • “Правила безпечної експлуатації електроустановок”                      ДНАОП 1.1.10-1.01-97.

Каркас вимикача повинен бути надійно заземлений.
Не можна виконувати під напругою розмикання кола вторинної обмотки вбудованих трансформаторів струму, оскільки при цьому на затискачах розімкнутої вторинної обмотки виникає висока, небезпечна для життя, напруга.
Перед опусканням баків вимикача необхідно вимкнути пристрій підігріву від мережі.
Увага! Під час виконання робіт забороняється робота персоналу на ділянці схеми, яка вимкнена тільки вимикачем. Обов’язковим є додаткове вимкнення ділянки схеми роз’єднувачем з видимим розривом електричного кола і накладанням захисного заземлення з обох сторін.

 
< Механический расчет опорных изоляторов   ММО-110 >